Светлана Божилова: СЕМ е съучастник в острата криза в БНТ

16.12.2010 /23:13 | Автор : Анастасия Бакалска | Източник: КРОСС Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Толкова много нарушения има на процедурата, че се питам дали не е по-добре някой да поеме отговорност, заяви в интервю пред КРОСС дългогодишният член на СЕМ и бивша кандидатка за шеф на БНТ Светлана Божилова.

Какво се случи на съдебното заседание?

На съдебното заседание се даде ход на делото по същество. Беше удовлетворено нашето искане да не бъде допускана Емилия Стоева – един от кандидатите за директор на БНТ, като заинтересовано лице, тъй като тя не отговаря на изискванията на закона за 5-годишен трудов стаж в телевизия.

Възникна много остро противоречие по отношение на писмените и веществените доказателства по делото, тъй като СЕМ беше предложил избирателно протоколи, документи, решения, свързани с процедурата за провеждане на избор за генерален директор.

Още по смущаващо беше искането на СЕМ да не се приемат като писмени доказателства документите, които съм получила по Закона за достъп до обществена информация.

Ние бяхме представили доказателства, свързани с дебати в СЕМ за предсрочното прекратяване на мандата на Уляна Пръмова - срещи на СЕМ с пълномощници на Общото събрание и Етичната комисия на БНТ, писма на Георги Лозанов до Комисията по културата, медии и гражданско общество, както и молбата на Уляна Пръмова, подадена три дни след избора на Вяра Анкова за предсрочно прекратяване на мандата!

Удовлетворена съм, че съдийският състав прие всички наши доказателства – писмени и веществени. Беше решено да се подготви стенограма на видеозаписа на Канал 3 от заседанието по избора на генерален директор.

При огледа на документите възникнаха много сериозни съмнения относно текстовете на Решението за избора на Вяра Анкова и на Протокола, неразделна част от него. Протоколът от заседанието получих 30 дни по-късно по Закона за достъп до обществена информация.

Едно от най-съществените нарушения на ЗРТ за мен е, че се избира под условие генерален директор, чиито мандат започва да тече от деня на предсрочното прекратяване на мандата на Уляна Пръмова. Така Съветът за електронни медии делегира своите права на Уляна Пръмова кога и как да прекрати предсрочно мандата си.

При експертния анализ на всички документи, получени по Закона за достъп до информация, се вижда, че СЕМ преследва и превратна цел – да избере човек от екипа на Уляна Пръмова, да намери форми за неспазване на процедурата и заобикаляне на ЗРТ. Затова смятам, че той е съучастник в управленската и финансова криза.

Конституирана ли беше Вяра Анкова като заинтересована страна в процеса?

Да, на предишното заседание. Конституирането е въпрос на преценка на съда. За съжаление СЕМ беше представил като заинтересовано лице човек, който не отговаря на условията за участие в конкурса, а беше пропуснал конституирането на Вяра Анкова.

Аз още на първото заседание казах, че от СЕМ се търсят процедурни бавения на разглеждането по същество на делото, за което обявих още тогава, че ще сезирам европейските институции.

Въпреки сигналите няма обвинени

Не искам да се смесва делото във ВАС, чрез което искам да бъде обявен за незаконосъобразен избора на Вяра Анкова, със сигнала до прокуратурата, по който вече 4 месеца има разследване за безстопанственост, наличие на конфликт на интереси, лоши практики в БНТ в ущърб на данъкоплатците, с чиито пари се издържа БНТ.

Преди около месец разследването на Икономическа полиция и разпитът на свидетели приключи и беше внесено от дознателя в Прокуратурата искане за откриване на досъдебно производство.

Пред ВАС декларирам само, че Вяра Анкова при публичното събеседване в СЕМ, е изнесла информация, която не съответства на фактите. Тя каза, че никога не е подписвала като член на Бюджетната комисия бюджети на предавания вън от „Новини и актуални предавания”.

Но ми бяха предоставени от колеги в БНТ множество документи, под които стои нейният подпис - проектобюджетът на „В неделя с...” е на стойност близо 170 хил., както и на други скъпо струващи продукции.

Освен това Люба Кулезич, която е заинтересовано лице по делото, предостави в Прокуратурата документи за визуалната опаковка в БНТ, където Вяра Анкова е зам.-председател на комисията.

Тези документи също показват, че има достатъчно основания да се смята, че са налице обстоятелства за разпиляване на средства. Свидетелите са предоставили информация за изграждането на Студио 1 на БНТ.


