Списък на новоприети членове на СБЖ, предложени от дружествата – април 2023 г.

  • 07.04.2023
  • СБЖ

Представяме списъка на новоприети членове на СБЖ, предложени от дружествата, на възстановени членове, както и учредяването на нови дружества.

От София

ОТ ЖД 9 – БТА-1

ДЕСИСЛАВА БЛАГОЕВА АНТОВА

КОНСТАНТИН МИЛЕНОВ КОСТОВ

От ЖД 33

ХЕЛИАНА ЛЮДМИЛОВА ВЕЛИНОВА

От ЖД  55

ИВАН ИВАНОВ ВЪЛЧАНОВ

СВЕТЛА  ВЛАДИМИРОВА  ЦАНКОВА

СТЕЛА  КОНСТАНТИНОВА  АНГОВА

От ЖД 75

МИЛЕНА ИВАНОВА МИЛОТИНОВА – КОЛЕВА

ОТ ЖД 101 – БНР

ИВАН  ЗЛАТКОВ   НОТЕВ

КРИСТИНА СТОЯНОВА  ПЕТКОВА

От ЖД 114

ИВАЙЛО  ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ

РОСЕН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

От страната

От  ЖД П/27 –Пирдоп

ИВАН ДИМИТРОВ ТРЕНЕВ

ВЪЗСТАНОВЕНИ

ОТ СОФИЯ

от ЖД 4 – в. „Труд"

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ГОЛЕМАНОВ

От ЖД 33

ЯНА  МИЛЕВА  МИЛЕВА

От ЖД 50

МАРУСЯ КЪНЕВА ПЕТРИНСКА

ХРИСТО  ТОДОРОВ  АНЧЕВ

От ЖД 64

ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ГАРАБИТОВ

ОТ ЖД 65  - ФЖМК

ДИЯНА  ПЕТКОВА  ПЕТКОВА

От 105 „Достойнство“ към БНТ

МАЯ ИВАНОВА САВОВА

От 111 – „Пресгрупа 168 часа“

ДИАНА МАРИНОВА ВАРНИКОВА – МИЛЧЕВА

От страната

ОТ ЖД   П/46   СМОЛЯН

РОСИЦА ТАШЕВСКА ПРИМОВСКА

ЦВЕТАН  СЛАВОВ  МАДЖАРОВ

УЧРЕДЯВАНЕ НА НОВИ ДРУЖЕСТВА

ЖД 43 „Александър Божилов“

С председател Юлия Борчева Станкулова

П/06  БНР –Кореспонденти

С председател Пламен Христов Христов

П/28  „Марица“ – Пловдив

С председател  Мария  Иванова   Петрова

Съюзен живот