"Репортери без граници": Изключението за националната сигурност още виси в Акта за медийна свобода

  • 03.12.2023
  • rsf.org

Членът относно защитата на поверителността на източниците и срещу следенето на журналисти е единственият основен въпрос, който все още не е решен в преговорите по окончателния вариант на предложения Европейски акт за свобода на медиите. Организацията "Репортери без граници" (RSF) настоява преговарящите да приемат най-добре защитаващата журналистите формулировка и да отхвърлят предложението на Съвета на ЕС да се допуска изключение, когато става дума за националната сигурност.

След месеци на обсъждане, въпросният член 4 относно поверителността на източниците и наблюдението на журналисти е ключовият въпрос, който остава за разрешаване в последната част от преговорите между Европейския парламент и Съвета на ЕС относно Акта за медийна свобода, известен със съкпщението EMFA, пише сайтът на "Репортери без граници".

Целта е да се постигне споразумение до 15 декември. Европарламентът предложи амбициозен защитен режим, но Съветът на ЕС иска да включи клауза, в която се посочва, че защитите на EMFA за журналистите важат, „без да се засягат отговорностите на държавите-членки за защита на националната сигурност“ (член 4-4). Дали тази клауза за национална сигурност да се запази или не, е в основата на дебата.

На пръв поглед може да изглежда, че не става дум за нещо повече от напомняне за това, което вече е посочено в договорите на ЕС. Въпреки това, настояването на някои държави да запазят тази разпоредба породи опасения, че тя може да има за цел – или може да бъде използвана – за премахване на всички защити на дадения член, когато държава-членка смята, че националната сигурност е застрашена.

Поради тази причина на клаузата се противопоставят силно от Европарламента и от много организации на гражданското общество, включително "Репортери без граници", които я нарекоха „празен чек за необуздано наблюдение, кратка крачка до най-грубата форма на полицейско шпиониране и отворена врата за злоупотреби. ”

„Първият закон на ЕС за свободата на медиите трябва да установи най-силната защита на журналистите срещу наблюдение и срещу заплахи за поверителността на техните източници. Изключението за националната сигурност няма място в това законодателство. Настояваме Съветът на ЕС да следва препоръките на Европейския парламент и да изостави тази крайно нежелана разпоредба," зявява Джули Майерчак, представител на "Репортери без граници" за ЕС.

Би било в полза на Съвета на ЕС да приеме компромис по член 4 и да се съгласи с гаранциите, предложени от Европарламента. Включването на тези гаранции при липсата на конкретно позоваване на националната сигурност в член 4-4 не би повлияло по никакъв начин на способността на държавите-членки да защитават националната сигурност. Тази възможност вече е определена като изключително национален прерогатив в член 4-2 от Договора за Европейския съюз. Въпреки че защитният режим, предложен от Европарламента, може да бъде модифициран по различни начини, той е най-способен да отговори на декларираната цел на EMFA да защитава свободата на медиите, подчертват от "Репортери без граници".
 

Свят