Но да се върнем към избора на Вяра Анкова. На 28 май с решение на СЕМ се обявява конкурс за избор на генерален директор - принципи, критерии, двустепенно гласуване, с номинации и пряк избор. В ЗРТ пише с само, че СЕМ избира и освобождава генералните директори на БНР и БНТ.

Законодателят е оставил твърде много „вратички” на СЕМ, които през тези 20 години са плод на непрестанни експерименти. Така например въз основа на Концепция за избор на генерален директор може да се променя управлението и организацията на дейността на обществената медия.

Цели 20 години тече неуморен труд за „доразграждането” на обществените медии.
По време на конкурса, според изказване на Люба Кулезич пред ВАС, Вяра Анкова е трябвало да бъде в отпуск, защото се нарушава принципът на равнопоставеност между кандидатите.

Нарушен е принципът на равнопоставеност, тъй като не е теглен жребий за реда на представяне на кандидатите. На 8 юли, дни преди събеседванията, председателят на СЕМ предлага реда на изслушване на кандидатите да е според подаването на документи пред СЕМ, а Вяра Анкова е предала документите си 5 минути преди изтичане на крайния срок.

Освен това в специално писмо до СЕМ и БНТ поисках в „Референдум” да бъдат представени равнопоставено всички кандидати, за да може българският данъкоплатец да оцени кандидатите и техните виждания за развитие на БНТ.

Българският Хелзинкски комитет беше отнаправил също питане до Уляна Пръмова, която в писмо казва, че не може да се намесва в редакционната политика на „Новини и актуални предавания” и че БНТ не трябва да занимава българските зрители със свои проблеми.

В този момент, когато тя отказва излъчването на такъв дебат, директор на „Новини и актуални предавания” е Вяра Анкова, а предаването „Референдум” е на нейно подчинение.

При избора на генерален директор СЕМ не анализира представянето на кандидатите по предварително обявените критерии. Има единствено общи квалификации – коя концепция е най-конкретната, най-добрата, кой не е изневерил на БНТ и т.н., т.е. оценките не са по същество, по процедурата и критериите.

СЕМ не е приел правила за прилагане на процедурата, нито е формулирал мотивирано решение за избора на Вяра Анкова. Не е проведено и двустепенно гласуване, както е по процедура.

Толкова много нарушения има на процедурата, че се питам за пореден път и като човек, който е бил член на регулатора: Дали не е по-добре, вместо да се създават процедури – демократично наметало, зад които има други интереси и мотиви, да се поеме отговорност и да се назначава генерален директор. Двойният морал е пагубен за развитието на медийната среда.

Защо обжалвахте?

Реших да подам документи след дебата за развитие на обществените медии, състоял се на 16 юни в БТА. Разбрах, че БНТ е в подобна криза и срив както БНР през 2000-2001 г., и исках да проверя за себе си дали същите неща, които се случиха тогава, няма да се случат и сега.

Още от април в БНТ говорят за остра финансова криза, за дефицит от 15 млн., който към днешна дата е вече е 35 млн., по доклад на Управителния съвет на БНТ до СЕМ.

Ако беше избран временно изпълняващ, към месец юли щеше да се знае реалното състояние на БНТ като финанси, бюджетен дефицит, конфликт на интереси и съществуващи практики на безстопанственост.

Вяра Анкова тогава нямаше да излиза в отпуск при тази програмна и финансова криза. Чак през октомври Управителният съвет на БНТ констатира това, което Общото събрание на пълномощниците на БНТ и Етичната комисия бяха констатирали през април.

СЕМ в случая е съучастник в тази остра финансова криза в БНТ, това е мое лично убеждение. Освен това в писмото до Комисията по културата, медии и гражданско общество към НС, СЕМ пише, че няма правомощия да се намесва и да изисква антикризисни мерки, което е абсолютно невярно.

СЕМ е работодател на генералния директор и той подписва с него договор за възлагане на управление и може във всеки един момент да постави ясни изисквания, свързани с управлението на медията.

Нещо повече, на 29 юли, когато се обсъжда договорът с Вяра Анкова, СЕМ изисква в нейния договор да има ясна клауза, свързана с финансовото състояние и антикризни мерки.

СЕМ не е защитил обществения интерес и не е предприел необходимите мерки, за да стопира тази криза по-рано, а това е една от причините за тежкото състояние, в което в момента се намира националната телевизия.

