Начало
 
 

Започна Общото отчетно-изборно събрание на СБЖ

19.09.2020 /22:33 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Досегашният председател на УС на СБЖ Снежана Тодорова (вляво) изнася отчетния доклад за дейността на СБЖ. Снимка: Къдринка Къдринова

Събранието се провежда в два дни - на 19 и 20 септември - в сградата на СБЖ в София, ул. „Граф Игнатиев” 4. Заседава се едновременно в две свързани помежду си с видеоконферентна връзка зали - на 1-ия и на 3-ия етаж, при спазване на санитарните изисквания в условята на пандемия от Covid-19.

Общото отчетно-изборно събрание на СБЖ започна на 19 септември т. г. в сградата на СБЖ в София, ул. „Граф Игнатиев” 4. Събранието продължава и на 20 септември.

Заседава се едновременно в две свързани помежду си с видеоконферентна връзка зали - на 1-ия и на 3-ия етаж, при спазване на санитарните изисквания в условята на пандемия от Covid-19.

На 19 септември делегатите изслушаха и приеха доклада за дейността на СБЖ, изнесен от досегашния председател на УС на СБЖ Снежана Тодорова, доклада за финансовя отчет за 2019 г. и за проектобюджета за 2020 г. на СБЖ, изнесен от главния счетоводител Росица Пантева, доклада за дейността на Контролния съвет (КС) на СБЖ, изнесен от председателката му Венка Ризова, и доклада за дейността на Комисията по етика (КЕ) на СБЖ, изнесен от председателката ѝ Мария Нецова.

Съгласно предварително обявения дневен ред бе гласувана промяна в чл. 54 на Устава на СБЖ.

Проведоха се оживени дебати по изнесените доклади и по гласуваната промяна в Устава. Бяха направени многобройни изказвания от делегатите по проблеми от дейността на СБЖ.

Избрани бяха две работни комисии на събранието - по предложенията за избор на нови председатели и членове на УС, КС и КЕ и по проекторешенията. До 17 ч. на 19 септември делегатите подадоха своите писмени и поименни предложения за кандидати за новото ръководство на СБЖ.

Изслушани бяха наемателите на Международния дом на журналистите край Варна сем. Златеви и се състоя обсъждане за състоянието и поддръжката на имотите на СБЖ.

Общото събрание продължава на 20 септември с избор на новите председатели и членове на Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията по етика на СБЖ.

За целия ход на събранието се изготвя подробен стенографски запис.

Изнесените доклади ще бъдат публикувани на сайта на СБЖ. (Докладите са публикувани на 21.09.2020)

Подготвя се и подробен репортаж за дискусиите и изказванията по време на двата дни на Общото отчетно-изборно събрание на СБЖ.

Очаквайте подробности и обновления.

.........................................................

ДОПЪЛНЕНИЕ:

РАЗШИРЕН РЕПОРТАЖ ЗА ПЪРВИЯ ДЕН НА ОБЩОТО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРААНИЕ НА СБЖ

(Следващият текст е изготвен въз основа на стенограмата, водена на Общото отчетно-изборно събрание на СБЖ)

Публикувано на 27.09.2020

 

Пръв на събранието взе думата членът на УС на СБЖ и председател на Комисиято по организационните въпроси Валентин Колев. Той съобщи, че са регистрирани 78 редовни и 7 резервни делегати, което е повече от половината от всичките 117 избрани делегати. Следователно събранието е законно съгласно чл. 22 от Устава на СБЖ.

Валентин Колев съобщи и следната статистика. От редовните делегати 87 души са от София, а 30 – от страната. 73 делегати са жени, 44 – мъже. До 30 години има един делегат. От 30 до 40 години са 4 делегати или 3,4 на сто. От 40 до 50 години са 9 делегати, или 7,6 на сто. От 50 до 60 години са 16 делегати, или 13,6 на сто. От 60 до 70 години са 51 или 43,5 на сто. От 70 до 80 години са 28 или 23,9 на сто. От 80 до 90 години са 6 или 5,1 на сто. И над 90 години са двама делегати или 1,7 на сто. Най-възрастният делегат е Милен Гетов от София, роден на 6 декември 1925 г.

