Илия Вълков за условията на МФ за акредитиране на журналисти: Не се прави така!

  • 01.07.2023
  • Фейсбук

Меката цензура е понятие, свързано с въвеждане на ограничения за достъп на журналисти до публични събития и информация. Системен, добре обмислен отказ на политици и представители на институции да гостуват и да отговарят на въпросите на критични медии.

Така започва коментар на известиня журналист и преподавател по журналистика в УНСС Илия Вълков на неговя профил във Фейсбук. Той продължава:

Това да се отвинтят микрофоните на предстояща пресконференция или да пратите журналистите в мазето на парламента, за да нямат достъп до депутатите, не е по-различно от това да правиш списъци с "акредитирани" журналисти като изискваш абсурдни критерии. Последното правеше пресцентърът на Иван Гешев. Същото го продължава финансовото министерство. Ето какви изисквания има за акредитация - прилича на данъчна ревизия:

"За целите на акредитацията е необходимо до 15.07.2023 г. в дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ (ВОП) на МФ да бъдат представени следните документи:

писмено заявление на бланка на медията, подписано от ръководителя, представляващ медията, и подпечатано с печата на медията. Заявлението съдържа данни за фирмата, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес;

в писмото следва да се посочат трите имена на журналиста; длъжността, която той заема в медията; уверение и доказателства, че журналистът работи в областта на финансите и икономиката, както и че медията има финансова и/или икономическа рубрика; телефони за връзка, електронна поща, адрес за кореспонденция; номер на журналистическата карта."

Не се прави така!

 

Гласът на журналистите