Още за конфликта Божилова-Анкова: http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=8818    


Сподели в
 

Сайтът Обаче.бг предлага откъс от статията “Social Media Regulation: Models and Proposals“ на д-р Бисера Занкова и проф. д-р Валери Димитров, публикувана през 2020 г. в списанието Journalism and Mass Communication, David Publishing (volume 10, N 2, March – April) с идеята да се анализира възможността за създаване на арбитраж за разглеждане на спорове към социалните медийни платформи. В нея авторите обсъждат и механизма за регулиране на съдържанието на Facebook.

11.01.2021/17:29

"Радиото е марка и стандарт", каза пред БНР Мария Стефанова - дългогодишен журналист от програма "Хоризонт" на БНР, бивша председателка на СЕМ.

05.01.2021/12:00

Традиционният благотворителен спектакъл „Българската Коледа“ ще бъде излъчен на 25 декември. Зрителите на БНТ и слушателите на БНР ще видят и чуят повече за благородната кауза, която помага на стотици български деца.

25.12.2020/15:25

Вестникът описва случаите с американските журналисти Андре Влтчек и Серина Шим, мистериозно издъхнали в течение на тази година на турска територия.

05.12.2020/17:25

Журналистите от БНТ Биляна Бонева и Милен Атанасов събраха 19 вдъхновяващи истории на хора със свободен дух в книгата "Пътешествия за мечтатели".

03.12.2020/13:55

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

Доминиращата медия днес са социалните мрежи, а онази класическа медия, която не се приспособи към тази нова екосистема, изчезва. Но приспособяването не означава оприличаване, защото мрежите са и територия на манипулацията. Класическите медии трябва да отговорят, засилвайки своите качества и наблягайки върху проверената истина, сочи известният френско-испански журналист

13.01.2021 /20:10 | Автор: Маурисио Висент | Източник: baricada.org

В края на миналата година още едно заглавие допълни списъка на изданията, посветени на годините на прехода. Известната преводачка и журналистка Ина Филипова е автор на книгата „Нажежените площади“, чийто издател е „Слънце“ на Надежда Кабакчиева.

12.01.2021 /18:16 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

Известният ерудит и колумнист на в. "Сега" Димитри Иванов е роден на 31 декември 1931 г., но свидетелството му за раждане е от 1 януари 1932 г., тъй като в новогодишната нощ не е имало кой да го впише в регистъра.

01.01.2021 /18:44 | Източник: dimitriivanov.com

Навършват се 125 години от рождението на легендарната вдъхновителка на републиканците в Испанската гражданска война Долорес Ибарури, която бе и изявена журналистка, оглавявала вестник "Мундо обреро". Какъв бе пламенният ѝ и драматичен живот?

10.12.2020 /19:06 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: baricada.org

 Спомени и архиви

Тази седмица излезе неговият 1 389-и брой. Редакцията на изданието благодари на своите верни читатели

10.01.2021 /12:17 | Източник: Старият мост

На 1 януари 1924 г. във Варна излиза от печат и достига до своите читатели първият брой на списание „Морски сговор“, съобщават от Военноморския музей във Варна.

02.01.2021 /16:16 | Източник: moreto.net

 Акценти и позиции

В писмо до генералния директор Андон Балтаков и до членовете на УС на БНР е изразено очакване за прецизиране и синхронизиране с Колективния трудов договор на предлаганите проектоправила за оценка на трудовото представяне на служителите в Българското национално радио.

13.01.2021 /09:02

Да внимаваме за подмяната. Тя вече изкарва и Делян Пеевски борец за медийна прозрачност

12.01.2021 /16:02

Дали съумяхме да извлечем от ударите, загубите и сътресенията достатъчно мъдрост и просветление, за да излезем на верен път към промяната?

31.12.2020 /07:32

 Мнения

Защо бе борбата Законът за БТА до бъде променен преди да бъде избран новият ѝ генерален директор

14.01.2021 /20:15 | Автор: Начо Халачев | Източник: СБЖ

Добре, че е националната телевизия да ни върне и в онова „непоносимо” и „престъпно време”. Как навреме ни дойдоха около Новата 2021 година старите ленти... Една песен възкреси спомени. Щастливи пред камерите, пееха Митко Цонев, Величко Скорчев, Живка Гичева с колегите си новинари...

06.01.2021 /14:13 | Автор: Лозан Такев, член на УС на СБЖ | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 30 гости

Бързи връзки