Общото събрание избра Управителен съвет на СБЖ

  • 17.03.2015
  • СБЖ

Приключилото на 15 март в София двудневно Общо събрание на Съюза на българските журналисти избра накрая нов Управителен съвет на организацията. Той включва 14 колеги:

Валерий Тодоров

Валентин
Колев

Васил
Сотиров

Светослав
Терзиев

Светла
Каменова

Розита
Попова

Емил
Розов

Велиана
Христова

Борислав
Костурков

Веселин
Константинов

Георги
Калагларски

Ивайло
Диманов

Иван
Върбанов

Любомир
Пеевски