Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 24 ное. 2017 г.

24.11.2017 /18:24 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на Съюза.

Присъстваха членовете на Управителния съвет: Снежана Тодорова - Председател, Иван Върбанов – Главен секретар, Борислав Костурков, Валерий Тодоров, Валентин Колев, Васил Сотиров, Веселин Константинов, Георги Калагларски, Емил Розов, Ивайло Диманов, Розита Попова, Светла Каменова, Светослав Терзиев.

Отсъстваха: Велиана Христова, Любомир Пеевски.

Присъстваха и: Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика, Венка Ризова – председател на Контролния съвет, и Георги Добрев – адвокат на СБЖ,.

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на предложения за провеждане на журналистическа среща на ръководствата на журналистическите съюзи от балканските страни в София през месец април 2018 година.


2. Обсъждане на предложения за провеждане на среща на Европейската федерация на журналистите в София през месец юни 2018 година.

3. Обсъждане на обяви за стопанисване на имотите на Съюза на българските журналисти .

4. Избор на делегати за Общото събрание на Агенция „София-прес“.

5. Разни.

/Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет./

По точка 1

1.1. Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ, запозна членовете на Съвета с подробности относно идеята да бъде направена среща на журналисти от балканските страни. Снежана Тодорова информира, че е провела разговор с Ангел Ангелов – и.д. началник на отдел „Югоизточна Европа“ в Министерството на външните работи. Председателят на УС на СБЖ представи проект на бюджет за събитието.

По точка 2

2.1. Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ, информира за предложението, което е отправено към Европейската федерация на журналистите от страна на СБЖ – предстоящата годишна среща на организацията да се проведе в България. Снежана Тодорова представи подробности и обемите на планираните финансовите показатели за обезпечаване на провеждането на срещата. Изпълкомът на Европейската федерация предстои да има заседание на 15 декември. Тогава ще се вземе решение къде ще се проведе срещата. Ако бъде прието домакин да бъде България, СБЖ ще започне активна подготовка по реализиране на форума.

2.2. УС на СБЖ реши да продължат проучванията и набирането на оферти от хотели, където да пребивават участниците в международните медийни форуми – по т.1 и т.2, но не по-късно от 30 ноември.  

2.3. Членовете на Управителния съвет да изпратят в секретариата на ЕФЖ до 29 ноември своите предложения за темите, които да бъдат част от дебатите на срещата на Европейската федерация на журналистите. Да бъдат формулирани и аналогични предложения за Балканската среща на журналистите, която е планирана да се състои през април 2018 г.

2.4. Снежана Тодорова предлага да бъде сформирана работна група в която да вземат участие: Светослав Терзиев, Васил Сотиров, Борислав Костурков, Валерий Тодоров, главният секретар и председателят на УС на СБЖ.

По точка 3 

3.1. УС на СБЖ се запозна с проекто-текстове на обяви за отдаване под наем на обекти /бази/ на СБЖ – във Варна, Банкя и Батак. Текстовете са подготвени от адвокат Георги Добрев. Членовете на Съвета проведоха дискусия и изслушаха адвокат Добрев. Обявите да бъдат допълнени с прецизирани ценови параметри и ясно разписани условия на конкурса, а финалните варианти на текстовете да бъдат представени на следващото заседание за утвърждаване.

По точка 4 

4.1. Управителният съвет на Съюза на българските журналисти избира за делегати на предстоящото общо събрание на Сдружение "Агенция София прес": Снежана Тодорова, Розита Попова, Веселин Константинов, Светла Каменова и Васил Сотиров.

4.2. Снежана Тодорова – Председател на УС на СБЖ, се ангажира да покани адвокат Дамянов, който предоставя правни консултации на Агенция „София прес”, на предстоящото заседание на Съвета, за да отговори на поставени оперативни въпроси по управлението и дейността на Агенцията.

По точка 5

5.1. Ивайло Диманов – председател на Комисията по професионални и творчески въпроси, представи пред членовете на УС дизайнерски проекти и оферти от фирми за ремонт на кафенето на ет.1 в сградата на СБЖ.

5.2 .Управителният съвет на Съюза на българските журналисти реши да отдаде под наем двете малки помещения на третия етаж, прилежащи до Пресклуб „Журналист”. Наемът, който ще се получава, да се използва целево като финансов ресурс за обезпечаване ремонта на кафето на първия етаж в сградата на СБЖ, а след приключване на строително-ремонтните дейности да бъде в помощ на издръжката на ведомствения клуб на Съюза.

