Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 13 април 2018 г.

13.04.2018 /19:03 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,00 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от г-жа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на Съюза.

Присъстваха членовете на Управителния съвет: Снежана Тодорова – Председател, Иван Върбанов – Главен секретар, Борислав Костурков, Валентин Колев, Валери Тодоров, Васил Сотиров, Велиана Христова, Веселин Константинов, Георги Калагларски, Емил Розов, Ивайло Диманов, Любомир Пеевски, Розита Попова и Светла Каменова.

Отсъства: Светослав Терзиев.

Присъства и: Венка Ризова – председател на Контролната комисия.

Отсъства и: Мария Нецова – председател на Комисията по етика.

Заседанието премина при следния

                                     ДНЕВЕН РЕД:

1.     Обсъждане на предстоящи международни, професионални прояви и на организационни задачи на УС на СБЖ.

2.     Запознаване с разговорите с брокерска къща за отдаване под наем на имотите на СБЖ.

3.     Насрочване на Общо събрание на СБЖ за приемане на финансовия отчет на организацията за 2017 г. и приемане на новия бюджет за 2018 г.

4.     Разни.
  

Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет

                                      Р Е Ш Е Н И Я:

По точка 1


Заседанието започна с едноминутно мълчание и отдаване на почит към паметта на Тамара Дикова (починала на 12.03.2018 г.) и Яна Джоргова (починала на 10.04.2018 г.).

1.1. Членовете на Съвета изслушаха информация за планирани международни прояви (посещения и визити на делегации от и в Република Корея и Китайската народна република) и организационни задачи, които представи Снежана Тодорова – Председател на УС на СБЖ.

а/ СБЖ организира на 3-ти май т.г., от 10:00 ч., в залата на Пресклуб „Журналист”, журналистическа дискусия на тема: „Криза в медиите, криза в журналистиката“.

Във фокуса на темите са следните акценти: състоянието и проблемите при печатните, електронните и онлайн медии; синдикалната защита и законодателните инициативи на организацията. Редом с журналистическата гилдия за участие да бъдат поканени и представители на държавни институции, професионални и обществени организации, депутати от Комисията по култура и медии на 44-ото Народно събрание, от ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски”, сродни организации.

Да бъде заявено пред ръководствата на Международната и Европейската федерация на журналистите, че очакваме да изпратят техни изявления и становища във връзка с процесите и общите проблеми на медиите.

б/ УС на СБЖ насрочва през есента провеждането на дискусия за състоянието на българските медии. В нея да вземат участие и чуждестранни гости от международните организации и медийни анализатори. Снежана Тодорова информира за позицията на Елена Йончева: законодателните инициативи на СБЖ да прераснат в нов цялостен закон (Закон за защита на журналистическата професия).

1.2. От 24 до 26 април на посещение у нас ще бъде председателят на Съюза  на  журналистите на Русия (СЖР) Владимир Соловьов. Той ще бъде придружен от завеждащия „Международен отдел“ на СЖР.  На 25 април гостите и г-жа Тодорова ще вземат участие в Кръгла маса на тема: „Информационната война в средствата за масова информация“, която ще се проведе в  Радио Варна - БНР. На 26 април колегите ще представят свои изказвания на конференция, организирана от Историческия факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”. Темата на форума е: „140 години от подписването на Санстефанския мирен договор и неговата съдба след Берлинския конгрес“. В Радио Варна – БНР, ще бъде представена и изложбата за Граф Игнатиев с автор Калина Канева. Експозицията бе представена в залата на Галерията-книжарница на Агенция „София прес”. Снежана Тодорова изрази благодарност към доц. Г. Калагларски за съдействието по организирането на изложбата.

1.3. Снежана Тодорова съобщи, че на 3 май от 15,00 часа в СБЖ ще се състои среща с делегация от Китайската народна република, водена от ръководителя на най-голямата медийна групировка в Шанхай..В 13,00 часа ще се подпише договор с Генералният директор на БНТ Константин Каменаров, а за 17,00 часа е насрочена среща с ръководството на в. „Дума“.

1.4. Доц. Г. Калагларски анонсира, че на 23 юни т.г. ръководената от него Комисия за научно-практически изследвания и анализи на съвременната журналистика (СБЖ) организира във Варна кръгла маса на тема: „Медиите - виновни или не?“. Ще присъстват колеги от София, Варна и Североизточна България. Ще присъстват и проф. Владимир Михайлов от Нов български университет, проф. Милко Петров от ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски”. Сред чуждестранните гости ще бъдат и колеги от Казахстан, поканени от организаторите.

