Преди 110 г. излиза първият брой на в. "Правда"

  • 05.05.2022
  • СБЖ

Изданието тръгва като "ежедневен работнически вестник" на 5 май 1912 г.

Десетилетия наред в периода преди 1989 г. 5 май се отбелязваше в СССР и в тогавашните социалистически страни като Ден на печата, защото на 5 май 1912 г. излиза първият брой на в. "Правда" - орган първо на болшевишката партия, а после на ЦК на КПСС.

Впрочем, отначало "Правда" се определя не като партиен, а като "ежедневен работнически вестник".

В началния период на вестника в него са публикувани 285 статии на болшевишкия лидер Владимир Ленин, чието определение за вестника като "колективен агитатор, пропагандатор и организатор" се изучаваше по съветско време като задължителен постулат. Де факто "Правда" изиграва тъкмо такава роля и в организирането на Октомврийската революция от 1917 г.

Пак в началния период на вестника - от 1912 до 1914 г. - литературният му отдел е оглавяван от писателя Максим Горки.