Кръгла маса обсъди предизвикателствата пред съвременния и бъдещия свят

  • 21.09.2022
  • Фондация Устойчиво развитие за България

На 20 септември в София се проведе кръгла маса на тема „Съвременният и бъдещият свят. Глобални, регионални и национални предизвикателства ”. Участие в нея взеха известни български учени, анализатори, представители на широки обществени, научни и делови кръгове у нас.

Свои позиции по темата изразиха Станка Шопова – председател на Фондация „Устойчиво развитие за България“, проф. Орлин Загоров, проф. Нина Дюлгерова, чиято тема бе „Съвременният свят през призмата на историята и пропагандата“, доц. Георги Чанков („Битката за ресурси“), проф. Валери Тодоров („Медии и войни“), Мирослав Попов, доц. Тихомир Стойчев, Минчо Минчев, Чавдар Петров, Максим Мизов и други.

Изразените на форума позиции ще бъдат полезни за осмисляне на новите реалности, за търсенето и намирането на верни решения, за умното целеполагане, за консолидацията на тези обществени, творчески, делови и политически сили и фактори, които мислят и милеят, които са готови да се борят за добруването на България и българския народ в динамично променящия се свят.