Списък на новоприети членове на СБЖ, предложени от дружествата – април 2023 г.
  • 07.04.2023 20:38

Представяме списъка на новоприети членове на СБЖ, предложени от дружествата, на възстановени членове, както и учредяването на нови дружества.

Списък на новоприети членове на СБЖ, предложени от дружествата – декември 2022 г.
  • 09.01.2023 06:02

Представяме списъка на новоприети членове на СБЖ, предложени от дружествата, а също и на възстановени членове.

Списък на новоприети членове на СБЖ, предложени от дружествата - ноември 2022
  • 13.11.2022 08:00

Представяме списъка на новоприети членове на СБЖ, предложени от дружествата, а също и на възстановени членове.

Списък на новоприетите членове в СБЖ, предложени от дружествата - юни 2022
  • 08.07.2022 11:09

Представяме списъка на новоприети членове на СБЖ, предложени от дружествата, а също и на възстановени членове и създадени нови дружества.

Списък на новоприетите членове в СБЖ, предложени от дружествата - април 2022
  • 13.04.2022 15:16

Представяме списъка на новоприети членове на СБЖ, предложени от дружествата, а също и на възстановени членове и създадени нови дружества.

Списък на новоприетите членове в СБЖ, предложени от дружествата – януари 2022 г.
  • 24.01.2022 13:10

Представяме списъка на новоприети членове на СБЖ, предложени от дружествата, а също и на възстановени членове и създадени нови дружества.

Списък на новоприетите членове в СБЖ, предложени от дружествата – юни 2021 г.
  • 26.06.2021 10:28

Представяме списъка на новоприети членове на СБЖ, предложени от дружествата, а също и на възстановени членове и нови дружества.

Списък на новоприетите членове в СБЖ, предложени от дружествата - май 2021 г.
  • 15.05.2021 07:40

Представяме списъка на новоприети членове на СБЖ, предложени от дружествата, а също и на възстановени членове и нови дружества.

Списък на новоприетите членове в СБЖ, предложени от дружествата - декември 2020 г.
  • 18.12.2020 15:27

Представяме списъка на новоприети членове на СБЖ, предложени от дружествата, а също и на възстановени членове и нови дружества

Дружествата на СБЖ в БНТ очакват декларация от УС на СБЖ по законови промени
  • 14.07.2020 14:06

Във връзка с внасянето в НС от Веджи Рашидов на промени в Закона за радиото и телевизията, отнасящи се до обществените медии, които не са обсъждани в публичното медийното пространство, председателският съвет на СБЖ в БНТ предлага на УС на СБЖ да излезе с официална декларация, в която да изрази своето категорично несъгласие с внесените промени преди те да са били обект на широко обществено обсъждане.