Директорът на Китайския културен център в София разказва за идеите на институцията

  • 08.12.2022
  • ККЦ
  • Ивета Балевска
Хон Хай, директорът на Китайския културен център в София, е у нас от началото на годината

Хон Хай прави равносметка на петгодишната работа на ККЦ в България и чертае бъдещите перспективи пред Центъра, който е и единствен в страните от Централна и Източна Европа.

В края на ноември Китайският културен център в София отбеляза  своята петгодишнина. Вече от пет години китайската култура и изкуство се разпространяват в България с неговите усилия. Той е единствен по рода си за страните от Централна и Източн Европа.

По този повод разговаряме с директора на ККЦ Хон Хай, който споделя подробности от работата на центъра през изминилаия период, а също така очертава и някои перспективи за следващата година.

„Нашата основна дейност е свързана преди всичко с това да разказваме и споделяме сред хората китайската история и настояще, но също  и да разпространяваме китайския глас”, казва в началото на разговора ни Хон Хай, който е в страната ни от началото на тази година, но вече е добре запознат с интересите на приятелите и любителите на Китай в България и е начертал амбициозна програма за дейността на ККЦ през следващата година.  

Той  припомня, че  повечето от ресурсите, използвани за създаването и дейността на Центъра, идват от общината на град Нинбо, провинция Джъдзян. И в този смисъл повечето от културните събития, организирани и представяни от Центъра, са свързани с културата и традициите тъкмо на Нинбо – едно от най-големите и важни пристанища на Китай. 

Директорът се спира на някои приоритети от дейността на  ККЦ  през изминалите пет години, като акцентите са няколко. На първо място той поставя постигнатите добри  контакти с медиите – български и чуждестранни, което е изключително важно, за да може китайското нематериално културно наследство да достигне до по-широка аудитория не само в България, но и в останалите страни в региона и в Централна и Източна Европа (ЦИЕ).

„За съжаление, през последните над две години поради противоепидемичните мерки по повод  пандемията от COVID-19 ККЦ започна да използва повече различните социални медии и платформи, за да популяризира в онлайн-формат дейността си и да представя интересни събития, филми, концерти, курсове и други инциативи”, отбелязва директорът на институцията.  

Като друг важен аспект той посочва популяризирането на провежданото ежегодно търговско изложение в град Нинбо, в което наред с Китай участват и повечето страни от ЦИЕ, както и страни от други региони. Товао допринася много за взаимното опознаване и възможносите за бъдещи търговски контакти с компании и производители от тези страни.  

„Особено през последната година използваме и разчитаме много на чужденците, които посещават Нинбо и които се запознават с историята и културно-историческите ценности, изкуството и културата на Нинбо, изготвят различни видеофилми и ни ги изпращат, за да можем да ги покажем на българската публика. И това се отнася не само за България, защото Нинбо се посещава от много  гости от страните на  ЦИЕ,” посочва Хон Хай. Обяснява също, че това спомага за по-дсоброто опознаване на културата и традиците на този град и в други страни.

Хон Хай се спира специално на „Срещата на върха на езика”, която се посреща с голямо внимание и интерес от страна на всички български приятели на Китай. Това е кулинарното представяне на кухнята на Нинбо, осъществено по оригинален начин -  от български и други чуждестранни представители, които живеят в този град и провинция. Те показват начините за приготвяне на различни китайски ястия, заснемайки това на видеофилми, които се показват в Центъра – в хибриден формат, онлайн или офлайн. Това ще продължи и през следващата година, подчертава Хон Хай.

„Много важна сфера, в която Културният център на Китай в София работи, е Морският път на коприната”, продължава директорът, като подчертава, че в тази насока е много важно сътрудничеството и подкрепата с Академията на коприната в Нинбо. „С тяхно съдействие успяхме да организираме в София и други градове на България няколко интересни събития”, обяснява Хон Хай.

Важен елемент от дейността на Китайския културен център през изминалите пет години са постоянно разрастващите се отношения с китайските студенти в България, които са дали голям принос за  развитието на българо-китайските контакти и сътрудничество

Директорът на ККЦ дава за пример и желанието на Дирекция „Образование” към община Нинбо да установи контакти с няколко конкретни български училища и университети, с които вече са постигнати известни договорености. „Това са например Художествената академия в България, Университета по транспорт и други, като идеята е в Нинбо да се създаде Съюз на университетските структури на държавите от ЦИЕ и Китай”, пояснява Хон Хай.

Той споделя и някои конкретни идеи за сътрудничеството в областта на културата между Китай и други страни, включително и България, като подчертава, че целта на ККЦ е да се постави акцент върху  все по-иновативни събития, свързани не само с креативността, но и с разширяване на мащабите им.

Директорът очертава четири основни области в тази насока, като  първата е  намиране и определяне на точния обект за сътрудничество, другата е  икономическият аспект, който е от изключителна важност, като акцентът следва да бъде поставен върху различни икономически и търговски изложения, които се провеждат в Нинбо.

„Другите важни сфери и перспективи в работата на ККЦ през следващата година са сътрудничеството в областта на туризма, както и организирането и провеждането на различни курсове и обучения, които да са редовни и да се превърнат в „марка” на нашия Културен център”, казва в  края на разговора директорът. Той е убеден, че посредством усилията на ККЦ в София ще се  реализира реално активизиране и повишаване ефективността на партньорството между България и Китай, особено в областта на културата и изкуството.