Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 17 март 2017 г.

18.03.2017 /19:06 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от г-жа Снежана Тодорова – председател на УС на Съюза.

Присъстваха членовете на Управителния съвет:

Снежана Тодорова - Председател, Иван Върбанов – Главен секретар, Борислав Костурков, Валерий Тодоров, Валентин Колев, Веселин Константинов, Георги Калагларски,  Емил Розов, Ивайло Диманов, Розита Попова, Светла Каменова,  Светослав Терзиев.

Отсъстваха: Велиана Христова,  Васил Сотиров, Любомир Пеевски.

Присъстваха и: Венка Ризова – председател на Контролния съвет,  и Мария Нецова – председател на Комисията по професионална етика.

ДНЕВЕН РЕД:

1.Информация за Международния дом на журналистите – Варна

2. Разни.

/Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет./

По точка 1:


1.1.     Г-н Емил Розов – председател на Стопанската комисия на СБЖ, предлага г-н Красимир Денински – техник „Инвеститорски контрол” на СБЖ, и доц. Г. Калагларски да извършат оглед на състоянието на МДЖ-Варна във връзка с откриването на новия туристически сезон.  Да бъде подготвен и представен доклад на вниманието на членовете на УС на СБЖ с препоръки за необходимостта от провеждане на спешни и належащи ремонтни дейности.

1.2.     Управителният съвет на СБЖ делегира пълномощия на г-жа  Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ, да проведе опознавателна и проучвателна среща с представители на голяма европейска туристическа фирма, която да се състои във Варна. 
На срещата във Варна да присъства  членът на УС на СБЖ - доц. Г. Калагларски и адвокат Георги Добрев. По време на разговорите да бъде получена максимална информация и конкретика  за намеренията на туристическата фирма. Срещата да бъде разглеждана като първа стъпка от евентуалното стартиране на преговорен процес за постигане на договореност за дългосрочно партньорство.   След провеждането на двустранната среща във Варна членовете на УС да бъдат информирани за всички параметри на направеното предложение от чуждестранния партньор.

По точка 2: 

2.1. Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ, информира членовете на УС за хода на провежданите СМР и съпътстващите подготвителни действия по привеждането на ТБ „Банкя” в готовност за експлоатация. 

2.2. Емил Розов – председател на Стопанската комисия, предлага УС на СБЖ да утвърди малка сума за почистване на парка на ТБ „Банкя”.

2.3. УС изисква Росица Пантева – Главен счетоводител на СБЖ, да представи финансовия отчет за 2016 г. и проект на БЮДЖЕТ 2017.

2.4. Председателят на Контролния съвет на СБЖ Венка Ризова запозна членовете на УС на СБЖ със становище на Контролния съвет, който напомня, че на проведеното последно Общото събрание бе прието решение - бюджетът на Съюза на българските журналисти за текущата година да бъде обсъден и приет до края на април. Контролният съвет призовава членовете на Управителния съвет да насрочат дата за провеждане на Общо събрание.

2.5. Венка Ризова – Председател на Контролния съвет, напомни, че по време на Общото събрание е поставен въпросът за промени на Устава на СБЖ. Ризова отправи апел към членовете на УС да започнат  работата по обсъждане на варианти за предложения и промени в текстовете на Устава.

2.6. Членовете на Контролния съвет предлагат да се изработи механизъм, който съществува в повечето държавни институции и организации, за извършване на ежегодна атестационна процедура за служителите от администрацията. Становището на Контролния съвет е, че такава процедура ще дисциплинира и стимулира служителите да изпълняват съвестно и стриктно служебните си задължения.

2.7. Доц. Калагларски предлага да бъде гласуван Правилник за дейността на УС на СБЖ.

2.8. Снежана Тодорова – Председател на УС на СБЖ, предлага г-н Валерий Тодоров да бъде представител в тазгодишната традиционна среща на журналисти от цяла Русия - „Международен делови форум“.  Доц. Калаграски предлага Валерий Тодоров да проведе  срещи и с представители на туристически оператори, за да ги запознае с условията, които предлага на Международният дом на журналистите – Варна за чуждестранни гости.

2.9. Снежана Тодорова информира, че през тази година предстои СБЖ да  изпрати делегации в Китай и в Република Корея. Водач на представителната делегация за Китай ще бъде  г-н Васил Сотиров. Посещението на наши представители в Република Корея е планирано за месец юли.

2.9.1. Председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова запозна присъстващите с поканата за участие в телевизионния конкурс „Моя провинция”. Конкурсът ще се проведе в гр. Кострамà, Русия, от 22 до 25 юни. Кандидатите за участие заплащат само пътните си разходи.


 

Сподели в
 

Днес, 19 май 2020 година в делови порядък по телефон и електронна поща бе поискано мнението на членовете на Управителния съвет на СБЖ за насрочване провеждането на Общо отчетно-изборно събрание на СБЖ за 19 и 20 септември, т.г. във връзка със заповедта на министър Кирил Ананиев относно продължаването на ограничителните мерки във връзка с борбата с COVID-19 и многобройни обаждания от делегати на предстоящото Общо събрание на СБЖ за неговото отлагане за есента на 2020 година.

