Събранието в СБЖ: Журналистите искат правна защита и добра информираност

  • 14.03.2015
  • СБЖ

В продължение на няколко часа продължава обсъждането на документите, внесени по въпросите в дневния ред.

Розита Попова, член на досегашния УС, председател на Комисия по организационните въпроси, София: „Върви процес на преструктуриране в СБЖ. Над 20 са дружествата със заличена досегашна номерация, на мястото на които има дружества с нови наименования“.

Цветан Томчев, София: „СБЖ да приеме като своя кауза историята на фотографията, с която се занимавам от няколко години, вкл. и да администрира „БГ прес фото“.

Васил Сотиров – член на досегашния УС, София: „Трябва да продължи работата по създаване на закон за защита на българската журналистика. На сайта на СБЖ ще бъде публикуван проектът „Насоки и цели на журналистическата професия в България и ролята на СБЖ“, за да бъде обсъден от всички наши членове.

Георги Найденов, Пловдив: „Предлагам да се създаде журналистически омбудсман към Комисията за журналистическа етика при СБЖ. Да се създаде издателски комплекс и да се поработи по правния статут на журналистите.“

Георги Узунов, Смолян: „Не съм съгласен с половината от похвалите към досегашното ръководство. Харчат се готови пари.“

Валери Тодоров, София: „Трябва да засилваме синдикалната дейност, социалния ангажимент и юридическата защита на журналистите. Медийното ни законодателство е безкрайно остаряло, а медиите са обществен актив. Медийната ни регулация е най-слаба и некомпетентна.Сайтът на СБЖ да стане медиен портал с мултимедия с акценти от най-интересното и най-ценното от медийната среда.“

Стела Бочева, Ловеч: „Предлагам веднъж годишно председателите на журналистически дружества да бъдат събирани, за да научават какви решения се вземат от УС, от КС и от Комисията по журналистическа етика.“

Румян Славов, София: „Да се създаде фонд за подпомагане на журналисти, водещи дела в съда за защита на правата си, нещо като взаимно-спомагателна каса. При разпореждането с имоти гласуването да става поименно.“

Емил Розов, София: „Спечелените дела на СБЖ на различни инстанции надхвърлят средства за 1 млн. лева. СБЖ е единственият съюз от творческите, в който се дават т.нар. детски.“

Николай Мирчев, Добрич: „Стопанисването на имотите отнема доста от времето на ръководството. Да се възстанови в. „Поглед“ – защитник на истината.“

Георги Калагларски, Варна: „Замисленият Балкански медиен център трябва да стане активен участник в международните програми и проекти с цел повишаване на медийната грамотност, активното взаимодействие и общуването със страните около Черно море и Средиземно море. Необходимо е да се обогати информационното взаимодействие в СБЖ. Нуждаем се от комплексен маркетингов подход при стопанисването на имотите в Банкя, Варна и Батак, предвид социалните им функции и комерсиалността.“

Милен Гетов, София, доайенът – на 90 години: „Представител съм на Дружеството на журналистите на свободна практика, в което са 430 души. Издаваме електронен вестник (качен е на сайта на СБЖ), създаваме виртуална биография на дружеството, трябва да продължи работата по закон за статута на журналистите, защото в ООН вече заявиха, че журналистиката е особено опасна професия.“

Работата на Общото събрание на СБЖ продължава.