От името на Милен Гетов, който е председател на дружеството на журналистите на свободна практика „Д-р Иван Богоров” към СБЖ, дъщеря му прочете негово обръщение до Общото събрание. В него ветеранът открои като акценти в задачите пред СБЖ участието на Съюза в изработването на медиен законопроект, въвеждането в него на клауза за защита правата на българските журналисти; преброяването на членовете и установяването на актуалното състояние на Съюза.

В обръщенето си Милен Гетов изтъква още: „Искам да изразя своята съпричастност към колегите журналисти, които отразяват протестите и бяха напръскани от органите на реда на 2 септември с лютив спрей и бяха бити, но останаха на своите работни места, а също и възмущението си от недопускането им в парламентарната зала по време на заседанията на народните представители. Смятам, че всички ние като граждани на Република България трябва да отстояваме гражданските и професионалните си права и да се борим за спазване на демократичните принципи в една правова държава-членка на Европейския съюз. Всеки от нашите членове и колеги-журналисти трябва да знае, че Съюзът на българските журналисти го подкрепя реално с действия и активна позиция”.

Общото събрание официално бе открито от досегашния председател на СБЖ Снежана Тодорова. Тя обясни, че то ще протече в два дни, като във всеки от тях ще има по две заседания, тоест общо четири заседания. Всяко от заседанията трябва да има председател и секретар.

Снежана Тодорова оповести предложенията на УС на СБЖ за председатели и секретари на заседанията. За първото заседание съответно Георги Калагларски, делегат от Варна, и Екатерина Кючукова, делегат от Пловдив. За второто заседание - Борислав Костурков, делегат от София, и Тодор Попов, делегат от Самоков. За третото заседание, което ще се проведе на 20 септември, неделя, Николай Пиперов, делегат от София, и Мая Константинова, делегат от София. За председателстващ и секретар на четвъртото заседание УС на СБЖ предлага делегатите на събранието да направят своите предложения.

Снежана Тодорова предложи също да бъдат избрани преброители в двете зали, в които се провежда събранието. За преброители на делегатите на третия етаж бяха избрани Светла Каменова и Славяна Манолова, а за преброители на делегатите на първия етаж - Илияна Дончева и Антоанета Крумова.

Направено бе делегатско предложение вместо Георги Калагларски за председател на първото заседание да бъде избран Георги Узунов, делегат от Смолян. След гласуване на двете предложения Георги Узунов получи 43 гласа, а Георги Калагларски - 33. Така Георги Узунов пое председателството на първото заседание на Общото събрание.

Делегатът Цветан Томчев от София поиска да бъде променен и предложеният като председател на второто заседания Борислав Костурков, като вместо него издигна Емилия Бахарова. При гласуването Емилия Бахарова получи 28 гласа, а Борислав Костурков - 45, с което Костурков бе утвърден за председател на второ заседание.

Цветан Томчев отново взе думата, за да оспори предварително обявения дневен ред. Той предложи първо да се чуят отчетите, а предвидената като първа точка промяна на член от Устава на СБЖ да бъде оставена за друго, бъдещо събрание, което да бъде свикано от новите ръководни органи.

Поелият председателството на първото заседание Георги Узунов подкрепи предложението на Томчев, като самият той предложи да отпадне не само точка 1 от предварително обявения дневен ред, но и точки 9 и 10 - които са съответно обсъждане на управлението на имотите на СБЖ и разни.

Диана Желязкова, делегат от Шумен, обърна внимание, че ще е юридическо нарушение да се променя предварително публикувания дневен ред и това би могло да бъде повод за съдебно оспорване на събранието. Мнението ѝ бе подкрепено и от други делегати, които се аргументираха с Устава на СБЖ.

Председателстващият Георги Узунов продължи да настоява за промяна на дневния ред, предизвиквайки оживени реакции в в двете зали, в които се провеждаше събранието.

Валентин Колев взе думата, за да поясни същността на предизвикващата спорове точка от дневния ред относно промяна в чл. 54 на Устава на СБЖ. Той припомни, че лично е предложил тази промяна още през 2015 г., като целта е по-добре да бъдат защитени интересите на СБЖ и неговите членове.