По точка 2

2.1. Г-жа Снежана Тодорова докладва, че във връзка с решение на УС на СБЖ са стартирали преговори с брокерската къща „Юник Естейтс”, които са ангажирани да търсят кандидат-наематели за всички останали имоти на СБЖ.

2.2. УС на СБЖ реши, че няма основания да се произнася отново по свое решение във връзка с оферта на ЕТ „ВАБ - Владимир Брезоев” като кандидат-наемател на Дом 3 в МДЖ-Варна. Членовете на УС категорично отказват да разглеждат и да коментират постъпило писмо от лицето в СБЖ от 12.04.2018 г.

2.3. УС на СБЖ дава мандат на Снежана Тодорова – Председател на УС на СБЖ, да пристъпи към разговори с досегашния наемател на тенис корта в Дом 3 на МДЖ- Варна за предоговаряне на нивото на наема и сключване на нов договор.

2.4. УС на СБЖ взе следните решения по отношение на ТБ „Батак”:

а/ Приключване на взаимоотношенията с досегашния наемател г-н Иван Векилов, като бъдат предприети съдебни процедури за ефективни вземания на дължимите финансови задължения към СБЖ.  

б/ Комисия на СБЖ, определена със заповед на Снежана Тодорова, да приема ТБ „Батак” от Иван Векилов.

в/ Търсенето на наемател за ТБ „Батак” да продължи чрез брокерска къща.

2.5. УС на СБЖ препотвърждава решението си, взето на предишното си заседание от 3 април 2018 г., за търсене на наематели за неотдадените имоти на СБЖ чрез брокерска фирма /агенция/ при условията, които бяха обявени в регламента на  конкурса.

2.6. УС на СБЖ разгледа оферти, предоставени и набрани от Красимир Денински – техник „Инвеститорски контрол” на СБЖ, за подмяна на вертикален канал щранг и замяна на камениновите тръби в седалището на СБЖ. Съветът отхвърля предложенията. Възлага на г-н Денински да продължи да проучва възможността за оптимизиране и набиране на икономически изгодни оферти по заданието и дейностите.

По точка 3  

3.1. УС на СБЖ изслуша доклад на Росица Пантева – Главен счетоводител на СБЖ, за финансовото състояние на Съюза към 31 декември 2017 г.

3.2. УС на СБЖ отлага дискусията по тази точка до представянето на проекта за Бюджет 2018 на вниманието на членовете на Съвета от Главната счетоводителка.

3.3. По отношение на гостуването на делегации на СБЖ в Корея и Китай условията по обмена остават същите. Делегацията от Съюза в Китай е предвидено да е 6-членна. Пътуването тази година е в рамките на програмата на журналистическия форум и фондация „Един пояс – един път”.  Условията са както досега – всеки член на делегацията сам заплаща пътя, а приемащата страна поема разходите по престоя. На следващото заседание УС на СБЖ да обсъди представителите на СБЖ, които да бъдат в състава на делегациите.

По точка 4

4.1. УС на СБЖ утвърждава предложението да бъде изпратено писмо до Комисията за защита на личните данни с молба да се организира в Съюза на българските журналисти безплатна лекция за журналисти и ПР-специалисти. Лекцията да бъде изнесена на 4 май в залата на Пресклуб „Журналист”. Участието е безплатно. Обучителният курс е във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.Общият регламент въвежда множество значителни промени спрямо действащата правна рамка и поставя завишени изисквания към субектите в системата за защита на личните данни, което е причина за неговото отложено прилагане, считано от 25 май 2018 г.

4.2. УС на СБЖ утвърждава промени в Регламента за отдаване на Пресклуб „Журналист”, както следва:

а/ По т. 1: „Дружествата на СБЖ и членовете на организацията ползват залата на Прекслуб „Журналист“ безплатно само за техни събрания. Премиери на книги, чествания на годишнини и на други лични събития се заплащат от членовете на СБЖ на половин цена от обявения наем.

б/ Към т. 2.2: „Всички допълнителни услуги по точка 2.2. се заплащат от членовете на СБЖ на половин цена, а за външни лица и организации – по обявената тарифа.

4.3. УС на СБЖ утвърждава предложението Ивайло Диманов да бъде управител на Клуба на журналистите, който се намира на ет. 1 в седалището на СБЖ – София, ул. Граф Игнатиев № 4, а така също и да отговаря и за Библиотеката на СБЖ.

4.4. УС на СБЖ утвърждава предложената програма от доц. Георги Калагларски по повод отбелязването на  125-годишнината от началото на организираното журналистическо движение в България. Проектът на програмата за прояви през 2018/2019 г. да бъде предоставен на дружествата за обсъждане и реализиране и на регионални инициативи. Да  бъде отправено предложение до  Президентската институция юбилейната годишнина да премине под патронажа на президента г-н Румен Радев. Да  бъде сформиран екип, под ръководството на г-жа Снежана Тодорова – Председател на УС на СБЖ, който да подготви програма за отбелязване на годишнината.

