СБЖ подкрепя Седмицата за превенция на детската пътна безопасност (5 -11 септември)

Седмицата е в навечерието на новата учебна година и е част от Националната кампания „Да пазим децата на пътя”. Съюзът е медиен партньор на „Пътна полиция” при Главна дирекция „Национална полиция”. Част от съвместната инициатива е изготвянето на три вида листовки, припомнящи някои от най-важните правил за пътна безопасност, които никога не трябва да се забравят.

СЕДМИЦА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ДЕТСКАТА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ 5-11 септември 2016 ПРЕПОРЪКИ КЪМ ДЕЦАТА И ЮНОШИТЕ

“ДА ПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ!”       ПРЕПОРЪКИ КЪМ ДЕЦАТА И ЮНОШИТЕ             НИКОГА НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ...

СЕДМИЦА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ДЕТСКАТА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ 5-11 септември 2016 ПРЕПОРЪКИ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ

“ДА ПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ”              ПРЕПОРЪКИ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ     НИКОГА НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ, СКЪПИ РОДИТЕЛИ, ЧЕ ...