Всички делегати бяха снабдени още при заемането на местата си с разпечатки на текста на досегашния чл. 54 от Устава и на предлаганата промяна. Досегашният текст на този член гласи: „Останалото след удовлетворяване на кредиторите недвижимо имущество преминава върху общината по неговото местонахождение, а останалото движимо имущество - на общината по седалище на сдружението”.

Предлага се новият текст да бъде следният: „Разпределението на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава съгласно решение на Общото събрание на сдружеието, взето с мнозинство от три четвърти от всички делегати на Общото събрание на сдружението”.

Аргументирайки необходимостта от въпросната промяна в Устава, Валентин Колев подчерта: „Не можем да допуснем решение, в резултат на което ще трябва да подаряваме съюзните имоти на общината, ако не дай си Боже, се стигне до ликвидация на СБЖ. Нямаме право да допуснем подобно нещо спрямо предишните поколения, които са създатели на нашата база, и спрямо следващите поколения, които ще дойдат след нас”.

Валентин Колев също така бе категоричен, че промяна в дневния ред на Общото събрание не може да се прави, защото това би било нарушение и на ЗЮЛНЦ, и на Устава на СБЖ.

В последвалите изказвания на различни делегати бяха изразени мнения както за придържане към дневния ред съобразно законовите изисквания, така и за промяна на дневния ред - теза, която императивно отстояваше председателстващият заседанието Георги Узунов, парирайки дори предложенията за изслушване на мнението на юриста на СБЖ по възникналия спор.

Сред делегатите започна да нараства напрежение, тъй като спорът не даваше възможност за конструктивно продължаване на работата на Общото събрание. И от двете зали, в които се провеждаше събранието, бяха направени предложения за смяна на председателствящия заседанието Георги Узунов. Беше проведено гласуване по тези предложения и с 55 гласа „за” Георги Узунов бе отстранен от председателстване на заседанието.

За председател на заседанието със 70 гласа бе избрана Диана Желязкова, делегатка от Шумен, и тя пое председателстването. Желязкова веднага предложи да се гласува за приемане на предварително оповестения дневен ред и той бе приет със 75 гласа „за” и един „против”.

Гласът „против” бе на Емил Розов, делегат от София, който пожела изрично да обясни отрицателния си вот. Розов изтъкна, че самото гласуване на дневния ред е нонсенс, тъй като той по закон не може да се оспорва.

Председателстващата Диана Желязкова прочете дневния ред пред събранието, за да го припомни на всички:

1.Обсъждане и промяна в чл. 54 от Устава на Съюза на българските журналисти.

2. Отчет на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти за 2019 година.

3. Годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността през 2019 година на сдружението Съюз на българските журналисти в частна полза съгласно член 38 от Закона за счетоводството.

4. Отчет за изпълнението на бюджета за 2019 г. и представяне на проектобюджета за 2020 година.

5. Отчет за дейността на Контролния съвет на Съюза на българските журналисти.

6. Отчет за дейността на Комисията по журналистическа етика.

7. Дискусия по отчетите и изказвания.

8. Приемане на отчетите и документите по дневния ред.

9. Обсъждане на предложения за управление на имоти – собственост на Съюза на българските журналисти, и вземане на решения.

10. Разни.

11. Избор на ръководни органи на Съюза на българските журналисти: председател на Управителния съвет на СБЖ, Управителен съвет на СБЖ, Контролен съвет на СБЖ, Комисия по журналистическа етика.

По точка 1 беше дадена думата на Валентин Колев, за да аргументира необходимостта от промяна на чл. 54 от Устава на СБЖ. „Аако се случи нещо с нашето сдружение и изпаднем в състояние на ликвидация, как ще си подарим на общината всичко, което имаме? Нямаме ли правото ние, като членове на сдружението, да кажем: не, няма да го направим. В случая ни помага законът за юридическите лица  с нестопанска цел,” подчерта Валентин Колев.

