Доклад на УС на СБЖ

  • 14.03.2015
  • СБЖ

Докладът бе прочетен от Главния секретар и и.д. председател на СБЖ Снежана Тодорова. Публикуваме го без съкращения:


ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ
14 – 15 март година


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

По традиция, в началото на всяко наше събрание съобщаваме имената на наши членове, които вече не са сред нас.

От юни 2013 година до днес ние се разделихме с Александър Бешков, Бинка Милева, Весела Табакова, Владимир Рупов, Воймир Асенов, Генадий Георгиев, Галена Василева, Дончо Дончев, Детелина Николова, Евтимий Каркадаков, Елена Казанджиева, Живко Баев, Иван Бангьозов, Иван Кулински, Иван Милчев, Йорданка Йовчева, Кирил Тошев, Люлин Михов, Мария Павлова, Мария Митева, Милена Минкова, Никола Ников, Николай Петев, Наталия Илиева, Руси Русев, Симеон Бижев, Симеон Найденов, Тодор Танев, Уляна Тодорова, Харалампи Харалампиев, Борис Джумалиев, Бойко Борисов, Варя Палчева, Валентина Денева, Велин Игнатов, Ваня Иванова, Георги Гешев, Горан Готев, Гавраил Стоянов, Димитър Петров, Димитър Димитров, Дарина Младенова, Десислав Аспарухов, Емилия Гергова, Здравко Чолаков, Иван Вандов, Илия Китанов, Иван Хаджиев, Йонита Кирова, Константин Буюклиев, Марин Христозов, Мария Иванчева, Никола Чавдаров, Надежда Хаджирайкова, Петко Димитров, Росен Олянов, Радослава Златкова, Самуел Меламед, Стефан Кебапчиев, Тодор Гигов, Тинко Илиев, Хачик Румян, Ангел Минков, Иванка Хлебарова, Мими Дичева, Петър Софрониев, Стоян Дженков, Дянко Шишков

Нека с минута мълчание почетем тяхната светла памет!
Благодаря Ви!

Колеги,

Много и различни събития се случиха през периода, който отчитаме. Това бе тежък период за СБЖ, тъй като нашият съюз бе подложен на безпрецедентен натиск от страна на различни заинтересовани лица – нелоялни журналисти и некоректни наематели, които, преследвайки личен интерес и изгода положиха максимални усилия, за да очернят СБЖ:

Като се започне от твърдението, че ръководството на СБЖ е нелегитимно и се стигне до финансовите претенции към СБЖ от некоректни наематели и лица, с които СБЖ никога не е имал договорни отношения.

Дългогодишната съдебна сага относно нашата легитимност приключи с решение в полза на СБЖ в края на 2014 година и веднага след получаването на съдебното решение, което потвърждава легитимността на избраното ръководство, бе насрочено провеждането на настоящото Общо събрание.

Казвам всичко това, за да внеса яснота по въпроса за определяне датата на настоящото събрание, тъй като чувам най-различни коментари по тази тема. За другите съдебни дела ще Ви информирам, когато обсъждаме стопанската дейност на СБЖ, а сега -

Няколко думи за ОРГАНИЗАЦИОННОТО СЪСТОЯНИЕ на нашия съюз.

Към 30 декември 2014 година членският състав на СБЖ е 4173 души, обединени в 152 дружества. От тях – 2453 са жени, а 1720 – мъже. – поредно доказателство за феминизацията на журналистиката у нас. И още нещо, 1497 са родените преди 1950 година, а 2611 – след 1950 година, като 247 от тях– след 1980 година, а 15 – между 1989 и 1993 година.

Приетите нови членове през 2014 година са 194, а възстановените – 31. На последното заседание през настоящата 2015 година Комисията по организационните въпроси и членство е утвърдила приема на 84 колеги и е възстановила членството на още 14. Големият брой заявили желание за членство в нашия съюз потвърждава стабилната тенденция от последните години за повишен интерес към СБЖ.

През отчетния период бяха учредени 27 нови дружества, средно: по 5 – 6 на година. През 2014 година това са: дружество №5 „Осите” с председател Илия Вълков, д-во №8 Българска транспортна преса с председател Богиня Матеева, д-во Сборно с председател Васил Сотиров, ново д-во към БНТ № 48 с председател Адриана Димитрова, дружество на фотожурналисти № 54 „Петър Морозов” с председател Цветан Томчев и дружество на спортни журналисти № 76 с председател Камен Петров.

Пряката връзка между УС и дружествата се осъществяваше от координаторите на УС Йордан Георгиев – Силистра, Иван Каневчев – Плевен, Александър Бозаков – Хасково/Бургас, Георги Калагларски – Варна, Ангелина Костова – Пловдив и Веселин Константинов – София, които положиха сериозни усилия за подобряване на взаимната информираност между ръководството на СБЖ и отделните дружества.

Разбира се, необходима е много по-енергична помощ за укрепване на организационното състояние на дружествата.

