Общото събрание на СБЖ започна своята работа

  • 14.03.2015
  • СБЖ

В централата на Съюза на българските журналисти в София започна работа Общото отчетно-изборно събрание на най-голямата журналистическа организация в България.

На събрания на журналистическите дружества в цялата страна са избрани 124 делегати. От тях 118 вече са в залата и образуват необходимия кворум за вземане на решения, както докладва Розита Попова, председател на Мандатната комисия.

Гласуван бе и предварително обявеният в писмата до делегатите дневен ред.

Илия Вълков, делегат от София, прочете декларация за състоянието на българската журналистика, подготвена от УС на СБЖ и приета от делегатите на Общото събрание.

Журналистката от БНР Дарина Младенова, делегат от София, бе поздравена от делегатите за днешния й рожден ден.

Делегатите избраха ръководствата – председатели и секретари, на 4-те заседания на събранието, което е предвидено за днес и утре. Първото от тях е до 13 ч. То се води от Георги Калагларски, делегат от Варна, със секретар Росинка Проданова, делегат от Благоевград.

Любомир Пеевски, делегат от София, е избран за председател на тричленна комисия по предложенията за нови управленски ОРГАНИ – председател, УС, Контролен съвет и Комисия по етика. Комисията ще приема предложения до 16 часа днес.

Снежана Тодорова, главен секретар и и.д. председател на СБЖ представя в момента пред делегатите доклада на УС за дейността на съюза от 2010 г. насам.
 

снимки: Йордан Георгиев