Списък на новоприетите членове в СБЖ, предложени от дружествата - април 2022

  • 13.04.2022
  • СБЖ

Представяме списъка на новоприети членове на СБЖ, предложени от дружествата, а също и на възстановени членове и създадени нови дружества.

От ЖД № 35 „Женско Царство“ - Илиан Митов

От ЖД № 53,„Булгарреклама“ - Яна Малинова Павлова

От ЖД № 58 - „МЕРИДИАНИ“:

1. Ирина Чанкова Кърчева

2. Катя Асенова Кръстева

3. Павлинка Димитрова  Иванова

От ЖД № 64 ИК „АТЛАНТИДА“ - Гергана Александрова Апостолова

От ЖД № 75 „Новини и актуални предавания-БНТ“ - Богданка Кънчева Лазарова

От ЖД № 104, БНТ „Художествени и културни програми“ - Евгений Евгениев Петров

От ЖД№ 114 Сборно - Радила Петкова Радилова

От ЖД №03 ВАРНА „Печат“:

1.Мирослава Иванова Георгиева

2. Теодора Василева Желева

От ЖД№ 05 ВИДИН:

1. Божидар Методиев Пардонов

2. Борис Георгиев Георгиев

3. Владислав Владиевич Иванов

 

Възсатоновяват членството си :

№СО 42 Екатерина Димитрова Чамурлийска

№СО 88 Зорница Богданова Веселинова

№СО 15 БНР Константин Тодоров Тилев

№П/46 Смолян Петър Кадиев

№П/38Радио Шумен Велмира Стефанова Димитрова

 

Учредяват се нови дружества

С/84 БНТ , с председател Евгения Домусчиева-Момчева

П/№27  „Регион - СБЖ“ с председател Станка Китик 

 

Закрива се

ЖД 36 „ИК Христо Ботев“, чиито членове се присъединява към ЖД  С/29 „Жената днес

Съюзен живот