20.05.2020/20:48

Днес, 11 март 2020 година в делови порядък по телефон и електронна поща бе поискано мнението на членовете на Управителния съвет на СБЖ във връзка с особените и непредвидени обстоятелства в страната, свързани с въведените от Министерския съвет на Р. България на извънредно заседание от 08.03.2020 година мерки и ограничения при масови събирания на хора, с цел предотвратяване на заразата с коронавирус в България.

13.03.2020/20:42

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

09.03.2020/20:31

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.00 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

23.01.2020/13:44

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.05 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

22.01.2020/14:28
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ВЕНКА РИЗОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР БОЗАКОВ ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НАТАША ТОДИНОВА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

Един от най-красивите месеци в годината – май, ни радва не само с облечените в бяла премяна дървета и раждащата се пролет, а и с очакването,че идва Денят на равноапостолните братя Кирил и Методий, когато отбелязваме българската просвета и култура, когато част от учениците завършват школото и поемат нелекия и пълен з неизвестности път на живота. Тогава не пропускаме да отбележим и почетем труда на всички подвластни на българското слово, сред които сме и ние журналистите, а и тези,които издават книгите. В навечерието на празника „се срещнах“ с една дама, съчетала в себе си тези две толкова отговорни и трудни професии. В дните на пандемия разговарям с известната журналистка и издател Надежда Кабакчиева.

23.05.2020 /08:20 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

125 години изминаха от гибелта на героя и идеолога на кубинското национално освобождение - поета и публициста, пристигнал с кораб да освобождава родината си и убит преди да изгрее свободата й, досущ автора на „Хаджи Димитър” и „Смешен плач”. Народът на Куба го нарича Апостол на свободата - както ние, българите, наричаме и нашия най-свят герой. Днес паметникът на Марти в София отново бе отрупан с цветя - никаква пандемия не може да попречи на почитта.

19.05.2020 /20:41 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

Разказваме за изтъкнатия съветски кинодокументалист, извървял с камера всички фронтове на епохалната битка с хитлеризма и оставил уникални исторически кадри, влезли в съветско-американската документална киноепопея от 1978-ма „Неизвестната война/Великата Отечествена”.

09.05.2020 /14:48 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: baricada.org

Тези, които са израснали със съветски филми, навярно си спомнят в лентите, посветени на Великата отечествена война, изразителния и плътен глас, който започваше съобщенията за войната с „От съветското информбюро“, или пък „Внимание! Говори Москва!“. Гласът на Юрий Левитан. Говорителят, чийто глас по време на войната чакаха да чуят от най-възрастния до най-малкия в Съветския съюз.

08.05.2020 /09:22 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

През 2020 г. се навършва век и половина от първото гражданско честване на равноапостолите Св. Св. Кирил и Методий в Хасково, за което има писмени свидетелства.

24.05.2020 /14:58 | Автор: Златка Михайлова | Източник: СБЖ

Като кмет в началото на ХХ век Тодор Табаков построява най-много училища в Плевен, част от които се ползват и до ден-днешен.

24.05.2020 /13:50 | Автор: Иван Каневчев | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

Председателя на УС на СБЖ Снежана Тодорова отправя поздравления към цялата колегия по случай най-светлия празник на Светите Първоучители братята Кирил и Методий, който задължава всички хора на словото да са достойни за мисията да преобразяват, възраждат и възвисяват човешкия дух и обществото.

24.05.2020 /06:15

Решението е взето от УС на СБЖ съобразно заповедта на министър Кирил Ананиев относно продължаването на ограничителните мерки във връзка с борбата с COVID-19 и в отговор на многобройни обаждания от делегати на предстоящото Общо събрание на СБЖ за неговото отлагане за есента на 2020 година.

20.05.2020 /20:57

Настояваме заедно с приемането на новия медиен закон и задължителната публична обществена експертиза по него с участието на медиите и гражданското общество, да се поиска оставката на сегашния неубедителен състав на СЕМ, като с новия закон да бъде увеличена числеността му и да бъде създаден нов, истински обществен регулатор с граждански квоти в него, като гаранция за независимостта му.

10.05.2020 /17:04

 Мнения

Като председател на Комисията по журналистическа етика подкрепям позицията на Управителния съвет на СБЖ, споделена и от много колеги, че в този си състав и формат СЕМ не може да бъде гарант на свободата на словото и е натоварен с непосилни за неговата незадоволителна експертиза задачи. Крайно време е СЕМ да бъде преформатиран, да се създаде по-широка регулаторна рамка на обществените медии, да се включи гражданска квота и се въведе обществен надзор в медийния регулатор.

11.05.2020 /14:18 | Автор: Мария Нецова | Източник: СБЖ

Всяка година, особено по това време, когато „Безсмъртният полк” стяга редиците си да премине по трудния и славен път на Победата, донесла освобождението на Европа и света от „хитлеристката чума” – по-страшна от всяка позната пандемия, се активизират, особено в медиите, споровете кой има по-голям принос.

04.05.2020 /13:37 | Автор: Иван Василев | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 18 гости

Бързи връзки