Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 13 януари 2017 г.

14.01.2017 /09:33 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,20 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от г-жа Снежана Тодорова – Председател на Управителния съвет на Cъюза.

Присъстваха: Снежана Тодорова – Председател, Иван Върбанов – Главен секретар, Борислав Костурков, Валентин Колев, Валерий Тодоров, Васил Сотиров, Велиана Христова, Веселин Константинов, Георги Калагларски, Емил Розов, Ивайло Диманов и Светослав Терзиев.

Присъстваха и: Венка Ризова – председател на Контролния съвет и Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика, както и Георги Добрев – адвокат на СБЖ - по точка 1.

Отсъстваха: Светла Каменова, Любомир Пеевски и Розита Попова.

Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за финансовото и юридическото състояние на Съюза на българските журналисти.

2. Обсъждане на цените, свързани с МДЖ Варна

3 Информация за почивен дом на журналистите в Банкя

4. Разни.


По т.1

Членовете на УС на СБЖ изслушаха информация за финансовото състояние на СБЖ. Адвокат Георги Добрев представи справка за юридическите дейности - правна помощ, съдействие, процесуално представителство и защита.

УС на СБЖ стартира процедура, която да бъде огласена и организирана от Комисията по организационните въпроси за събиране на предложения за промяна и допълнения на Устава на сдружението.

По т.2

УС на СБЖ обсъди и утвърждава цени в Международния дом на журналистите за туроператори – сезон ЛЯТО 2017 г. Тарифите да бъдат огласени на сайта на СБЖ и да бъдат предоставени на фирмите. 

УС на СБЖ разгледа и утвърждава базисни сезонни цени (без ДДС) за наемане на помещения на територията на Международния дом на журналистите – к. к. „Златни пясъци“, гр. Варна, за сезон ЛЯТО 2017.  Обявата да бъде публикувана на сайта на СБЖ.

Доц. Г. Калагларски информира членовете на Съвета за извършен оглед по предложения списък за бракуване на имущество, изготвен от г-жа Галина Димитрова - домакин в МДЖ-Варна. Доц. Калаграски предлага да бъде ревизиран списъкът след провеждане на втори оглед в присъствието на представители на отдел „Счетоводство” и на мениджърския екип на МДЖ-Варна, който ще ръководи дейностите през сезон ЛЯТО 2017 г.  Да бъде прецизиран списъкът  с имуществото, което след ремонт може да бъде приведено в годност за експлоатация.

УС на СБЖ препотвърждава решението си за категоричен отказ на предложение за изграждане на асансьор в собствен имот на ул. „Братя Миладинови”. Красимир Денински – „Инвеститорски контрол” на СБЖ, да изготви количествено-стойностна сметка за текущи оперативни ремонтни дейности по ВиК мрежата в имота, която да бъде разгледана. 

По т.3

УС се запозна с етапа на СМР на територията на ТБ” Банкя”. Емил Розов – председател на Стопанската комисия, предлага на Съвета да утвърди предложение за вътрешно архитектурно решение. Красимир Денински – „Инвеститорски контрол” на СБЖ, да предложи разчет за разхода. Г-жа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ, информира за готовността да се пристъпи към частично обзавеждане на готовите помещения за експлоатация.

По т.4

УС на СБЖ се запозна с предложение на „Регламент за отдаване под наем на Пресклуб „Журналист”.  

Представител на СБЖ в Инициативния комитет, който ще организира отбелязването на 125-ата годишнината от рождението на генерал-полковник Владимир Стойчев – командир на Първа българска армия по време на заключителния етап на Втората световна война, дипломат, народен представител, изявен спортист, председател на БОП и член на МОБ, да бъде главният секретар на Съюза. Честването ще се проведе на 15 март в Централния военен клуб, като ще се съчетае със 72-рата годишнина от боевете при Драва на Българската армия през Втората световна война.

Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ, запозна членовете на Съвета с инициативата и текста на съвместното обръщение на СБЖ и Съюза на журналистите от Тюменска област по повод реализацията на мозаично пано с ликовете на Светите братя Кирил и Методий, което ще бъде вградено в Абалакския мъжки манастир в Тоболск, Русия. През месец юни е планирано провеждането на съвместна конференция на тема: „Българо-руските връзки в областта на журналистиката“, посветена и на предстоящия голям юбилей - 140 години от Руско-турската война. Предвижда се осъществяването и на журналистически рейд по маршрут:  София – Велико Търново – Варна.

Г-жа Снежана Тодорова запозна членовете на УС с предложението й Агенция „София прес” и Пресклуб „Журналист” на СБЖ да подпомагат информационно проявите по време на българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. и инициативите на Столична община, срещу наем по договаряне.

УС на СБЖ проведе дискусия по повод тревожната ситуация, породена от спора БНР - Музикаутор. Членовете на Съвета изразиха своето безпокойство, че двустранният диалог е нарушен и БНР не постигна консенсус в преговорите с "Музикаутор" за авторските права, което възпрепятства изпълнението на обществената мисия и индивидуалните програмни лицензии на националния обществен доставчик на радиоуслуги.


 

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,15 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова –председател на управителния съвет на съюза.

04.10.2019/18:17

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10,15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от г-жа Снежана Тодорова – Председател на Съюза.

04.09.2019/17:08

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от г-жа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

14.06.2019/18:45

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на съюза. То бе открито в 15,00 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от Снежана Тодорова.

10.05.2019/21:48

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на съюза.

03.05.2019/17:58
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ВЕНКА РИЗОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР БОЗАКОВ ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НАТАША ТОДИНОВА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Реклама

 Събития в СБЖ

 Правни въпроси и отговори

На въпроси, засягащи трудовите права на журналистите, отговаря доцентът по трудово и осигурително право Андрей Александров

16.02.2018 /14:43 | Автор: Андрей Александров | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

Неверни, необосновани и правно неиздържани са доводите в разпратени от бившия главен секретар на СБЖ Иван Върбанов съобщения. Възмущение буди и манипулирането на юридически факти от анонимен т.нар. „инициативен комитет“. Не прави чест на журналисти да разпращат публично фалшиви новини и превратно тълкуване на необорими обстоятелства, свързани със статута и устройството на сдружението СБЖ.

18.10.2019 /20:58

Събранието ще се състои на 14-15 март 2020 г. от 10.00 часа в сградата на СБЖ в София на ул. „Граф Игнатиев” 4, етаж 3. В писмо до журналистическите дружества е разпратен дневният ред

18.10.2019 /19:49

По традиция Съюзът на българските журналисти ще връчи годишните си награди за творчески постижения по повод 1 ноември – Ден на народните будители.

11.10.2019 /20:57

 Мнения

Мнение на един очевидец от „кухнята” на нашумялата футболна среща на стадион „Васил Левски”

17.10.2019 /20:41 | Източник: СБЖ

Оставка или остава? И днешното заседание на СЕМ не реши категорично каква ще е съдбата на шефа на БНР Светослав Костов

27.09.2019 /20:44 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 23 гости

Бързи връзки