Висока оценка можем да дадем за всеотдайната работа и принципност на Комисията по организационните въпроси и членство с председател г-жа Розита Попова и членове Ангелина Костова, Мария Нецова, Веселин Константинов и Мариана Мандичева.

ПРОФЕСИОНАЛНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ

„Журналистиката в България преживява тежка криза. Статутът на българските медии като IV-та власт е компрометиран, много от тях безцеремонно обслужват политически и икономически интереси. Корпоративната журналистика и неясното финансиране са сериозни проблеми на българската медийна среда.

Мощни босове, със значими политически и икономически позиции, притежават големи за мащабите на страната ни медийни системи. Техният натиск върху журналистите неизбежно налага редакторски пристрастия, продажба на новинарско съдържание, защита на корпоративните, а не на обществените интереси.

В резултат на това безскрупулно поведение последователно и драстично се деформира качеството и интелигентността на медийното съдържание, което българските граждани получават.”- тези тревожни констатации прозвучаха на последното Общо събрание.

Какво е състоянието днес?

Според едно проучване на Медийната програма за Югоизточна Европа на Фондация „Конрад Аденауер” „ и през 2014 година дългоочакваното оздравяване на българската медийна среда не се състоя. Докладът на „Фрийдъм хаус” за състоянието на демокрацията в държавите в преход в Източна Европа, публикуван през юни 2014 година, за пореден път отбеляза незадоволителен резултат за българската медийна среда, постоянен упадък на независимостта на медийния сектор през последното десетилетие.

Тиражът на печатните издания намалява, изданията се концентрират в ръцете на малко собственици, докато в същото време политическото влияние върху медиите остава твърде силно...

Остава нерешен проблемът с изясняване на собствеността...

Една четвърт от анкетираните журналисти твърдят, че техни материали се спират, а 36% - че има нещо, което не могат да съобщят на публиката чрез своята медия, над 30% са на мнение, че тяхната медия се поддава на външно влияние.”

През този период станахме свидетели и на още един монопол – монополът „Лафка”, наречен от колеги монопол „Въпреки”: въпреки обещанията на няколко правителства, че ще има регулация и че Комисията за защита на конкуренцията ще се задейства. В нашия съюз постъпват предложения СБЖ да подкрепи настоятелното им искане разпространението да се поеме от държавата.

Ще бъде интересно да чуем Вашето мнение и по този въпрос.

През отчетния период станахме свидетели на ограничаването на свободата и независимостта на журналистите, увеличаването на проявите на насилие срещу журналисти. Според Световния индекс за свободата на печата на „Репортери без граници” за 2015 година България е слязла на 106 място от 180 страни и е последна по свобода на словото в ЕС.

Напомням, че през 2006 г. сме били на 35-то място. За сравнение – през 2014 г. България е била на 100-но място, а през 2013 г. – на 87-мо.Тези изключително тревожни констатации потвърждават мнението, че „журналистиката е в най-голямата си криза от 1989 година”.

Възмущение предизвикват заплахите срещу журналисти и невъзможността те да упражняват свободно своята професия. СБЖ многократно е осъждал всякакви опити за сплашване на журналисти, като е изразявал позиции в защита на пострадалите колеги. СБЖ е внесъл предложение в Народното събрание всяко насилие и нападение на журналист да бъде квалифицирано като престъпление от наказателен характер.

В десетки декларации УС на СБЖ твърдо застава в защита на основното професионално задължение на журналистите – да пазят интересите и правата на гражданите. СБЖ подготвя Закон за защита на професионалната журналистика и на журналистическия труд, тъй като само законовата принуда може ефективно да внесе промени в съществуващите отношения в медийната среда и да защити журналистите от произвол в трудовите им правоотношения.

Предоставеният на Вашето внимание документ „Принципи и цели на журналистическата професия в България и ролята на СБЖ” е първа стъпка в тази насока.

Комисията „Професионални стандарти в журналистиката и връзки с обществеността” в своя постоянен състав: проф. Милко Петров, проф. Любомир Стойков и доц. Георги Калагларски, председател, продължи добрата традиция за организиране на журналистически срещи и семинари.

С подкрепата на Фондация „Фридрих Еберт /Германия/ бяха проведени семинари на следните теми:

- Традиционните медии в епохата на Интернет”
- Професионални стандарти в журналистиката;
- Регионалните медии – свобода и зависимости;
- Интелектуална собственост и онлайн журналистика.
- Медийната ситуация в България – реалности и алтернативи.
- Издателски политики и редакционно поведение с участието на журналисти от балканските страни и Русия.
- Регионални политики и регионални медии.

Семинарите по традиция се провеждат не само в София. Домакини са били и наши колеги от дружествата ни в Пловдив, Плевен, Благоевград, Бургас и Варна.

През 2012 година по предложение на комисията бе учредена награда „Принос в развитието на българската журналистическа теория”, с която бе отличен проф. Тодор Абазов.

И като стана дума за награди, бих искала отново да споделя, че ръководителят на Медийната програма на Фондация „Конрад Аденауер” предлага СБЖ да учреди годишна награда за най-етична българска медия.

