БТА сключи ново споразумение за партньорство с научна и културна институция

  • 29.05.2023
  • БТА
Кирил Вълчев и проф. Владимир Пенчев при подписване на споразумението. Снимка: БТА

Новото споразумение на БТА е с Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН.

Споразумението бе сключено на 27 май. „БТА носи отговорност да разказва и истории, които имат по-голяма стойност от злободневните теми на деня. Днес ние ще обявим едно ново партньорство с Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН (ИЕФЕМ – БАН). БТА като национална информационна агенция има двегодишно партньорство с Българската академия на науките, което сега задълбочаваме с един от емблематичните институти“, каза генералният директор на БТА Кирил Вълчев при подписване на споразумението на 27 май.

„Ще подпишем договор, съгласно който се разбираме, че институтът и музеят ще ни изпращат регулярно информация, свързана с проектите,  с които те разказват за истории за българското културно наследство“, каза още той.

„Искам да вярвам, че започваме едно ползотворно сътрудничество, което ще даде своите плодове. Освен изследователските ни структурни звена, имаме и национален етнографски музей, народописен архив, национален център за културно наследство. Смятам, че това наше сътрудничество ще бъде много полезно. Тъй като в нашата институция се разработват около 60 научни проекта, не малко от тях са международни. Ние избрахме тук възможността да ви представим един нов проект“, каза директорът на института проф. Владимир Пенчев.

Бе представен и най-новият европейски проект на учените от ИЕФЕМ – БАН. Mediteller има за цел да издири, съхрани и представи на международно ниво малко познати културни практики от България, Испания и Италия. С подкрепата на полски специалисти в областта на информационните технологии, общо шест научни институти от четирите държави обединяват усилия в създаването на общодостъпна европейска онлайн платформа за разказване на истории.

Съществена част от реализацията на проекта е създадената методика за обучение на различни културни оператори как да документират, опазват и популяризират локалното културно наследство, и да го направят видимо в национален и европейски мащаб. Сред тях са читалища, неправителствени организации, общественици, носители на самите традиции. 

В  рамките на проекта се работи с голям масив от масив от документи, аудиозаписи и снимки. Материалите се обработват от всички организации, като крайният продукт ще бъде виртуална колекция, която ще бъде достъпна за обществеността чрез онлайн платформа. Предвидени са и специални разработки за хора с увреден слух и увреден говор.

„Целта на проекта е изграждането на онлайн платформата за локалните традиции, филмови продукти с творческо разказване на истории – общи разкази за различни традиции, типични за всяка една страна, религиозни процеси, празниците, свързани с плодородието, фолклорни традиции и занаяти“, каза д-р Иглика Мишкова от БАН.

„Опитваме се да овластим местните общности да могат да покажат онова, което е важно за тях. Организираме онлайн обучения за персонал и културни оператори, читалища, учители и ученици. Стимулираме изграждането на връзки с различни публики. Създаваме множество партньорски мрежи, в които ще включим организации и институции“, допълни тя.

„Чрез БТА ще пропагандираме тази инициатива и ще дадем глас и засилен достъп до традициите на селските региони“, каза проф. Владимир Пенчев.

„БТА може да ви бъде полезна в този проекти с кореспонденти във всички областни градове и някои по-големи необластни градове. Те също разказват истории и събират такива. Също така, може да сме полезни с английската емисия, защото сме единствената българска медия, която говори 24 часа, седем дни в седмицата английски език с новините от България“, каза Кирил Вълчев.

В България се работи върху създаването на общо двадесет нови кратки документални филма, обхващащи както традиционни обичаи като Еньова буля в село Факия, Странджанско, или курбани в Западна България, така и занаяти като Чипровското килимарството или изработването на Бусинска и Берковска керамика.