Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 24 ное. 2017 г.

24.11.2017 /18:24 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на Съюза.

Присъстваха членовете на Управителния съвет: Снежана Тодорова - Председател, Иван Върбанов – Главен секретар, Борислав Костурков, Валерий Тодоров, Валентин Колев, Васил Сотиров, Веселин Константинов, Георги Калагларски, Емил Розов, Ивайло Диманов, Розита Попова, Светла Каменова, Светослав Терзиев.

Отсъстваха: Велиана Христова, Любомир Пеевски.

Присъстваха и: Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика, Венка Ризова – председател на Контролния съвет, и Георги Добрев – адвокат на СБЖ,.

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на предложения за провеждане на журналистическа среща на ръководствата на журналистическите съюзи от балканските страни в София през месец април 2018 година.


2. Обсъждане на предложения за провеждане на среща на Европейската федерация на журналистите в София през месец юни 2018 година.

3. Обсъждане на обяви за стопанисване на имотите на Съюза на българските журналисти .

4. Избор на делегати за Общото събрание на Агенция „София-прес“.

5. Разни.

/Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет./

По точка 1

1.1. Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ, запозна членовете на Съвета с подробности относно идеята да бъде направена среща на журналисти от балканските страни. Снежана Тодорова информира, че е провела разговор с Ангел Ангелов – и.д. началник на отдел „Югоизточна Европа“ в Министерството на външните работи. Председателят на УС на СБЖ представи проект на бюджет за събитието.

По точка 2

2.1. Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ, информира за предложението, което е отправено към Европейската федерация на журналистите от страна на СБЖ – предстоящата годишна среща на организацията да се проведе в България. Снежана Тодорова представи подробности и обемите на планираните финансовите показатели за обезпечаване на провеждането на срещата. Изпълкомът на Европейската федерация предстои да има заседание на 15 декември. Тогава ще се вземе решение къде ще се проведе срещата. Ако бъде прието домакин да бъде България, СБЖ ще започне активна подготовка по реализиране на форума.

2.2. УС на СБЖ реши да продължат проучванията и набирането на оферти от хотели, където да пребивават участниците в международните медийни форуми – по т.1 и т.2, но не по-късно от 30 ноември.  

2.3. Членовете на Управителния съвет да изпратят в секретариата на ЕФЖ до 29 ноември своите предложения за темите, които да бъдат част от дебатите на срещата на Европейската федерация на журналистите. Да бъдат формулирани и аналогични предложения за Балканската среща на журналистите, която е планирана да се състои през април 2018 г.

2.4. Снежана Тодорова предлага да бъде сформирана работна група в която да вземат участие: Светослав Терзиев, Васил Сотиров, Борислав Костурков, Валерий Тодоров, главният секретар и председателят на УС на СБЖ.

По точка 3 

3.1. УС на СБЖ се запозна с проекто-текстове на обяви за отдаване под наем на обекти /бази/ на СБЖ – във Варна, Банкя и Батак. Текстовете са подготвени от адвокат Георги Добрев. Членовете на Съвета проведоха дискусия и изслушаха адвокат Добрев. Обявите да бъдат допълнени с прецизирани ценови параметри и ясно разписани условия на конкурса, а финалните варианти на текстовете да бъдат представени на следващото заседание за утвърждаване.

По точка 4 

4.1. Управителният съвет на Съюза на българските журналисти избира за делегати на предстоящото общо събрание на Сдружение "Агенция София прес": Снежана Тодорова, Розита Попова, Веселин Константинов, Светла Каменова и Васил Сотиров.

4.2. Снежана Тодорова – Председател на УС на СБЖ, се ангажира да покани адвокат Дамянов, който предоставя правни консултации на Агенция „София прес”, на предстоящото заседание на Съвета, за да отговори на поставени оперативни въпроси по управлението и дейността на Агенцията.

По точка 5

5.1. Ивайло Диманов – председател на Комисията по професионални и творчески въпроси, представи пред членовете на УС дизайнерски проекти и оферти от фирми за ремонт на кафенето на ет.1 в сградата на СБЖ.

5.2 .Управителният съвет на Съюза на българските журналисти реши да отдаде под наем двете малки помещения на третия етаж, прилежащи до Пресклуб „Журналист”. Наемът, който ще се получава, да се използва целево като финансов ресурс за обезпечаване ремонта на кафето на първия етаж в сградата на СБЖ, а след приключване на строително-ремонтните дейности да бъде в помощ на издръжката на ведомствения клуб на Съюза.

5.3. Управителният съвет на Съюза на българските журналисти възлага на Красимир Денински – техник „Инвеститорски контрол” на СБЖ, да информира членовете на УС относно ползването на част от имота на Съюза в гр. Банкя от съседа по имот и монтиран на територията на базата строителен кран. Красимир Денински да изготви проект на споразумение за заплащане на наем за използваната територия, на която е разположено строителното съоръжение.


 

Сподели в
 

Днес, 19 май 2020 година в делови порядък по телефон и електронна поща бе поискано мнението на членовете на Управителния съвет на СБЖ за насрочване провеждането на Общо отчетно-изборно събрание на СБЖ за 19 и 20 септември, т.г. във връзка със заповедта на министър Кирил Ананиев относно продължаването на ограничителните мерки във връзка с борбата с COVID-19 и многобройни обаждания от делегати на предстоящото Общо събрание на СБЖ за неговото отлагане за есента на 2020 година.