Много бих искала да чуя Вашето мнение по този въпрос.

През 2012 година Съветът на Европа и Европейската федерация на журналистите избраха СБЖ за бенефициент от България на програмата MARS. Журналистическата дискусия на тема: „Медии срещу расизма в спорта и спортните издания” се превърна в откровен разговор за етиката, толерантността и спазването на етичните правила в журналистиката и живота.

Комисията по професионалните въпроси с председател Любомир Пеевски и членове Весела Венкова, Златка Михайлова и Ива Спасова има водеща роля при определяне на годишните награди на СБЖ, тъй като тя събира и оценява постъпилите предложения, както и молбите за отпускане на творчески помощи.

За периода 2010 – 2014 година около 150 журналисти са отличени с годишни награди на СБЖ, а над 50 са получили творчески помощи.

Основен акцент в работата на комисията бе изготвяне на Програма за честване на 170 години българска журналистика и 120-години организирано журналистическо движение в България.

Честванията се проведоха под патронажа на ЮНЕСКО. Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО в приветствието си към Съюза на българските журналисти даде висока оценка на усилията на СБЖ в защита на „свободата на словото и независимостта на медиите - основни човешки права, гарантиращи активност, справедливост и устойчивост на обществото, а свободните медии са послания за диалог, мир и толерантност”.

Получихме приветствия от Председателя на Народното събрание, Президента и Министър-председателя на Република България, ръководители на много български и чуждестранни институции. Джим Бюмела, Президент на Международната федерация на журналистите сподели:

”Във време на промени, когато нашата професия се сблъсква с критични предизвикателства навсякъде, когато медийните работодатели използват предимствата на новите технологии не за да насърчат журналистиката и подобрят нейното качество, а просто и само за да намалят цените, за да подкопаят колективните договаряния и да получат по-високи печалби, много решаващо значение придобива обединяването на нашите организации за спазване и защита на принципите на добрата журналистика в контекста на човешките права за справедливост, мъдрост и смелост”.

Министърът на културата награди СБЖ с паметен знак и грамота за популяризиране на успехите на българската култура.

По случай знаменателните годишнини бе валидирана марка и първодневен плик – дело на известния български художник проф. Тодор Варджиев. В Катедралния храм „Св. София”се проведе молебен в памет на загиналите български журналисти.

В сградата на Народното събрание бе организирана фотоизложба, а в салона на Театър „София”- събор-концерт с участие на журналисти, артисти и музиканти- носители на престижни национални и международни награди. Авторската фотоизложба на Мари Къналян в Дом Витгенщайн във Виена също бе посветена на знаменателните годишнини на българската журналистика.

Благодарни сме на всички, които уважиха с присъствието си нашите инициативи и не се солидаризираха с пренебрежителното мълчание на част от медиите.

Специално бих искала да благодаря на Вяра Анкова, генерален директор на БНТ за подкрепата и отразяването и на колегите от БНТ Радина Червенова и Спас Кьосев и на Доника Ризова от ТВ „Bulgaria on air”за активното участие в нашия празник, на БНР, сп.”Черно и Бяло”и най- вече – на колегите от сайта на СБЖ за отразяване на всички съюзни инициативи.

Първата бе Международна журналистическа конференция на тема: ”Медии и издателски политики”, проведена в МДЖ-Варна, а заключителната - Научна конференция на тема: ”Журналистиката като култура. Културата в журналистиката” с българско и международно участие.

Усилията на нашите журналистически дружества във Враца, Разград и Нова Загора за назоваване на площад или улица „Журналист”в съответния град се увенчаха с успех. Подобни инициативи са подети в Бургас, Пловдив, Силистра и Монтана.

Искам специално да подчертая заслугите на г-н Георги Найденов, председател на журналистическо дружество в Пловдив за неговата активност и инициативност в организирането на различни прояви, свързани с журналистиката и СБЖ. По негова инициатива творци от Пловдив няколко пъти гостуват на свои колеги в София.

Уважение и респект предизвиква активността на Дружеството на журналисти на свободна практика
„Д-р Иван Богоров”. Изразявам искрена благодарност за подкрепата към ръководството на дружеството начело с доайена на журналистиката Милен Гетов.

Няколко думи за МЕЖДУНАРОДНАТА ДЕЙНОСТ.

На първата съюзна проява, посветена на 170 години от началото на българската журналистика и 120-годишнината от създаването на организирано журналистическо движение в България, проведена през май 2014 г. в МДЖ-Варна с участието на ръководителите на наши партньорски организации от Балканските страни, Русия и Европейската федерация на журналистите бе обсъдена и подкрепена идеята на УС на СБЖ за създаване на Балкански медиен център към СБЖ с участието на журналистически съюзи от държавите на Балканския полуостров и Черноморския регион.

