Списък на новоприети членове на СБЖ, предложени от дружествата – декември 2022 г.

  • 09.01.2023
  • СБЖ

Представяме списъка на новоприети членове на СБЖ, предложени от дружествата, а също и на възстановени членове.

От София

ЖД  № 18 –в „Икономически живот“

ДИЛЯН КОЙЧЕВ СВЕТИЕВ

НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ МИХАЙЛОВ

ЖД № 58

ЕФЕМИЯ ГАНЧЕВА ЧАУШЕВА

ГАБРИЕЛА СТЕФАНОВА КУРШУМОВА

ЖД № 88

ЦВЯТКО ТОДОРОВ ДОНЧЕВ

ЖД № 90

МАРИЯ РУМЕНОВА ПЕТКОВА

ЖД № 101 „Музика и звук“

СВЕТОСЛАВ МИХАЙЛОВ ЦВЕТАНОВ

ПОБЕДА ВЕСЕЛИНОВА ЛАКОВА

ПЕТЪР АСЕНОВ МАРИНОВ

НЕВЕНА ВЕНЕЛИНОВА ПЕКОВА

КАМЕН ИЛИЕВ ЖЕКОВ

ДИМИТЪР СЕВАСТИЯНОВ ХАДЖИИЛИЕВ

ПЕТЪР ХРИСТОВ ИВАНОВ

АНТОН ЛЮДМИЛОВ КИРОВ

От страната

ЖД  П/№ 47 „ЕВРОПРЕС“ ПЛОВДИВ

ДАНИЕЛА ТЕНЕВА АРНАУДОВА

ГАЛИНА КРУМОВА КОНСТАНТИНОВА - ДОЙКОВА

ЖД  П/№51 БЛАГОЕВГРАД

ИВА МИХАЙЛОВА СЕИЗОВА

ВЕСЕЛА КОСТАДИНОВА СУКАЛИНСКА

ЖД  П/№ 58 НОВА ЗАГОРА

ГЕОРГИ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ

Възстановяват членството си в СБЖ :

ЖД № 44

ГЕОРГИ  ХРИСТОВ ЛАПЛЕВ

ЖД № 47 –БНР

ИВАН ДИМИТРОВ ВЪРБАНОВ

ЖД №76

СТЕФАН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ

Закрива се ЖД 37, а членовете му се присъединяват към ЖД 27 с председател Цецка Бончина.

Съюзен живот