Заплаха за авторските права при използване на изкуствен интелект вижда Асоциацията на журналистите в Германия

  • 27.11.2023
  • djv.de
Използването на изкуствен интелект се нуждае от регулиране

Джон Гришам и Джорж Р. Р. Мартин подклаждат битката за регулиране на изкуствения интелект (ИИ). Рисковете за сигурността, липсата на прозрачност, загубата на доверие и нарушенията на авторските права не могат да бъдат игнорирани от политиците

Американският писател Джон Гришам е повел битка срещу несправедливостта, която преживява като автор на толкова много обичани произведения. С други величия като колегата си Джордж Р. Р. Мартин, Гришам е завел дело срещу доставчика на изкуствен интелект (ИИ) Open AI за нарушаване на авторски права, пише Мика Бойстер в djv.de. Компанията захранва ИИ с материали от автори на бестселъри и, освен всичко друго, го научи да пише текстове в стила на съответния писател. Тези текстове се наричат ​​„данни за обучение“ и така ИИ става все по-добър.

ИИ може да бъде добър инструмент, но като всяко ново нещо, технологията предлага възможности, но и рискове. Асоциацията на германските журналисти (DJV) вече формулира предпазни механизми и граници, които трябва да бъдат поставени пред ИИ. След това се обедини и с други партньори, защото когато става въпрос за такъв проблем, е ясно, че националните решения сами по себе си не са ефективни.

Въпросът за авторското право е от централно значение, напомня Бойстер. Защото, ако ИИ се подобри чрез текстово обучение от произведения на писателите, те ще имат дял в неговия успех. Въпреки че получават пари за всяка продадена книга, това все още не е напълно изчистено при използване на ИИ. Във всеки случай големите компании, повечето от които са базирани в САЩ, биха да пропуснат авторите.

Ето защо трябва да има изискване за прозрачност за ИИ. Тъй като без задължението компаниите да разкриват какво използват, за да обучават своя ИИ, не може да има възнаграждение за авторите. Това би било фатално. Не само за книжния пазар. Пейзажът в пресата също би се разклатил. Законът изисква авторите да могат да разчитат на възнаграждение за своя труд.

Това създава още един проблем за журналистите. Защото прозрачността е задължителното условие за достоверността на журналистическите продукти. Читателите и потребителите трябва да знаят по всяко време дали дадена статия, радио репортаж, снимка или видео е направено и потвърдено от хора или е произведено синтетично, с помощта на ИИ или изцяло самостоятелно. Следователно изискването за обозначаване е задължително.

Затова DJV призова федералното правителство да спре да натиска спирачките, когато става въпрос за регулиране на ИИ в Европейския съюз. „Законът за ИИ“, който в момента преминава през сложен европейски законодателен процес, трябва в крайна сметка да съдържа задължителни правила“ – е становището на DJV.

Ако изкуственият интелект не е регулиран, съществува риск от неетична употреба, рискове за сигурността, загуба на работа - съществува риск от липса на отговорност за последствията и системите могат да бъдат непрозрачни. Кой прави тази оценка и какво се случва, ако ИИ не се регулира? Отговор на тези въпроси се очавва от популярния чатбот ChatGPT.

Свят