Общото събрание избра Управителен съвет на СБЖ
  • 17.03.2015 17:16

Приключилото на 15 март в София двудневно Общо събрание на Съюза на българските журналисти избра накрая нов Управителен съвет на организацията. Той включва 14 колеги:

Гореща новина: Новият председател на СБЖ е Снежана Тодорова
  • 15.03.2015 16:35

В днешния втори ден на Общото отчетно-изборно събрание на Съюза на българските журналисти за председател на най-голямата журналистическа организация в България бе избрана Снежана Тодорова.

Принципи и цели на журналистическата професия в България и ролята на СБЖ
  • 14.03.2015 22:38

Изготвени и приети от Управителния съвет на СБЖ - София, март 2015 година. Предлагат се за обсъждане от колегията.

Събранието в СБЖ: Журналистите искат правна защита и добра информираност
  • 14.03.2015 16:21

В продължение на няколко часа продължава обсъждането на документите, внесени по въпросите в дневния ред.

Общото събрание на СБЖ прие отчета по бюджета и утвърди бюджет за 2015 г.
  • 14.03.2015 14:34

Общото събрание на СБЖ продължи своята работа, обсъждайки внесените документи – докладите на УС, КС и на КЖЕ, както и отчета по бюджета и проекта за нов бюджет за 2015 г.

Общото събрание на СБЖ изслуша внесените документи
  • 14.03.2015 12:24

Общото събрание на СБЖ изслуша докладите на Управителния съвет, на Контролния съвет и на Комисията по журналистическа етика.

Доклад на УС на СБЖ
  • 14.03.2015 12:05

Докладът бе прочетен от Главния секретар и и.д. председател на СБЖ Снежана Тодорова. Публикуваме го без съкращения:

Декларация на Общото събрание на СБЖ
  • 14.03.2015 11:08

Да спрем деградацията на българските медии, да върнем авторитета на българската журналистика - това е мотото на декларацията на Управителния съвет на СБЖ.

Общото събрание на СБЖ започна своята работа
  • 14.03.2015 10:47

В централата на Съюза на българските журналисти в София започна работа Общото отчетно-изборно събрание на най-голямата журналистическа организация в България.

Общо събрание на СБЖ
  • 14.03.2015 06:00

Както вече бе съобщено, днес Управителният съвет на Съюза на българските журналисти свиква Общо отчетно-изборно събрание. Форумът ще започне в 9:00 часа днес в централата на съюза.