Започнаха оживени обсъждания по предложението за промяна на чл. 54 от Устава. От една страна бяха изразени опасения, че тази промяна може да предизвика вътрешни борби в СБЖ за присвояване на имотите от едни или други сили. От друга страна бе изтъкнато, че не бива да се допуска имотите да отидат при общината.

Делегатка от залата на първия етаж обави, че СБЖ умишлено е доведен до фалит и затова сега се поставя въпроса за промяна на чл. 54 от Устава, който третира съдбата на имотите при ликвидация на Съюза.

Снежана Тодорова взе думата, за да опровергае твърдението, че СБЖ е пред фалит и категорично подчерта, че това не е така. Тя настоя да се даде думата на юриста на СБЖ - нещо, което вече бе предложено и от други делегати.

От залата на първия етаж бе зададен въпрос дали е вярно, че юристът на СБЖ - адв. Георги Добрев, както и Богомил Бонев, са били приети за членове на СБЖ, и на какво основание, след като никога не са били журналисти.

„Колеги, моля да прекратим всякакви инсинуации. Нито адвокат Добрев, нито Богомил Бонев са членове на Съюза на българските журналисти. Некоректно е да се правят подобни твърдения,” заяви Снежана Тодорова.

Думата бе дадена на адв. Георги Добрев, който заяви следното: „По отношение на тази разпоредба и защо е направено предложение от Управителния съвет да бъде променен чл. 54. В устава на съюза първоначалната разпоредба е била съобразена с предходния Закон за юридическите лица. Това предложение на Управителния съвет е съобразено с настоящия Закон за юридическите лица с нестопанска цел. Няма никакви други скрити намерения. Това е ясно. Независимо дали ще приемете или няма да приемете предложената промяна в чл. 54 от Устава, при каквато и да е фактическа правна ситуация ще се приложи разпоредбата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Вие нямате други форми за предложения. Законът императивно се прилага, независимо какво ще бъде решено от общото събрание. А от друга страна, ако предложите друга редакция, която да не е съобразена със закона, Агенцията по вписванията няма да впише тази промяна. Не виждам защо трябва да се коментира под една или друга форма законово изискване. А по отношение на дневния ред, който е изпратен предварително на всички делегати. Дневният ред за общо събрание не подлежи на гласуване и промяна. Правната норма във вашия устав е абсолютно изрична. Компетентността за свикване на общо събрание е също предоставена само на Управителния съвет. Общото събрание не може да гласува, защото не е в негова компетентност.”

Делегатът Цветан Томчев настоя за обяснения кои са кредиторите на СБЖ и дали такава не е и Снежана Тодорова, която е подпомагала със средства Съюза.

Снежана Тодорова поясни, че заради съдебната сага на „Български имоти корпорация” срещу СБЖ е било необходимо Съюзът да внесе в съда 30 000 лв. в рамките на една седмица. За да се изпълни това, Снежана Тодорова е теглила личен заем от 30 000 лв., сумата е била внесена от името на СБЖ и така е бил спасен имот на Съюза. Същата сума вече почти изцяло ѝ е възстановена от СБЖ. По-конкретни данни ще бъдат представени във финансовия отчет, който ще бъде изнесен пред събранието.

След направено от Валентин Колев предложение за прекратяване на дискусията то бе одобрено от мнозинството делегати. След това бе подложена на гласуване промяната на чл. 54 на Устава на СБЖ. Тя бе одобрена със 75 гласа „за” и двама „въздържали се”.

По точка 2 от дневния ред бе дадена думата на Снежана Тодорова за Отчета на УС на СБЖ за 2019 г.

Пълният текст на Отчета е публикуван на сайта на СБЖ на 21.09.2020 г.

След прочитането на Отчета председателстващата заседанието Дияна Желязкова обяви обедна почивка от 30 минути.

След почивката първото заседание на Общото отчетно-изборно събрание продължи под председателството на Диана Желязкова с избор на Комисия по проекторешенията и на Комисия по предложенията. В първата комисия бяха избрани Валерий Тодоров, Светослав Терзиев и Мая Константинова, а във втората - Крася Титянова, Мариана Мендичева и Велиана Христова.

