Facebook и Google плащат за новини в Австралия

  • 02.12.2022
  • economic.bg

Австралийският закон, който дава на правителството право да накара технологичните гиганти Meta Platforms и Alphabet Inc да договарят сделки за доставка на съдържание с медии, до голяма степен проработи. Това се посочва в правителствен доклад, цитиран от Reuters.

Но законът, който влезе в сила през март 2021 г., след като разговорите с големите технологични фирми доведоха до кратко спиране на новинарските емисии във Facebook в страната, може да се наложи да бъде разширен до други онлайн платформи, се казва още в прегледа, цитиран от ecomonic.bg.

Повече средства за медиите

Откакто Кодексът за договаряне на новинарските медии влезе в сила, технологичните фирми са сключили повече от 30 сделки с медии, като ги компенсират за съдържанието, което генерира от кликвания и реклами, се казва в доклада на Министерството на финансите, публикуван късно в четвъртък.

“Някои от тези споразумения позволиха на новинарските компании да наемат допълнителни журналисти и да направят други ценни инвестиции, за да подпомогнат своите операции“, се казва в доклада.

„Въпреки че възгледите относно успеха или неуспеха на Кодекса неизменно ще се различават, ние считаме, че е разумно да заключим, че Кодексът е успешен досега.“

Докладът препоръчва правителството да обмисли нови методи за оценка на администрирането и ефективността на закона и не предлага промяна на самия закон.

Включване на още платформи

Но се отбеляза, че в закона липсва „официален механизъм за разширяване на Кодекса към други платформи“ и се предлага правителството да нареди на антитръстовия регулатор, който ръководи дизайна на закона, да изготви доклади по този въпрос.

“Прегледът показва, че Кодексът успешно балансира силата при преговори между новинарските медии и дигиталните платформи“, каза помощник-ковчежникът Стивън Джоунс.

„Дигиталните платформи трябва да продължат да преговарят добросъвестно с новинарските компании, за да гарантират, че получават справедливо възнаграждение за новинарското съдържание, което създават.“

Директорът на Google по правителствени въпроси и обществена политика в Австралия Лусинда Лонгкрофт каза, че компанията „е допълнила нашия значителен принос към австралийската новинарска индустрия“, като е подписала сделки, представляващи 200 рекламни страници в цялата страна и „повечето от тези издания са регионални или местни“.


 

м.л.