Протокол № 38 от заседание на Комисията по организационните въпроси към СБЖ

  • 10.02.2020
  • СБЖ

Днес, 10 февруари 2020 г., Комисията по организационните въпроси към СБЖ проведе заседание при дневен ред:

1. Утвърждаване на делегатите, избрани от дружествата на СБЖ, за участие в редовното отчетно-изборно Общо събрание на СБЖ на 14-15 март 2020 год.

В работата на заседанието участваха Розита Попова, Валентин Колев Веселин Константинов, Мариана Даскалова – Мандичева, Росинка Проданова.  

Комисията по организационните въпроси провери редовността на протоколите от събранията на дружествата на СБЖ за избиране на делегати за участие в редовното отчетно-изборно Общо събрание на СБЖ на 14-15 март 2020 год., постъпили в отдел ,,Организационен“ на СБЖ  в определения срок – 5 февруари 2020 год. включително.

Комисията утвърди 117 редовни и 81 резервни делегати. Техният списък е окончателен и нови протоколи няма да се приемат.

Комисията не приема протокола на 11 дружество на СБЖ в БНТ, изпратен с имейл на електронния адрес на СБЖ на 7 февруари 2020 г. в 15. 30 часа без да е заверен с необходимите подписи.

 

 Комисия по организационните въпроси:       

                  

Председател:     ...........................

                                    (Р. Попова)                                   

     Членове: ……………..                      ..………………

                  (В. Колев)                           (В. Константинов) 

                

………………                     ………………..

    (Р. Проданова)                   (М. Даскалова-Мандичева)                      

                                 

 

София, 10 февруари 2020 г. 

Съюзен живот