Софийският университет и БАН канят на конференция за 150-годишнината от гибелта на Васил Левски

  • 03.02.2023
  • СУ

Научна конференция „150 години безсмъртие: Васил Левски, революцията и бъдещият свят“ ще се проведе на 6 февруари 2023 г. от 9:30 ч. в Заседателна зала № 1, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“.

Организатори на форума са Институтът за исторически изследвания при Българската академия на науките и СУ „Св. Климент Охридски“.

Конференцията цели да събере утвърдени учени и водещи млади специалисти, които да представят и дискутират различни аспекти от живота и делото на Васил Левски в контекста на европейското политическо мислене през ХIХ в. и на българското националноосвободително движение през 60-те и 70-те години на ХІХ в.