Този център ще съдейства за развитието на културния обмен между народите на нашите страни, ще стимулира изграждането на съвременна медийна грамотност, ще популяризира провеждането на открита и социално отговорна медийна политика, ще насърчава взаимните контакти на професионалните журналистически съюзи за развитие на информационното общество, на електронните продукти и услуги, за създаване на общо медийно пространство за диалог и обмен на позиции.

Одобрение получи и идеята за създаване на Балканска журналистическа конфедерация, която да подпомага журналистите от балканските страни да отстояват своите професионални и творчески права, както и икономическите си интереси.

Основното в дейността на това обединение ще бъде професионалната и колегиалната солидарност, която сега е твърде слаба.

Президентът на Международната федерация на журналистите Джим Бюмела изрази гореща подкрепа на инициативите.

Създаването на тези нови формации е поредното потвърждение на факта, че отношенията с журналистическите съюзи от Балканските страни са приоритетни в международната дейност на СБЖ.

През отчетния период проведохме съвместни инициативи със Синдиката на журналистическите съюзи в Сърбия, Синдиката на журналистите в Македония, Асоциацията на румънските журналисти и Асоциацията на журналистите и писателите в Истанбул.

От 2014 година сме партньори по европейски проект на Асоциацията на журналистите в гр. Муданя, Турция на тема:”Адаптиране на турски регионални медии към изискванията на ЕС”.

Наши колеги са участвали в инициативи на Общогръцката Асоциация на журналистите в Солун. Дългогодишно и ползотворно сътрудничество ни свързва със Съюза на редакторите на всекидневниците в Солун, а през 2014 година установихме контакти и с аналогичния журналистически съюз в Атина.

Активизира се сътрудничеството с журналисти от Русия. В СБЖ се проведе среща с Виктор Лошак, бивш главен редактор на сп.”Огонек”, понастоящем ръководител в ИК „Комерсант” и Виталий Игнатенко, бивш гл. редактор на ИТАР – ТАСС.

Журналисти от в.”Аргументы и факты”, сп. „Журналист”, „Радио России” и Радио „Голос России”участваха в журналистическа среща, посветена на 135-годишнината от Освобождението на България от турско робство. Български журналисти участваха в Годишна журналистическа среща в Москва и журналистически форум в Дагомис, организирани от Съюза на журналистите на Русия.

СБЖ има установени договорни отношения с журналистически организации от 47 страни. През 2014 година техния брой се увеличи с нови договори за сътрудничество със Съюза на журналистите в Москва, Съюза на журналистите на Армения.

Желание за установяване на договорни отношения са заявили колеги от Република Корея и Украйна, на които са изпратени проектодоговори за сътрудничество.

Продължава успешното развитие на сътрудничеството с Общокитайската Асоциация на журналистите и с Фондация „Фридрих Еберт”-Германия. Контактите с журналисти от редица страни се осъществяват в рамките на прояви на Европейската федерация на журналистите и на Международната федерация на журналистите.

По инициатива на Международната федерация на журналистите участваме в дискусии on line, изработване на различни позиции и декларации.

Благодаря на нашия колега Васил Сотиров както за активното му участие в международната дейност на СБЖ, така и за неговите усилия за изготвяне на документи в защита на професионалните и синдикални права на журналистите.

Успешно продължава дългогодишната традиция на Клуба на журналисти-международници в организирането на срещи с посланици на различни страни.

През 2012 година бе учреден Клуб „Европа” под патронажа на Посланика на Дания.Съвместно с колеги от сп.” Парламенти” и Сдружение „Спектър ХХI век” учредихме дипломатически културен клуб.

За тези и за много други международни и професионални инициативи, представяне на книги на журналисти и други творчески прояви може да получите подробна информация от сайта на СБЖ.

Предложения за участия в журналистически конкурси, стажантски програми, стипендии и възможности за обучение може да прочетете също на нашия сайт.

Благодарение на усилията на: Петя Колева, член на УС на СБЖ и председател на Комисията по информационно-издателска дейност, главен редактор на сайта и журналистите Петър Пъдев, Розалина Евдокимова и Иван Тодоров, както и на фотожурналистите Мари Къналян и Иван Василев нашият сайт се превърна в медия на истината, която разпространява актуална и разнообразна информация за медийния пейзаж у нас и по света.

На сайта може да прочетете интервюта с водещи български журналисти, писатели, артисти, музиканти - „хора на духа”, които са разтревожени от духовния упадък на нашето съвремие.

СБЖ отправи Апел към българската журналистика за създаване на Парламент на духа.
Съвместно с Кирило-Методиевския научен център към БАН като съоснователи на Клуб „Академик Дмитрий Лихачов” организирахме Международна конференция, посветена на 1150-годишнината от създаването на славянската азбука и ролята на академик Лихачов за признаване приноса на България в европейската култура. В конференцията участваха учени, журналисти и общественици от България, Италия, Словакия и Русия.

Представители на СБЖ участваха в работата на различни комисии на европейско, национално, регионално и местно равнище за изработване на програми за съвместна дейност в сферата на културата и журналистиката. Десетки са инициативите за отбелязване на кръгли годишнини и паметни дати на видни български журналисти и общественици.

