Статия в научно издание проследява бургаската преса от Освобождението до 1944 г.

  • 18.01.2022
  • СБЖ

В новия том VII на „Известия на бургаския музей“ е публикувано изследването на журналистката Диана Славчева „Бургаската преса в годините от Освобождението до 1944 г.“

Статията проследява периодичните издания – месечни, седмични и ежедневни, които излизат в Бургас в посочения период. Списанията и вестниците са представени накратко по съдържание, периодика и редакционен екип. Разгледана е и правната рамка по отношение на свободата на словото в дадения отрязък от време.

Това е единствената по рода си публикация, представяща цялостна и обобщена картина на бургаската преса от Освобождението до 1944 г. Както обобщава авторката, за цитирания период периодиката в Бургас е твърде пъстролика – с разнообразна тематика и пълнокръвно информационно присъствие.

В статията се отбелязва, че е имало е периоди (като 20-те и 30-те години на миналия век например), когато в морскияя град са излизали по няколко различни заглавия – нещо, което го няма дори днес, когато Бургас се е разрастнал в пъти.