Гореща новина: Новият председател на СБЖ е Снежана Тодорова

  • 15.03.2015
  • СБЖ

В днешния втори ден на Общото отчетно-изборно събрание на Съюза на българските журналисти за председател на най-голямата журналистическа организация в България бе избрана Снежана Тодорова.

От общо подадени 109 бюлетини, от които 1 невалидна, кандидатите за председател на СБЖ са получили следния брой гласове, както следва:

за Снежана Тодорова са гласували - 62

за Светослав Терзиев - 16

за Крум Благов - 9

за Валентин Колев - 8

за Петьо Блъсков - 7

за Емил Розов - 6