Дружествата на СБЖ в БНТ очакват декларация от УС на СБЖ по законови промени

  • 14.07.2020
  • СБЖ

Във връзка с внасянето в НС от Веджи Рашидов на промени в Закона за радиото и телевизията, отнасящи се до обществените медии, които не са обсъждани в публичното медийното пространство, председателският съвет на СБЖ в БНТ предлага на УС на СБЖ да излезе с официална декларация, в която да изрази своето категорично несъгласие с внесените промени преди те да са били обект на широко обществено обсъждане.

ДЕКЛАРАЦИЯ

   от председателите на дружества на СБЖ в БНТ

         

          Във връзка с внасянето в Народното събрание от господин Веджи Рашидов на промени в Закона за радиото и телевизията, отнасящи се до обществените медии, които не са обсъждани в публичното медийното пространство, председателският съвет на СБЖ в БНТ предлага на Управителния съвет на СБЖ да излезе с официална декларация, в която да изрази своето категорично несъгласие с внесените промени преди те да са били обект на широко обществено обсъждане.

 

13.07.2020                                                         С Уважение:

                                                                  

                                                                         Координатор на СБЖ в БНТ

                                                                                                 Емил Розов

                                                                  

                                                                   Зам.-координатор на СБЖ в БНТ

                                                                                      Недялка Арнаудова

 

 

Съюзен живот