А СЕГА ЗА СОЦИАЛНО-СИНДИКАЛНАТА ДЕЙНОСТ:

В Устава на СБЖ и ЗЮЛНЦ, по който сме регистрирани са посочени възможните проявления на СБЖ в тази насока. Ние сме поели социално-синдикални функции, съобразявайки се с традициите и възможностите на нашия съюз.

Проблемите на професията и взаимоотношенията с работодателите, вкл. Защитата на журналистическия труд и правата на журналистите сме поставяли и продължаваме да поставяме на многобройни срещи с представители на работодателски организации, пред представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, различните институции и парламентарни комисии.

Разработва се документ за защита на журналистите, който да гарантира защитата на техните професионални права, възможността безпрепятствено да изпълняват своите задължения и да регламентира достойното заплащане на журналистическия труд.

По този начин СБЖ се стреми да бъде активна страна в изработването на закони и правила, регламентиращи професионалния труд на журналистите. Подкрепа на усилията ни в тази насока изрази Чавдар Христов, зам. председател на КНСБ. Благодарни сме за компетентната юридическа помощ на Бисера Занкова, медиен експерт.

По решение на Социално-синдикалната комисия на СБЖ с председател Емил Розов и състав: Ирина Маринова и Иван Петров през 2011 г. са изплатени детски месечни помощи на обща стойност 37 300 лв. и еднократни социални помощи на обща стойност 6 400 лв. Или общо 43 700 лв.

През 2012 г. детските месечни помощи са на обща стойност 27 402 лв. и еднократни социални помощи на обща стойност 4 430 лв. Или общо – 31 832 лв.

През 2013 година детските месечни помощи са 28 360 лв, еднократните социални – 7 720 лв. Или общо – 36 080 лв.

През 2014 г. детските месечни помощи са 34 040 лв, еднократните социални – 6 905 лв. Или общо – 40 945 лв.
Както знаете, през сезон 2012 г. СБЖ пое управлението на МДЖ – Варна. Това бе сериозно изпитание за нас.

До началото на сезона трябваше да се направи основен ремонт в кухнята и прилежащите помещения, на целия четвърти етаж в Дом 1, да се ремонтират стаи и покриви на Дом 1 и Дом 2, да се отстранят течовете в двата дома и т.н. През 2012 година бяха направени дълготрайни инвестиции на стойност над 100 хил. лв. от СБЖ.

През 2013 г. бе създадено Дружество „Лято 2013”, в което влизат СБЖ и „Вигитурс” с управител Георги Недялков и което управлява МДЖ-Варна. За ремонт на МДЖ през 2013 година са предоставени 10 255, 20 лв., а през 2014 год – 37 039, 48 лв.

Положихме максимални усилия, за да осигурим пълноценна почивка на колегите, като стремежът ни бе да се почувстват истински стопани в своя дом. През 2012 година 284 съюзни членове почиваха на преференциални цени, през 2013 година - 260, а през 2014 година -281.

Признателни сме на всички, които оцениха усилията ни за запазването на това благословено от нашите предшественици място за почивка и творчески изяви на български и чуждестранни журналисти. Въпреки трудностите, с които се сблъскваме, имаме амбицията да възродим атмосферата и журналистическото присъствие в нашия Международен дом на журналистите.

Отправихме покани към колеги от различни страни за организирана почивка и провеждане на журналистически конференции и семинари в нашия комплекс.
През 2013 г. запълняемостта на МДЖ е била 12 139 нощувки, а през 2014 г. – 12 694 нощувки.

За Творческата база в Банкя.

Както Ви е известно, поради неизпълнение на договорните задължения, договорът с „Български имоти корпорация” ЕООД бе прекратен.Творческата ни база бе вандалски разбита и разграбена и поради престъпно нехайство от страна на наемателя – липса на охрана и охранителна техника.

Усилията ни в търсене на инвеститори-съдружници за извършване на ремонтни действия не се увенчаха с успех. Предложенията им не отговаряха на интереса на СБЖ. Общото събрание на СБЖ от 29 септември 2012 год. взе трудното решение за продажба на земя до 4 дка от нашия парцел в Банкя, за да можем с тези пари да ремонтираме базата.

Агенцията по картография разреши да се продадат 3 парцела с обща големина 2 дка и 650 м.Продаден е само 1 парцел с площ 1650 кв.м. на обща стойност 613 152 лв. Изготвен е проект за извършване на ремонтни действия в ТБ –Банкя.

Имотът ни в Батак е отдаден под наем на Иван Векилов. Колегите ни предпочитат да пребивават там през летните месеци. Както знаете, през 2008 година СБЖ закупи от Община „Ракитово”земята под сградите - 6,500 кв.м. и предприе необходимите действия за закупуване на останалата част от 4, 800 кв. м. от Община Батак.

