Минеков в Брюксел: Нужни са общи действия на ЕС за укрепване свободата на медиите

  • 29.11.2022
  • БТА
Министър Мнеков на заседанието в Брюксел. Снимка: Пресцентър

Министърът на културата проф. Велислав Минеков взе участие в редовното заседание на Съвета на ЕС във формат „Образование, младеж, култура и спорт“ в Брюксел. Основни теми на заседанието бяха работният план за културата 2023-2026 г., подкрепата за опазването на културното наследство в Украйна и докладът относно създаването на законодателен акт за свободата на медиите. В заседанието взе участие и министърът на културата на Украйна Александър Ткаченко.

В изказването си днес относно регламента за създаване на Европейски акт за свобода на медиите министър Минеков изрази благодарност към Европейската комисия и заместник-председателя Вера Йоурова за навременното предложение за Регламент за създаване на Европейски акт за свободата на медиите,информира БТА

Той добави още, че в сегашния контекст, оформен от редица кризи, новите реалности, които влияят на информационното и медийно пространство в Европейския съюз и в неговите държави членки, съм убеден, че все по-ясна става необходимостта от амбициозни цели и съвместни действия за укрепване на свободата и плурализма на медиите чрез създаване на обща европейска рамка за медийните услуги и в резултат – подсилване на устойчивостта на демокрацията в Съюза. 

Българският министър на културата не скри, че има много предизвикателства и структурни проблеми за медийната среда, с които се сблъскваме на национално ниво. Но отбеляза, че тяхното присъствие е осезаемо и в европейски план, което се вижда и в докладите на Европейската комисия за върховенството на закона. 

Министър Минеков акцентира, че в тази връзка приветстваме амбицията на законодателното предложение, което обхваща редица целесъобразни теми. Сред тях: предоставянето на качествени медийни услуги чрез намаляване на риска от неправомерна публична и частна намеса в редакционната свобода; осигуряване на независимост и стабилно финансиране на обществените медии; гарантиране на прозрачно и справедливо разпределение на средствата за държавна реклама; засилване на регулаторното сътрудничество чрез инструменти за трансгранична координация, прозрачност по отношение на медийната собственост. 

Той благодари на Чешкото председателство за работата по досието и за изготвения Доклад за напредъка. Министър Минеков изрази надежда, че бъдещото Шведско председателство също ще приоритизира темата за медийния плурализъм и медийната свобода като особено важна в европейски план и им пожела успех в преговорите по това законодателно предложение. 

Българският министър на културата декларира, че България ще работи с особено внимание по това важно досие и ще съдейства за приемането на Регламент, съдържащ амбициозни и конкретни разпоредби, които да доведат до правна сигурност, устойчиви мерки и намаляване на фрагментираните правила, допринасяйки за укрепване на медийната среда в Европейския съюз. „Симбиозата между политици и олигарси е основна причина за липса на свободни медии. Корупцията и бедността са само следствие“, посочи министър Минеков в края на изказването си.

м.л.