Списък на новоприетите в СБЖ, предложени от дружествата - декември 2019 г.

 • 18.12.2019
 • СБЖ

НОВИ ЧЛЕНОВЕ

ОТ ЖД № 12 – БНТ, СОФИЯ

 1. ЕЛИН ХРИСТОВ РАХНЕВ
 2. ТЕОДОР ВАЛЕНТИНОВ ЗЛАТКОВ

ОТ ЖД № 18 – ,,ИКОНОМИЧЕСКИ ЖИВОТ“, СОФИЯ

 1. АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА КАРАМАНЧЕВА

ОТ ЖД № 19 – СБОРНО (БИВШ В. ,,ПОГЛЕД“), СОФИЯ

 1. АННА КОСТАДИНОВА ФИЛИПОВА

ОТ ЖД № 33 – ,,ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“, СОФИЯ

 1. АНТОАН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

ОТ ЖД № 44 – СБОРНО, СОФИЯ

 1. ЕЛИЗАВЕТА БОРИСЛАВОВА КОНСТАНТИНОВА
 2. РУМЕН ДИМОВ ДЕЧЕВ
 3. МОХАМЕД АБДУЛАЗИЗ ИСМАИЛ

ОТ ЖД № 45 – ,,ПИСАТЕЛ“, СОФИЯ

 1. АНГЕЛ БОРИСОВ СИМЕОНОВ

ОТ ЖД № 48 – БНТ, СОФИЯ

 1. ДЕСИСЛАВ ХРИСТОВ СЕМЕРДЖИЕВ

ОТ ЖД № 55 – СП. ,,ЗДРАВЕ“, СП.,,ЗАРИ“, СП. ,,ТИШИНА“

 1. ЯВОР РАДОСЛАВОВ РАДЕВ

ОТ ЖД № 63 – СП. ,,ЧЕРНО И БЯЛО“, СОФИЯ

 1. ТАНЯ ЛЮБЕНОВА ДИМИТРОВА
 2. МИХАИЛ СТЕФАНОВ МИХАЙЛОВ

ОТ ЖД № 69 – ,,СЕЗОНИ“, СОФИЯ

 1. ЕЛИСАВЕТА ИЛИЕВА ЗАКОВА-ИВАНОВА
 2. АНЕТА БОЖИДАРОВА РАДУЛОВА
 3. ТОДОР ПЕТРОВ ПЕТРОВ

ОТ ЖД № 79 – СБОРНО, СОФИЯ

 1. АНТОАНЕТА РАЙЧЕВА КАЛЕНДЕРОВА
 2. ЙОАННА ДИМИТРОВА ТОМОВА

ОТ ЖД № 3 – ,,ПЕЧАТ“, ВАРНА

 1. ВАНЯ КРЪСТЕВА ГЮЛИНА

ОТ ЖД № 51 – РАДИО БЛАГОЕВГРАД

 1. СОФИЯ КРАСИМИРОВА ЗЛАТАНОВА
 2. МАРИАНА ДИМИТРОВА ПОПОВА

С ВЪЗСТАНОВЕНО ЧЛЕНСТВО

ОТ ЖД № 45 – ,,ПИСАТЕЛ“, СОФИЯ

 1. МИНЧО МЪНЧЕВ МИНЧЕВ

НОВИ ДРУЖЕСТВА

 1. № 5 – СПИСАНИЕ ,,БЪЛГАРСКИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД“, СОФИЯ, С ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮЛИЯНА ТОМОВА
 2. № 10 – САЙТ ,,ДИПЛОМАТИЧЕСКИ СПЕКТЪР“, СОФИЯ, С ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВА

ЗАКРИВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО

 1. № 47 – ,,МЕСТЕН ПЕЧАТ“, СОФИЯ, С ПРЕДСЕДАТЕЛ ИРЕН ЧАНЕВА, ПОРАДИ НЕПЛАТЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2018 И 2019 ГОД.
    

Съюзен живот