Списък на новоприетите членове в СБЖ, предложени от дружествата – юни 2021 г.

  • 26.06.2021
  • СБЖ

Представяме списъка на новоприети членове на СБЖ, предложени от дружествата, а също и на възстановени членове и нови дружества.

От ЖД  14, София

1. ИВАН  РУСЛАНОВ  ВАСИЛЕВ

От ЖД    19  София, - в. Поглед  

2. ВЕЛИМИРА БОТЕВА ЕВИМОВА

От ЖД     26 , София    - сборно

3. МИРА ИВАНОВАБАДЖЕВА

От ЖД  27, София    

4. ЕКАТЕРИНА     НИКОЛОВА   АНГЕЛОВА

5. ДЕСИСЛАВА     БЛАГОЕВА   ЛУКАНОВА

От ЖД   44, София, - сборно       

6.ПЕНКО  ГЕОРГИЕВ   РУСЕВ

От ЖД    58  „Меридиани“ София

7. ЦВЕТЕЛИНА ВЕЛИЧКОВА  МИТОВА  ВРАНГОВА

8. АДЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ТОМОВА

От ЖД  64 –ИК „Атлантида“  

9. АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ ТОДОРОВ

10. СТОЯНКА   ЙОРДАНОВА   КИТИК

11. ПЕНКА  ЖИВКОВА  ЯНАКИЕВА

12. МАРК ДЬОКЬОКОЛЕР

13. ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ

14. МАРИЯНА СТОЯНОВА ПАНЧЕВА – ЦОЛОВСКА

15. ПРАВДА   ИВАНОВА    ЛАЗОВА

От ЖД    66 – „Кино  и ТВ преса“ 

16. ИВАН  ГЕОРГИЕВ   ФИЛЧЕВ

От ЖД    75  - „Новини и актуални предавания – БНТ“

17. ДОБРОМИР     ЕВЛОГИЕВ  ПАЛАСКОВ

От ЖД    78 „Музика   на БНР“, София

18. АНЖЕЛАНА   ГЕОРГИЕВА   ЦАНКОВА

19. ГАБРИЕЛА   ГЕОРГИЕВА  ЦАНКОВА

20. ВАЛЕРИЯ  СТОЙЧЕВА   ХРИСТОВА

21. МАРИО  ИВАНОВ  АНГЕЛОВ

22. ИНА  НИКОЛОВА  ИВАНОВА

23. ЛИНА  РУМЕНОВА   МАЧЕВА

24. ЕЛЕНА  РАЙЧЕВА  ШАХАНОВА

25. МАГДАЛЕНА  ВЕЛИКОВА  МАДАНСКА

От ЖД  3  Варна

26. ИВА  ВАСИЛЕВА  САПУНДЖИЕВА

27. ХРИСТИНА  ДИМЧЕВА  ДИМИТРОВА

От ЖД  4  Велико Търново

28. СВИЛЕН   ЛЮБЕНОВ  ГРИГОРОВ

От ЖД  8 Кърджали  „Мара Михайлова“

29. АНГЕЛ  КИРИЛОВ   ШЕНКОВ

От ЖД  15 , Плевен

30. ПЛАМЕН  АТАНАСОВ   АТАНАСОВ

От ЖД  47, „Европрес“ Пловдив

31. НИКОЛАЙ   ДИМИТРОВ   РАЙШИНОВ

32. ЮЛИЯ  МАНОЛОВА  МАНОЛОВА

33. ГЕОРГИ  ВАСИЛЕВ   ЛИНКОВ

 

Възстановили  членството си в СБЖ

От ЖД   4 – В „Труд – Медия Холдинг“, София  

1. ВАНЯ СТЕФАНОВА ЕНЧЕВА- УЗУНСКА
2. ДИМАНА ЮЛИЯНОВА ДОЙЧИНОВА
3. ЛЮБЕН ДИМИТРОВ ЛЕСИДРЕНСКИ
4. КРАСИМИР КАЛОЯНОВ ПАНОВ
5. ПЕТЬО ПЕТЬОВ БЛЪСКОВ

От ЖД   13  „Оператори и режисьори – БНТ“, София

6. ПЕТЪР АНДРЕЕВ  АНДРЕЕВ 

От ЖД  26 Сборно, София

7. ДИМИТЪР     ГЕОРГИЕВ    ШУМНАЛИЕВ 

От ЖД  58  „Меридиани“, София     -

 8.   НИКОЛА     НИКОЛОВ  КОСТАДИНОВ

От ЖД  71 БНТ  „Пенсионери“  София

9. ТОДОР   ИЛИЕВ   ВЛАДИМИРОВ   

От ЖД   72 , „Олимпийски  хоризонти“ , София

10.  НИКОЛА  ГЕОРГИЕВ   АЛТЪНКОВ  

                                               

СЪЗДАВАНЕ   НА   НОВО   ДРУЖЕСТВО

№ 110„Алтернатива“ ,София

с  председател МИТКО  АНТОНОВ  ДИМИТРОВ

Съюзен живот