СЕМ прие мониторингов доклад за програма "Хоризонт"

  • 29.05.2023
  • БНР
Снимка:Архив

Програма "Хоризонт" на Българското национално радио изпълнява условията в издадената индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга – това се посочва в мониторинговия доклад на Съвета за електронни медии. Той беше приет от членовете на СЕМ.

Директорът на дирекция "Мониторинг и анализи" на регулатора Зорница Гюрова, цитирана от БНР, уточни, че наблюдението е за периода от 17 май насам:

"Новините трябва да са не по-малко от 11% от дневното програмно време и не по-малко от 8% от дневното програмно време да бъдат за новини с регионална тематика. За двете седмици резултатът се движи за новини между 12.9% до 13,6%, за регионални новини от 12.8 до 18.4%. Изводът е, че лицензионното условие за новини се изпълнява за наблюдавания период".

Изпълнени са и останалите условия – за актуалните, образователните, детски и младежки, културни, научни, религиозни и други предавания:

"Мониторингът осъществи за първи път и отчитане участниците и водещите по пол предвид поетите ангажименти на СЕМ към Националния съвет за равнопоставеност на жените и мъжете към Министерския съвет.  В доклада са представени резултатите по предавания, които най-общо показват силно изразено присъствие на жените като водещи в актуалните предавания на програма "Хоризонт", както и по силно мъжко присъствие сред гостите в предаванията".

На всеки шест месеца се извършва наблюдение на програмите "Хоризонт" и БНТ1 за спазване на лицензионните условия. Периодичноста на тази проверка е обвързана с отчетите на генералните директори на БНР и БНТ.

М.Л.