В Германия пак дискутират реформа в работата на обществените оператори

  • 28.01.2023
  • djv.de
  • Пол Ешенхаген

В края на миналата седмица Комисията по излъчване на федералните провинции в Германия обсъди реформата на обществените оператори ARD и ZDF.

Очакванията бяха големи, а за някои наблюдатели резултатите бяха доста отрезвяващи, но без нищо конкретно, пише Пол Ешенхаген в djv.de.

Реформата на общественото ефирно излъчване в Германия трябва да обхване по-конкретно три области: ускоряване на цифровата трансформация, реорганизация на структурите и работа на радио- и телевизионните оператори в по-тясно сътрудничество. Освен това - да се прилагат единни правила за прозрачност и вярно съдържание.

Предстои да бъде създадена единна цифрова платформа за съдържанието на ARD и ZDF. Броят на каналите няма се намалява, нито се предвижда сливане на ARD и ZDF. Таксата за излъчване трябва да остане възможно най-стабилна, главно благодарение на текущите допълнителни приходи, които се събират в специален фонд. Но всичко това не е ново.

Преди време Том Буроу, сега директор на WDR и до края на миналата година председател на ARD, предложи кръгла маса за реформата на общественото радиоразпръскване. Комисията се вдъхнови от това и предложи „Бъдещ съвет“, съставен от експерти от различни сфери на обществото. Но този бъдещ съвет вероятно няма да може да реши нищо. Той трябва само да съветва страните в процеса на реформи – nomen est omen (лат. - "името е знак"). Все пак ще бъде вълнуващо да видим кои ще бъдат членове на съвета. Бъдещето ще покаже.

Свят