20.05.2020/20:48

Днес, 11 март 2020 година в делови порядък по телефон и електронна поща бе поискано мнението на членовете на Управителния съвет на СБЖ във връзка с особените и непредвидени обстоятелства в страната, свързани с въведените от Министерския съвет на Р. България на извънредно заседание от 08.03.2020 година мерки и ограничения при масови събирания на хора, с цел предотвратяване на заразата с коронавирус в България.

13.03.2020/20:42

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

09.03.2020/20:31

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.00 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

23.01.2020/13:44

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.05 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

22.01.2020/14:28
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ВЕНКА РИЗОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР БОЗАКОВ ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НАТАША ТОДИНОВА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

Един от най-красивите месеци в годината – май, ни радва не само с облечените в бяла премяна дървета и раждащата се пролет, а и с очакването,че идва Денят на равноапостолните братя Кирил и Методий, когато отбелязваме българската просвета и култура, когато част от учениците завършват школото и поемат нелекия и пълен з неизвестности път на живота. Тогава не пропускаме да отбележим и почетем труда на всички подвластни на българското слово, сред които сме и ние журналистите, а и тези,които издават книгите. В навечерието на празника „се срещнах“ с една дама, съчетала в себе си тези две толкова отговорни и трудни професии. В дните на пандемия разговарям с известната журналистка и издател Надежда Кабакчиева.

23.05.2020 /08:20 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

125 години изминаха от гибелта на героя и идеолога на кубинското национално освобождение - поета и публициста, пристигнал с кораб да освобождава родината си и убит преди да изгрее свободата й, досущ автора на „Хаджи Димитър” и „Смешен плач”. Народът на Куба го нарича Апостол на свободата - както ние, българите, наричаме и нашия най-свят герой. Днес паметникът на Марти в София отново бе отрупан с цветя - никаква пандемия не може да попречи на почитта.

19.05.2020 /20:41 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

Разказваме за изтъкнатия съветски кинодокументалист, извървял с камера всички фронтове на епохалната битка с хитлеризма и оставил уникални исторически кадри, влезли в съветско-американската документална киноепопея от 1978-ма „Неизвестната война/Великата Отечествена”.

09.05.2020 /14:48 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: baricada.org

Тези, които са израснали със съветски филми, навярно си спомнят в лентите, посветени на Великата отечествена война, изразителния и плътен глас, който започваше съобщенията за войната с „От съветското информбюро“, или пък „Внимание! Говори Москва!“. Гласът на Юрий Левитан. Говорителят, чийто глас по време на войната чакаха да чуят от най-възрастния до най-малкия в Съветския съюз.

08.05.2020 /09:22 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

През 2020 г. се навършва век и половина от първото гражданско честване на равноапостолите Св. Св. Кирил и Методий в Хасково, за което има писмени свидетелства.

24.05.2020 /14:58 | Автор: Златка Михайлова | Източник: СБЖ

Като кмет в началото на ХХ век Тодор Табаков построява най-много училища в Плевен, част от които се ползват и до ден-днешен.

24.05.2020 /13:50 | Автор: Иван Каневчев | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

Председателя на УС на СБЖ Снежана Тодорова отправя поздравления към цялата колегия по случай най-светлия празник на Светите Първоучители братята Кирил и Методий, който задължава всички хора на словото да са достойни за мисията да преобразяват, възраждат и възвисяват човешкия дух и обществото.

24.05.2020 /06:15

Решението е взето от УС на СБЖ съобразно заповедта на министър Кирил Ананиев относно продължаването на ограничителните мерки във връзка с борбата с COVID-19 и в отговор на многобройни обаждания от делегати на предстоящото Общо събрание на СБЖ за неговото отлагане за есента на 2020 година.

20.05.2020 /20:57

Настояваме заедно с приемането на новия медиен закон и задължителната публична обществена експертиза по него с участието на медиите и гражданското общество, да се поиска оставката на сегашния неубедителен състав на СЕМ, като с новия закон да бъде увеличена числеността му и да бъде създаден нов, истински обществен регулатор с граждански квоти в него, като гаранция за независимостта му.

10.05.2020 /17:04

 Мнения

Като председател на Комисията по журналистическа етика подкрепям позицията на Управителния съвет на СБЖ, споделена и от много колеги, че в този си състав и формат СЕМ не може да бъде гарант на свободата на словото и е натоварен с непосилни за неговата незадоволителна експертиза задачи. Крайно време е СЕМ да бъде преформатиран, да се създаде по-широка регулаторна рамка на обществените медии, да се включи гражданска квота и се въведе обществен надзор в медийния регулатор.

11.05.2020 /14:18 | Автор: Мария Нецова | Източник: СБЖ

Всяка година, особено по това време, когато „Безсмъртният полк” стяга редиците си да премине по трудния и славен път на Победата, донесла освобождението на Европа и света от „хитлеристката чума” – по-страшна от всяка позната пандемия, се активизират, особено в медиите, споровете кой има по-голям принос.

04.05.2020 /13:37 | Автор: Иван Василев | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 17 гости

Бързи връзки