Детелин Рачев покори витошката „Кота 2226 м“

  • 07.12.2022
  • Галерия-книжарница София Прес
  • Олимпия Даниел

На 15 декември от 18.00 ч. в Галерия-книжарница София Прес ще бъде открита изложбата на Детелин Рачев „Кота 2226 м“, която може да бъде видяна до 5 януари 2023 година.

Изложбата е от две части, като първата включва документален снимков материал на скулптурната композиция, представляваща каменен компас "Посоки", изграден от Детелин Рачев на връх Скопарник, Витоша, кота 2226 м. Името на върха означава стара стръмна планина. Намира се на вододела на реките Струма и Искър.

Идеята на автора е да използва каменни блокове от мястото в хармония с природата без изкуствени материали. Принципът на изграждане е старият градеж - тип суха зидария. Композицията представлява четири каменни колони, ориентирани в посоките на света. В колоните са вписани лица, всяко гледащо в конкретната посока.

Замисълът на композицията е, когато човек застане в центъра на триангулачния камък, той да бъде част от компаса и, завъртайки се с разперени ръце, да определя посоките на света.

Втората част на изложбата включва скулптурни проекти, изградени през последните години, и рисунки от пребиваването на Детелин Рачев в Сите Дез Ар в Париж.
В експозицията са включени също сентенции и мисли, родили се изпод перото скулптора през годините.

Проектът е финансиран по програма творчески стипендии
на национален фонд "Култура".

Детелин Рачев е роден през 1974 г. в гр. Шумен

Завършил е висшето си образование в ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност скулптура при проф. Ненко Маров.
Член е на Съюза на българските художници, секция "Скулптура".

Младият творец има много самостоятелни и участия в съвместни изложби у нас и в чужбина.

Печелил е престижни конкурси, сред които и конкурс между членовете на СБХ за творчески престой в Сите Дез Ар, Париж през 2019 година.

Детелин Рачев е специализирал два месеца творчески престой в Сите Дез Ар, Париж през 2019 година.

Участвал е на фестивалите на пясъчната скулптура в Швейцария, „Rorchach Sand“ - 2010 г., 2011 г., 2012 г., фестивал на снежната скулптура в Италия "Klausberg" - 2011 г., както и в проектите Aniventure 2014 г., гр. София и за Изработка на Armor on Malthael from the game: Diablo 3.