Напомнено бе, че всички делегати могат да направят своите предложения за бъдещите органи на СБЖ - председател на СБЖ, членове на УС на СБЖ, председател на Контролния съвет, членове на КС и членове на Комисията по етика, която после сама си избира председател.

Решено бе, че предложенията ще се приемат в писмен вид до 17.00 ч., след което членовете на Комисията по предложенията ще ги обобщят.

По точки 3 и 4 на дневния ред думата бе дадена на главния счетоводител на СБЖ Росица Пантева, която информира за годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на СБЖ през 2019 г., както и за проектобюджета за 2020 г. Основните данни по тях се съдържаха и в разпечатка, която всеки делегат на събранието намери на мястото си още преди началото на събранието.

Росица Пантева информира, че задълженията на наематели към СБЖ по заведени съдебни дела, които още не са приключили, са 577 000 лева. Задълженията на СБЖ в размер на 328 000 лева са за данъци, кредити, персонал и към доставчици.

Главната счетоводителка съобщи, че общите приходи на СБЖ от отдаване на различните му имоти под наем е 481 398,99 лева, като бе оповестена  и „разбивката” по колко точно се получава от всеки имот.

Росица Пантева подчерта, че в проектобюджета за 2020 година като приходи от наеми са планирани 350 000 лева. Те са намалени доста заради извънредното положение, около Covid-19.

Даренията по бюджета за 2020 година се очаква да възлязат на 59 000 лева, а отчетените парични приходи от дарения за 2019 година са 60 678 лева.

Приходите в бюджета за 2020 г. (която още не е приключла) от членски внос са 13 000 лева, докато отчетените парични приходи от членски внос за 2019 г. са 27 520,60 лева.

В разходната част за 2019 година по бюджет са били планирани 777 500 лева и са отчетени 577 313,08 лева. Те са разпределени между различните видове разходи - за имущестото и дейността, които са свързани със стопанската дейност, и за организационни разходи, които са разходи за нестопанска дейност. Съобщено бе в детайли колко и за какво точно е похарчено.

По отношение на щатното разписание бе припомнено, че в доклада си Снежана Тодорова е споменала, че повече от половината служители, работили в администрацията на Съюза, са съкратени. В момента работят само 6 души: председателят, главният счетоводител, секретарят на ръководството, организационният сътрудник, един домакин в МДЖ- Варна и един пазач-домакин в Банкя.

След отчета на Росица Пантева, председателстващата заседанието Дияна Желязкова даде думата на председателя на Контролния съвет Венка Ризова, за да представи тя отчета на КС за периода март 2015-септември 2020 година.

Пълният текст на доклада на Контролния съвет е публикуван на сайта на СБЖ на 21.09.2020 г.

След това думата бе дадена на Мария Нецова, председател на Комисията по етика на СБЖ, за изнасяне на отчета на КЕ за периода 2015-2020 г.

Пълният текст на обзора за дейността на Комисията по етика към СБЖ за 2015-2020 г. е публикуван на сайта на СБЖ на 21.09.2020 г.

С изнасянето на всички отчети и доклади, предвидени в дневния ред на Общото отчетно-изборно събрание, приключи и първото му заседание. Неговата председателка Дияна Желязкова обяви, че предава председателстването на избрания като председател на започващото второ заседание на ОС Борислав Костурков и на секретаря Тодор Попов. Второто заседание бе посветено на изказванията на делегатите.

(СЛЕДВАЩАТА ЧАСТ ОТ ПОДРОБНИЯ РЕПОРТАЖ ЗА ПЪРВИЯ ДЕН НА ОБЩОТО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА СБЖ ВЪЗ ОСНОВА НА СТЕНОГРАМАТА Е В ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТОИ ДА БЪДЕ ПУБЛИКУВАНА ДОПЪЛНИТЕЛНО)

 

 

Сподели в
 

Талантът и моралът на големия български публицист, „безследно изчезнал” заради острото си перо и гражданската си съвест при „белия терор” през 1925-та, вдъхновяват и мотивират и днес Съюза на българските журналисти. Девизът „Никому в угода, на никого напук” е девиз и на СБЖ.

