Списък на новоприетите членове в СБЖ, предложени от дружествата – януари 2022 г.

  • 24.01.2022
  • СБЖ

Представяме списъка на новоприети членове на СБЖ, предложени от дружествата, а също и на възстановени членове и създадени нови дружества.

От ЖД26, София -  Калин Станков Тодоров

От ЖД 35 София „Женско Царство“ - Александър  Емилов Николов

От  ЖД 42, София - Христо Атанасов Петров

От ЖД 44 – „Сборно“, София - Виолета Кумова Цонева

От ЖД 45 „Писател“, София - Стоил Димитров Съйков

От ЖД 47 – БНР „Екип 21“ - Антонина Пламенова Тодорова

От ЖД 53, София - Яна Малинова Павлова

 От ЖД 53, София - Никола Кирилов Желязков

От ЖД 58 - „Меридиани“ :

1. Бистра Владимирова Стоименова

2. Стелиан Димитров Димитров

3. Елица Христова Лукова

4. Георги Венелинов Георгиев

5. Крум Любенов Иванов

От  ЖД 59, София, Анна – Мария Стефанова Тепелиева

От ЖД 64 ИК „Атлантида“ :

1. Георги Илиев Михалков

2. Тодор Асенов Качков

3. Станка Йорданова Калева

От ЖД 104, София – БНТ - Евгений Евгениев Петров

От ЖД 106„Супер 7“ - Мария Николаева Новакова

От  ЖД 114, София - Диана Славчева Фъртунова

Възстановяват членството си :

От ЖД 4 – „Труд“ -  Мира Кирилова Радева

От ЖД 39  МВнР отдел „ Печат“ - Стефана Иванова Христова

От ЖД 45 – София - Минчо Мънчев Минчев

От ЖД  50 „Д-р Иван Богоров“ - Антоанета Методиева Димитрова

Учредява се ново дружество

ЖД 26  „Варна Одесос“ с председател Айсехел Руфи

Съюзен живот