5.3. Управителният съвет на Съюза на българските журналисти възлага на Красимир Денински – техник „Инвеститорски контрол” на СБЖ, да информира членовете на УС относно ползването на част от имота на Съюза в гр. Банкя от съседа по имот и монтиран на територията на базата строителен кран. Красимир Денински да изготви проект на споразумение за заплащане на наем за използваната територия, на която е разположено строителното съоръжение.


 

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.00 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

12.11.2019/20:36

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на СБЖ.

01.11.2019/18:35

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател наУправителния съвет на Съюза на българските журналисти.

22.10.2019/18:02

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

21.10.2019/19:57

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,15 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова –председател на управителния съвет на съюза.

04.10.2019/18:17
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ВЕНКА РИЗОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР БОЗАКОВ ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НАТАША ТОДИНОВА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

И тъй като след местните избори на новинарския хоризонт се очертава друга тема,ангажираща вниманието несамо на медиите, но и на драгия електорат - 30 години от старта на т. нар. преход, то приятно бяхме изненадани, че на 7 ноември по книжарниците ще се появи новата книга на колегата ни Калин Тодоров „Зад завесата на прехода”, която е своеобразно продължение на заслужилата голям интерес негова предишна книга „Зад завесата на соца”.

05.11.2019 /10:54 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

Позволете ми да започна с едно отклонение… Казват, спомените са като броеница – всяко зърно води до друго. Навярно е така, щом едно вълнуващо събитие като представянето на книгата на Йосиф Давидов събуди много, а те се занизаха нататък…За достойнствата на автора й и представянето на „Репортер от Миналото време” сайтът на СБЖ разказа подробно, но то неочаквано събуди у мен, ярко и живо, една мадридска среща с десетилетна давност. Тя допълни казаното и чутото с нещо важно от личността на автора, което, мисля, си заслужава да споделя…

01.11.2019 /01:00 | Автор: Иван Василев | Източник: СБЖ

В София в Меката на книгите „Гринуич“ се състоя премиерата на появилата се на български език книга "Мостът на тайните. Дипломатически роман" на известния руски журналист Сергей Гризунов, дело на издателство „Слънце“ и Надя Кабакчиева.

18.10.2019 /19:36 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

През декември ще отбележим 110 г.от рождението на един от най-силно обичаните и най-силно „забравяни“ поети - Никола Вапцаров. Едно име, което кара мнозина да се гордеят, че в българската литература имаме такъв световен поет, а други, дали от незнание или от някакви други свои си съображения, да захвърлят стихосбирката му в кошчетата за боклук.

16.10.2019 /19:34 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Щрихи към портрета на журналиста с три очи и една акредитационна карта на „Дума“ - фотожурналиста Христо Събев Христов

04.11.2019 /20:26 | Автор: Денчо Владимиров | Източник: СБЖ

В Хасково излезе юбилеен вестник по случай 140-годишнината от рождението на Александър Паскалев (1879 - 1946) - основател на модерното книгоиздаване в България.

02.11.2019 /17:43 | Автор: Златка Михайлова | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

В свое поздравително писмо по повод Деня на будителите ръководството на МФЖ приветства усилията и инициативите на СБЖ в защита на професионалните и социални права на българските журналисти.

03.11.2019 /20:40

Традициите са за това, да се спазват – казват мъдрите хора. И СБЖ никога не им е изневерявал. Така стана и в Деня на народните будители и празника на българската журналистика. Верен на традицията, Съюзът връчи своите годишни награди на най-добрите в журналистическото войнство. Клуб „Журналист“ се оказа тесен за всички, които обичат своята професия и ценят колегите,които са отличени за своя труд.

02.11.2019 /22:36

Участниците в протеста „Не убивайте журналистиката в България!”, свикан от СБЖ навръх Деня на народните будители и Деня на българската журналистика, настояха в НС най-после да бъде даден ход на предложениаята на Съюза за законодателни промени в защита на свободата на словото и на правата на журналистите

01.11.2019 /16:28

 Мнения

Интерпретациите за българската промяна на 10 ноември три десетилетия по-късно може да са всякакви, но всичко все опира до разпределението на порциите на несвършващите тайни вечери. Където залог са и медиите. Когато самите медии са минали през мътна приватизация, естествено е, че посочените за техни собственици не са мотивирани да разобличават други подобни сделки в държавен и наддържавен мащаб.

10.11.2019 /20:06 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

Мнение на един очевидец от „кухнята” на нашумялата футболна среща на стадион „Васил Левски”

17.10.2019 /20:41 | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 24 гости

Бързи връзки