4.5. Снежана Тодорова информира членовете на Съвета за  депозираните номинации от ДЖСП „Д-р Иван Богоров” за попълване състава на действащите ресорни комисии с техни представители.


 

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.00 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

12.11.2019/20:36

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на СБЖ.

01.11.2019/18:35

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател наУправителния съвет на Съюза на българските журналисти.

22.10.2019/18:02

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

21.10.2019/19:57

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,15 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова –председател на управителния съвет на съюза.

04.10.2019/18:17
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ВЕНКА РИЗОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР БОЗАКОВ ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НАТАША ТОДИНОВА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

И тъй като след местните избори на новинарския хоризонт се очертава друга тема,ангажираща вниманието несамо на медиите, но и на драгия електорат - 30 години от старта на т. нар. преход, то приятно бяхме изненадани, че на 7 ноември по книжарниците ще се появи новата книга на колегата ни Калин Тодоров „Зад завесата на прехода”, която е своеобразно продължение на заслужилата голям интерес негова предишна книга „Зад завесата на соца”.

05.11.2019 /10:54 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

Позволете ми да започна с едно отклонение… Казват, спомените са като броеница – всяко зърно води до друго. Навярно е така, щом едно вълнуващо събитие като представянето на книгата на Йосиф Давидов събуди много, а те се занизаха нататък…За достойнствата на автора й и представянето на „Репортер от Миналото време” сайтът на СБЖ разказа подробно, но то неочаквано събуди у мен, ярко и живо, една мадридска среща с десетилетна давност. Тя допълни казаното и чутото с нещо важно от личността на автора, което, мисля, си заслужава да споделя…

01.11.2019 /01:00 | Автор: Иван Василев | Източник: СБЖ

В София в Меката на книгите „Гринуич“ се състоя премиерата на появилата се на български език книга "Мостът на тайните. Дипломатически роман" на известния руски журналист Сергей Гризунов, дело на издателство „Слънце“ и Надя Кабакчиева.

18.10.2019 /19:36 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

През декември ще отбележим 110 г.от рождението на един от най-силно обичаните и най-силно „забравяни“ поети - Никола Вапцаров. Едно име, което кара мнозина да се гордеят, че в българската литература имаме такъв световен поет, а други, дали от незнание или от някакви други свои си съображения, да захвърлят стихосбирката му в кошчетата за боклук.

16.10.2019 /19:34 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Щрихи към портрета на журналиста с три очи и една акредитационна карта на „Дума“ - фотожурналиста Христо Събев Христов

04.11.2019 /20:26 | Автор: Денчо Владимиров | Източник: СБЖ

В Хасково излезе юбилеен вестник по случай 140-годишнината от рождението на Александър Паскалев (1879 - 1946) - основател на модерното книгоиздаване в България.

02.11.2019 /17:43 | Автор: Златка Михайлова | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

В свое поздравително писмо по повод Деня на будителите ръководството на МФЖ приветства усилията и инициативите на СБЖ в защита на професионалните и социални права на българските журналисти.

03.11.2019 /20:40

Традициите са за това, да се спазват – казват мъдрите хора. И СБЖ никога не им е изневерявал. Така стана и в Деня на народните будители и празника на българската журналистика. Верен на традицията, Съюзът връчи своите годишни награди на най-добрите в журналистическото войнство. Клуб „Журналист“ се оказа тесен за всички, които обичат своята професия и ценят колегите,които са отличени за своя труд.

02.11.2019 /22:36

Участниците в протеста „Не убивайте журналистиката в България!”, свикан от СБЖ навръх Деня на народните будители и Деня на българската журналистика, настояха в НС най-после да бъде даден ход на предложениаята на Съюза за законодателни промени в защита на свободата на словото и на правата на журналистите

01.11.2019 /16:28

 Мнения

Интерпретациите за българската промяна на 10 ноември три десетилетия по-късно може да са всякакви, но всичко все опира до разпределението на порциите на несвършващите тайни вечери. Където залог са и медиите. Когато самите медии са минали през мътна приватизация, естествено е, че посочените за техни собственици не са мотивирани да разобличават други подобни сделки в държавен и наддържавен мащаб.

10.11.2019 /20:06 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

Мнение на един очевидец от „кухнята” на нашумялата футболна среща на стадион „Васил Левски”

17.10.2019 /20:41 | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 20 гости

Бързи връзки