Медията News2 с недопустим език на омразата - СЕМ да се самосезира!

  • 19.06.2023
  • СБЖ
  • Еми Мариянска
Еми Мариянска

News2.bg първо да бъде дадена под съд, а СЕМ първо да глоби и после да закрие медията.

Прочетох тази сутрин и като журналист ме е срам, а като гражданин съм омерзена от следната публикация на News2.bg, озаглавена "Отрепки пълзят из центъра на София пак". Става въпрос за Седмия Поход за мир, проведен в София и много други градове на страната. Няма да обсъждам Похода, или личното си мнение за него. Ще цитирам публикацията:

"Докарани от нивите се събраха пред Националния дворец на културата в столицата, за да се включат в поредния наречен от тях „Поход за мир“, която има за цел да оставим Русия да бомбандира хората на Украйна необезпокоявана, призовавайки страната ни да запази военен неутралитет, тоест руски неутралитет.

„България трябва да си има свои национални интереси и приоритети. Не може да изпраща оръжия и боеприпаси, с което да участва в подклаждането на военни конфликти“, изцвъка се орко изглеждащ индивид – участник в демонстрацията.

Припомняме, че същите „миротуземци“ преди седмици хвърляха червена боя по сградата на Европейската комисия в София.

Сред тия хорица има и свестни, объркани или страхливи душички, но голяма част са под всякаква критика. Пенсионирани русофили-убиецолюбивци.

И за финал: Нека попитаме хората на Украйна дали искат да им се помогне, да се спасят от убийците на Путин или смятат за „мир“ да бъдат оставени да бъдат убити кръвожадно? Тогава да ги питаме тези отрепки за какъв „мир“ говорят."

Написаното е срам за българската журналистика. Обида за езика, за морала, за конституционните права на гражданите, че и за граматиката дори. 

За да съм кратка, ето какво казва българската конституция:

Чл. 38.

Никой не може да бъде преследван или ограничаван в правата си поради своите убеждения...

Чл. 39.

(1) Всеки има право да изразява мнение...

(2) Това право не може да се използва за накърняване на правата и доброто име на другиго..., към разпалване на вражда или към насилие над личността.

Чл. 40.

(1) Печатът и другите средства за масова информация са свободни и не подлежат на цензура.

(2) Спирането и конфискацията на печатно издание или на друг носител на информация се допускат само въз основа на акт на съдебната власт, когато се накърняват добрите нрави....

Да "преведа": Тази публикация обижда с грозни думи български граждани, излезли законно да изразят свободното си мнение. Заглавието ги нарича "отрепки", а по-нататък ескалира и с други епитети като "страхливи душички", "убиецолюбивци" и пр.

Участниците в Похода имат всички основания да заведат колективен иск срещу медията за множество обиди, не само за епитета "отрепки". Българските граждани, които имат право да изразяват свободно своето мнение, не са "отрепки". Хората от провинцията не са "докарани от нивите". Хората, които изказват свободно мнението си, не се "изцвъкват". Хората не се делят на "орко изглеждащи индивиди" и други.

Тези, които защитават мира и неутралитета на страната не са нарушители на Конституцията. Авторите на тази публикация и медията, която го е позволила, нарушава Конституцията, добрите нрави и правилата за чиста журналистика. СЕМ да се самосезира, а обидените да подадат иск в съда. От мое име към медията: ВИЕ СТЕ СРАМ ЗА ЖУРНАЛИСТИКАТА!