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Колеги,
Както се вижда от получените документи СБЖ е в стабилно финансово състояние. Към 31 декември 2014 година СБЖ разполага с 1 163 742 лв., което означава, че е осигурен финансов ресурс, както за извършване на дейността през 2015 година, така и за ремонт на Творческата база в Банкя.

През отчетния период Стопанската комисия работи в състав: Александър Бозаков, председател и членове Наташа Тодинова, инж. Шерафет Лятиф и Бойко Борисов. За изпълнение на различни задачи бяха привличани специалисти за становища и експертно мнение, сред които: инж. Ивайло Янчев, ярх. Айдън Гюджен, Недко Крумов, инж. Донка Янчева и др.

Комисията изготвяше експертни анализи, становища и предложения по отделни въпроси, които се отнасяха до икономическото и финансовото развитие на СБЖ и имотите. Стопанската комисия извършваше регулярни проверки в МДЖ – Варна и предоставяше на УС констативни протоколи за състоянието на базата.

Годишният членски внос не е променян от 1998 г., като за работещи колеги е 24 лв., за пенсионери и безработни -6 лв. Ще напомня, че съгласно нашия устав, в касата на СБЖ постъпват едва 30% от събирания чл. внос, а 70% остават в дружествата, като тази сума всяко дружество използва по своя преценка.

В предоставените Ви финансови документи има информация за приходите и разходите от имотите на СБЖ. И въпреки, че имаме нотариални актове за всички имоти, битките за тях продължават. Наше задължение е да ги опазим, което в днешно време е трудно, но осъществимо!

Искам да изразя специална благодарност към нашия адвокат г-н Георги Добрев, който успя да отхвърли и последните реституционни претенции към нашия имот във Варна. Позволете ми да прочета изготвената от адвокат Георги Добрев юридическа справка за водените съдебни дела:

УС на СБЖ отдели неимоверно много време и средства за защита на своята собственост и права по сключените наемни договори с неизправни наематели, които чрез тенденциозни и поръчкови медийни изяви затвърдиха убеждението, че техните позиции са продиктувани от лични икономически и партньорски интереси.

I. Основен неизправен наемател по отношение на ползвани имоти на СБЖ – МДЖ във Варна е фирмата „Български имот – корпорация”ЕООД, като водените съдебни дела с нея са следните:

1. Търговско дело № 4750/2011 г., по описа на Софийски градски съд-търговско отделение, VІ-3 състав е образувано по искова молба от „Български имот – корпорация”ЕООД срещу СБЖ с претенции по чл.55 ЗЗД/неоснователно обогатяване/ и е предявения иск от 25 100 лева като част от целия претендиран размер от 1 246 375 лева, с твърдения, че са извършени инвестиции и подобрения в имотите на СБЖ в гр.Варна по време на наемния срок по договора за наем между страните. След решения на три съдебни инстанции делото е пред ВКС и се чака произнасяне по него.По това дело първа инстанция отхвърли претенцията на ищеца, втората я уважи и СБЖ е депозирала касационна жалба срещу претенцията от 25 000 лева на ищеца.

2. По търговско дело № 5359/2012 год., на Софийски градски съд -VI -6 с-в, е от образувано по претенция на СБЖ срещу „Български имот –корпорация”ЕООД, за неиздължена договорна лихва в размер на 41 050.25 лева. Първа инстанция уважи претенцията на СБЖ и в момента по жалба на Български имоти корпорация на това решение в Софийски апелативен съд се очаква произнасяне.

3. Търговско дело № 501/2012 г., по описа на Софийски градски съд-търговско отделение, VІ-3 състав по образувано производство от СБЖ от 03.02.2012 г. срещу. „Български имоти – корпорация”, представлявано от управителя и едноличен собственик Данчо Боянов Джиков, постанови решение с което уважи напълно претенцията на СБЖ за неплатен наем и обезщетение и осъди „Български имоти-корпорация” ЕООД да заплати на СБЖ сума в размер на 535 955, 78 лв. заедно с разноски и лихва .

4. Търговско дело № 1138/2013 на СГС – 19 с-в, е образувано от СБЖ срещу Български имоти корпорация-ЕООД, за сумата от 85 762.13 лева, за неизплатени суми по Анекс от 30.03.2010 год., към Договор за наем от 19.12.2007 год.., делото се разгледа на 14.06.2014 год., и се очаква произнасяне по него.

5. На 13.10.2014 год., СБЖ получи препис от искова молба на ЕТ“Дим Димитър –Дуков“ ЕИК 103033191, седалище и адрес на управление: гр.Варна, кв. Виница, ул.“Албатрос“ № 3, по тр.д. № 2179/2011 год., на СГС –ТО, VI-14 с-в, /като пренаемател на имотите на СБЖ от наемателя .“Български имоти корпорация“/ срещу ответниците:1.“Български имоти корпорация“ ЕООД за искова претенция в размер на 15 000 лева, за платен наем и срещу 2.“Съюз на българските журналисти“ за сумата от 181 677.44 лева, за извършени подобрения на наетите имоти и извършени подобрения на инфраструктурата на к.с. „Журналист“, за времето от 04.06.2008 год., до 04.11.2009 год..Делото е насрочено за 17.03.2015 год.

