УСТАВ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ЖУРНАЛИСТИ
  • 26.05.2021 21:17

Този Устав е приет от Общото събрание на СБЖ, състояло се на 1 и 2 октомври 2005 година и е изменен от Общото събрание на СБЖ, състояло се на 14 април 2007 година и от Общото събрание, състояло се на 24 април 2010 г.

Годишни счетоводни отчети
  • 30.06.2017 14:42

ГСО за 2007 - 2017 година.

Медийни препоръки от Съвета на Европа
  • 08.09.2016 16:46

Единствено СБЖ предлага на българската публика преведения текст на препоръките, приети от Комитета на министрите към държавите членки за защита на журналистиката и гарантиране безопасността на журналистите и другите медийни участници.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА УС НА СБЖ
  • 27.04.2015 15:06

Управителният съвет на Съюза на българските журналисти изразява своята загриженост по повод усложнената ситуация в Българското национално радио и обявеното решение на ръководството на обществената медия, мотивирано със спазването на разпоредбите на чл. 48, ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. и във връзка с писмо изх. № 92-00-72 от 19.03.2015 г. на Министерството на финансите.

КС на СБЖ: Общото събрание от 14-15 април протече коректно
  • 03.04.2015 21:11

Контролният съвет (КС) на СБЖ се запозна с внесения от колегата и член на УС на СБЖ Любомир Пеевски сигнал относно отправените към него обвинения в манипулации и дописване на изборните бюлетини по време на проведеното на 14 и 15 март Общо събрание на СБЖ.

СБЖ застава зад журналиста Георги Манев
  • 03.04.2015 20:20

Във връзка с разследване на Районната прокуратура в гр. Казанлък, прехвърлено на Окръжна прокуратура в Стара Загора, срещу журналиста от Пресс ТВ Георги Манев за „всяване на паника“ сред населението с репортаж за наводнение СБЖ призозава за прекратяване на досъдебното производство.

Декларация на УС на Съюза на българските журналисти
  • 07.01.2015 16:50

Българските журналисти са потресени от варварския терористичен акт в Париж срещу френския сатиричен вестник „Шарли ебдо“, отнел живота на 10 талантливи наши колеги и на двама полицаи.

ДЕКЛАРАЦИЯ на УС на СБЖ в подкрепа на българската култура
  • 05.12.2014 17:10

УС на СБЖ възразява срещу безпринципния избор на председатели и членове на комисии в НС, както и на министри, зам. министри, областни управители и др. административни ръководители в Република България без необходимите професионализъм, компетентност и обществено доверие.

Честит празник!
  • 01.11.2014 09:37

ЧЕСТИТ 1 НОЕМВРИ - ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКАТА ЖУРНАЛИСТИКА!

СБЖ кани
  • 23.10.2014 12:43

Обществени ли са обществените медии в България? - на тази тема ви каним да дискутираме на 28 октомври, от 11.00 часа, в централата на Съюза на българските журналисти.