20.11.2020/11:29

Председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова гостува в предаването „Делници” на телевизия „Евроком” и отговори на въпроси на водещия Николай Колев по актуални теми от дейността и позициите на СБЖ.

18.11.2020/21:35

По повод лансирания от правителството Проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията Управителният съвет на Съюза на българските журналисти изразява следното становище:

17.11.2020/17:27

Председателят на УС на СБЖ опровергава медийни интерпретации на твърдения от социалните мрежи.

13.11.2020/17:28

На 4 ноември 2020 г. се проведе първото заседание на новоизбрания Управителен съвет на СБЖ. За главен секретар бе избрана Анна Заркова. Обсъдено бе сформирането на нови комисии, които да отговарят по-пълноценно на дейността на СБЖ.

04.11.2020/18:05

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

Те са различни по съдба, националност, възраст, професионален път – но ги обединява едно: приели са нелеката участ на българите като своя мисия, отдали са най-добрите си години да им помагат в изстрадани, най-решаващи за бъдещото им времена.

30.11.2020 /16:23 | Автор: Иван Василев | Източник: СБЖ

В памет на големия български публицист и символ на непримиримата гражданска съвест, станал жертва на "белия терор" през 1925-та именно заради честното си и остро журналистическо перо, публикуваме откъс от книгата на Велислава Дърева „Атентатът`25. Денят, в който се отвориха портите Адови”

20.11.2020 /12:06 | Автор: Велислава Дърева | Източник: СБЖ

Навършиха се 100 години от смъртта на автора на „10 дни, които разтърсиха света” - легендарната хроника на обрата от 1917-та. А преди това журналистът от САЩ издава „Войната в Източна Европа” - резултат от обиколката му из балканските и източноевропейските страни през 1915-та. В София се среща с Йосиф Хербст, който му синтезира македонския стимулант на политическите решения у нас. Рид открива и откъде иде „подкупничеството” из нашите земи.

19.11.2020 /19:35 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: baricada.org

Георги Атанасов няма нужда от никакво специално представяне – най-добре го представя дългогодишната му и изключително ползотворна журналистическа дейност, непрекъснатите му срещи чрез радио, телевизии, вестници с многохилядните почитатели на журналистическия му талант, които търсят мнението му по актуалните проблеми, които ги вълнуват. Верния и задълбочен анализ, силното българско слово…

16.11.2020 /11:54 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

През 1866 г. Петко Рачов Славейков основава в. "Македония" в Цариград. "Македония" е български вестник, който излиза в османската столица от 3 декември 1866 до 25 юли 1872 г.

04.12.2020 /14:05 | Източник: Банкеръ

На 24 септември 1885 г. с първия брой на в. „Време“ в Силистра стартира издаването на вестници. Така на практика преди 135 години се „роди“ журналистическата преса в Крайдунавска Добруджа, както наричат областта.

03.12.2020 /15:47 | Автор: Йордан Георгиев | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

Талантът и моралът на големия български публицист, „безследно изчезнал” заради острото си перо и гражданската си съвест при „белия терор” през 1925-та, вдъхновяват и мотивират и днес Съюза на българските журналисти. Девизът „Никому в угода, на никого напук” е девиз и на СБЖ.

20.11.2020 /11:29

Председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова гостува в предаването „Делници” на телевизия „Евроком” и отговори на въпроси на водещия Николай Колев по актуални теми от дейността и позициите на СБЖ.

18.11.2020 /21:35

По повод лансирания от правителството Проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията Управителният съвет на Съюза на българските журналисти изразява следното становище:

17.11.2020 /17:27

 Мнения

Предложените промени в Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) приличат и са адекватни на политиката и практиката на управляващата коалиция у нас. Все едно здравният министър да проверява качеството на пътищата от джипката на премиера, а министърът на културата да дава указания за здравеопазването и промени в правилата за предпазване от коронавируса...

15.11.2020 /07:05 | Автор: Лозан Такев, член на УС на СБЖ | Източник: СБЖ

С предложените поправки ЗРТ заприличва отново на многократно кърпен и с петна асфалт от медийната мрежа.

14.11.2020 /11:08 | Автор: Проф. д-р Петко Тодоров | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 30 гости

Бързи връзки