Както е посочено в определението на съда и в исковата молба по това дело, цитирам дословно: „П. Блъсков и Д. Джиков обещавали целогодишна заетост на комплекса, на която заетост Димитър Дуков разчитал“, тоест те не са спазили това свое обещание. С изложение на обстоятелствата по това дело, на УС на СБЖ стана ясно, че г-н Блъсков и г-н Джиков по това време са отдавали под наем имотите на СБЖ в гр. Варна, без да бъде уведомен за това УС на СБЖ и в противоречие с договореностите в основния договор между СБЖ и Български имоти корпорация.

По същото дело в исковата молба е посочено от ищеца-цитат””Цитираният по-горе пълномощник-г-н Лечев осъществи контакт с П.Блъсков, който никъде не фигурира ката страна по договора, но всички условия по отдаването и стопанисването на обектите са коментирани с него и фиктивният ми наемодател Данчо Диков, представляващ „Български имоти корпорация”. От изложението в тази искова молба се разбира категорично, непосредствено и ясно „кой е в задкулисието на СБЖ” и кой и какъв икономически и личен интерес има към имуществото и имотите на СБЖ.

ІІ. По дела свързани с Цветелина Желева Балевска /бивш наемател на МДЖ –Варна/.

6. По жалба на г-жа Балевска срещу Решение на Софийски градски съд е образувано въззивно производство по търговско дело № 3916/2012 на Апелативен съд – София, СБЖ се защити и бе отхвърлена претенцията на г-жа Балевска за сумата от 233 443 лева и сумата от 125 000 лева. По него е образувано изпълнително дело за пресъдени разноски пред ДСИ – гр.Трявна.

7. По изпълнително дело № 20074240400029 по описа на Държавен съдебен изпълнител при Районен съд – гр.Трявна, е поискана нова публична продан на възбранения и описан недвижим имот-хотел на г-жа Балевска . От месец януари 2015 год., е назначено ново вещо лице за оценка на имота и се очаква заключение.

ІІІ. По дела от и срещу ЕТ „Констант Сия Дуфева”, наемател на кафе клуб на СБЖ

8. По гр.дело № 674/2011 на Софийски районен съд-35 с-в,/образувано на 10.01.2011 год./ - бързо производство по чл.310 ал.1, т.2 от ГПК във вр. с чл.233 ал.1 изр.първо от ЗЗД- за опразване на кафе- ресторанта на СБЖ от неизправен наемател ЕТ „Констант Сия Дуфева”, която дължи на СБЖ-., проведени са многобройно съдебни заседания и това дело с определение на съда се спря, до влизане в сила на преюдициалното производство по гр.д.40255/2011 год., на СРС-25 с-в .

9. По гр.дело № 40255/2011 год., по описа на Софийски районен съд – 25 с-в, е образувана от ищеца -г-жа Дуфева, действаща като ЕТ”Констант Сия Дуфева” срещу СБЖ с предмет „отрицателен установителен иск” и с правно основание чл.124 от ГПК, че СБЖ не е легитимни организация и не е имала право да развали наемния договор с нея.

- по делото е предявен насрещен иск от СБЖ срещу Дуфева за неплатени суми в размер на 19 200 /деветнадесет хиляди и двеста/ лева, досега в две инстанции е осъдена г-жа Дуфева за тези суми и се очаква окончателно произнасяне на ВКС. След втората инстанция е образувано изпълнително дело срещу нея за събиране на тези пресъдени суми.

10. На 11.12.2013 год., е образувано дело под номер гр. 51654/2013 год., на Софийски районен съд–59 с-в, от СБЖ срещу СИЯ КОНСТАНТИНОВА ДУФЕВА, за неплатено обезщетение в размер на 21 600.00 /двадесет и една хиляди и шестстотин/ лева, представляващо обезщетение по чл.236 ал.2 от ЗЗД,за времето от 01.05.2012 год., до 01.12.2013 год., през което е ползван имота без правно основание от г-жа Дуфева при едностранно прекратен договор за наем и лихва върху цялата исковата претенция. Очаква се насрочване на делото.

11. На 17.10.2014 год., е образувано търговско дело № 7010/2014 год., по описа на Софийски градски съд-ТО, VI-21 с-в., по Искова молба подадена от Сия Константинова Дуфева, с основание на иска чл. 124 ал.1 ГПК във вр. с чл.13 ал.1, т.3, б.“а“ от ЗЮЛНС срещу от СБЖ, за нелегитимност на СБЖ. По направени възражения на СБЖ за недопустимост на този иск, Софийски градски съд на 09.03.2015 год., постанови определение по това дело и го прекрати, като недопустимо.

ІV Изпълнителни производства по приключени дела:

12. Неизправния длъжник към СБЖ Николина Николова Севданова, е образувано изпълнително дали и се провеждат изпълнителни действия по събиране на дължимите суми към СБЖ, и събраните се привеждат по сметка на СБЖ.

