Общото събрание на СБЖ изслуша внесените документи

  • 14.03.2015
  • СБЖ

Общото събрание на СБЖ изслуша докладите на Управителния съвет, на Контролния съвет и на Комисията по журналистическа етика.

Продължавна работата на Общото отчетно-изборно събрание на СБЖ в София, провеждано в централата на организацията с участието на 118 делегати от цялата страна. След доклада на УС за дейността на СБЖ от 2010 - 2014г, представен от Снежана Тодорова, главен секретар и и.д. председател бяха представени други два основни доклада.

Председателят на Контролния съвет Венка Ризова прочете материала на комисията, дала положителна оценка на работата на УС относно организацията на дейността на СБЖ, стопанисването на имотите и провеждането на програмата за 120-ата година на организираното журналистическо движение – в София и в страната.

Предложено бе занапред да има по-голяма чуваемост в констатациите на Комисията и по-бърза реакция по въпроси, важни за журналистическата гилдия и за обществото. Финансовото състояние на СБЖ се оценява като стабилно и се препоръчва занапред разумно и перспективно използване на наличните средства за възстановяване на базата в Банкя и за продължаване на реновирането на базата на МДЖ във Варна.

Докладът на Комисията по журналистическа етика с председател Петя Миронова бе представен от Мария Нецова, член на комисията. Тя припомни, че работата й е основана на Етичния кодекс от 2004 г., приет от повечето медии в България.

Както е известно, в него се съдържат основополагащите стандарти в журналистиката. По въпросите на етиката в журналистиката миналата година бе проведен специална кръгла маса с участието на Комисията, в която доминираше академичният експертен тонус.

Какви проблеми са разгледани в жалбите и сигналите – средно по 25-30 на година, по които има съответни решения на членовете на комиисята?

Отразяване на насилие с особена жестокост с последваща препоръка новините с подобно съдържание да не бъдат превръщани в стока, защото това не е в обществен интерес; публикуване на журналистически материали, в които не е потърсено мнението на засегнатата страна и отказване на правото на отговор; непроявяването на журналистическа солидарност в конкретни ситуации и др.

Комисията по журналистическа етика смята за неправомерно настояването в част от жалбите тя да се превръща в разследващ орган и в трибуньор, но въпреки това по всички повдигнати въпроси е провела среща със страните в спора и е взела решения по казусите.

Работата на Общото отчетно-изборно събрание на СБЖ продължава с изказвания на делегатите по докладите на Управителния съвет, на Контролния съвет и на Комисията по журналистическа етика.

снимки: Йордан Георгиев