Общото събрание на СБЖ прие отчета по бюджета и утвърди бюджет за 2015 г.

  • 14.03.2015
  • СБЖ

Общото събрание на СБЖ продължи своята работа, обсъждайки внесените документи – докладите на УС, КС и на КЖЕ, както и отчета по бюджета и проекта за нов бюджет за 2015 г.

Вносителите отговориха на поставените от делегатите въпроси.

В края на първото заседание събранието прие Отчета по бюджета и утвърди нов бюджет за 2015 г. 

С решение на делегатите бе утвърден бюджет за 2015 г. в размер на 1 344 152 лева, от които предвидените средства за ремонт на базата на СБЖ в Банкя възлизат на 613 152 лева.

За социално-синдикална дейност са планирани 40 000 лева, за професионално-творческа дейност – 30 000 лева, за информационно-издателска дейност – 24 000 лева, т.е. общо 148 000 лева за т.нар. организационни разходи.

След предварително планираната почивка работата на Общото отчетно-изборно събрание на СБЖ продължава в 14 часа по приетия дневен ред.
 

снимки: Йордан Георгиев