13. По образуваното изпълнително дело № 588 от 08.12.2010 год., при съдия изпълнител Соня Димитрова-Перник срещу „Сергиев” ЕООД, след проведени изпълнителни действия се установи, че длъжникът„Сергиев” ЕООД, не притежава имущество с което да се удовлетвори взискателя СБЖ.

14. Подадена е молба с вх.№ 15996/16.09.2013 год., за присъединяване на СБЖ като кредитор на основание чл.456 от ГПК, по повод на образувано изпълнително дело срещу “БЪЛГАРСКИ ИМОТИ – КОРПОРАЦИЯ” ЕООД., изпълнително дело № 1669/2013, съдебен изпълнител Миладин Петров Миланов - Самуил 48.

V. Дела срещу начина на свикване, провеждане и ОС на СБЖ и законосъобразността на решения от 23.01.2010 година, атакувано от журналистите г-н Любен Лесидренски-член на журналистическо дружество към в. „Репортер” и г-жа Ирина Николаева Иванова- член на журналистическо дружество към списание „Ева”.

15. Исковата молба на г- н Любен Димитров Лесидренски-журналист от дружество към вестник „Репортер, и образувани тр. дело № 1234/2011 год., на Софийски градски съд, с искане за отмяна решение на Общо събрание на СБЖ от 27.11.2010 год., искът е отхвърлен и делото е прекратено.

16. Исковата молба на Ирина Николаева Иванова, журналист от дружество към списание „Ева”, е отхвърлена и това решение влезе в сила в края на ноември 2014 год., и веднага след това УС на СБЖ свика настоящето Общо събрание.

За всички е ясно, че образуваното дело от г-жа Ирина Николаева Иванова бе пречка на свикването на Общо събрание на СБЖ през 2014 год.

За разноските по това производство е образувано изпълнително дело срещу г-жа Ирина Николаева Иванова.

17.В началото на месец март по решение на УС на СБЖ се предприеха действия срещу неизправния наемател „Валедо 1” ООД. На 10.03.2015 год., се осъществи съдебна процедура и бе осъден Валедо 1 за сумата от 134 643.16 лева и сумата от 5 061.51 лева разноски , ведно със лихва върху тази сума. Образувано е изпълнително дело и се очакват съответните изпълнителни действия с цел удовлетворение на претенциите на СБЖ.

VІ. СБЖ се защити и срещу издадени наказателни постановления, за ползване на имота в МДЖ – Варна. В една част от решенията се намалени размерите на наложените глоби, а в други са потвърдени от съда.

VII. СБЖ защити имотите си във гр. Варна и по отношение на реституционни претенции през 2013 и 2014 год.
Изводът е, че изключително голяма част от времето си, УС на СБЖ отдели за защита на собствеността на имотите си и на интересите на СБЖ, което е наше уставно задължение, и не е нескромно да признаем заслугата на УС на СБЖ за тяхното опазване от безпардонните апетити на бившите наематели и техните явни и скрити икономически покровители и лични приятели.

И в края на отчета, позволете ми да кажа, че досегашния УС на СБЖ е постигнал 3 важни победи:

СБЖ – най-голямата и с най-дълга история професионална организация на журналисти - е единна, не се разцепи, въпреки трудностите, които ни съпътстваха през годините;

Всички имоти, които СБЖ притежава с нотариален акт, са запазени, въпреки опитите през годините да бъдат незаконно реституирани, приватизирани или откраднати;

СБЖ сам осигурява финансови средства за своето съществуване, не зависи от волята на чуждестранни или български „благодетели”, което ни позволи да запазим своята независимост. Това е задължително условие, щом искаме да сме свободни!

Уважаеми колеги,

С болка в сърцето ще споделя, че в българската журналистика избуя омраза и разделение, които някои съзнателно насаждат в своите издания и обливат с тях читатели, слушатели и зрители.

В общественото пространство все по-често се появява информация за дела, при които един журналист съди друг журналист. Ние сме част от духовното здраве на нацията и неспазването на хигиената на нашия труд води до непоправими поражения.

Появиха е вестници и електронни издания, които заради пари са готови да продадат историята ни, настоящето и бъдещето.

СБЖ е съюз на съмишленици, съюз на хора с чувство за мисия, за чистота на българския език, за морала на българина и българката, за красотите на българската природа.

Ние, журналистите нямаме Хипократова клетва, но съвестта, моралът на всеки един от нас, чувството ни за общност, нерядко крещят от болка.

Поклон пред честните и достойни хора на перото, камерата и микрофона.

Благодаря на колегите от УС за всеотдайния труд през годините и усилията за запазването на СБЖ.
На тях и на всички, които са съпричастни с проблемите на нашия съюз най-искрена признателност!

Пожелавам на всички делегати успешна работа с мисъл за днешния и утрешен ден на СБЖ и на журналистическата професия.

Благодаря за вниманието!