Книги за Левски от личните библиотеки на Симеон Радев и Кирил Христов представя Столична библиотека

 • 17.02.2024
 • Столична библиотека

Столична библиотека отбелязва 151-годишнината от обесването на Апостола на свободата Васил Левски с фотодокументална изложба в две експозиции и оригинална колекция от редки и ценни издания от фонда на библиотеката, посветени на великия българин.

В колекцията от книги са представени оригинални издания за Васил Левски от личните библиотеки на Кирил Христов, Симеон Радев, Петко Тихолов, Пенка Шишманова и др., списания от емблематичния фонд на Детския периодичен печат до 1944 г., юбилейни периодични издания на къщата музей „Васил Левски“ в гр. Карлово, юбилейни листове и календари.

Особен интерес представляват оригиналите на култови издания и книги с автографи:

 1. Първият вариант на стихотворението „Обесването на Васил Левски“ от Христо Ботев, вестник „България“, г. I, бр. 22 от 12 август 1876 г.;
 2. Стоян Заимов „Васил Левски – Дяконът“, 1895 г., написан по повод откриването на паметника в София;
 3. „Васил Левски. Сборниче за спомен на 25-год. от смъртта на Левски“,1898 г.;
 4. Колекция наСимеон Радев –Стефан Каракостов„Левски и Общи“, 1942 г.,с автограф;
 5. Колекция на Кирил Христов –„Образът на Левски в българската поезия“– с автограф, 1937 г.;
 6. Колекция на полицията –„Левски за себе си“, 1937 г. с печат;
 7. Колекция на ПеткоТихолов–„Левски в светлина“, 1943 г. с автограф;
 8. Колекция на Пенка Шишманова –„Васил Левски – Дяконът“, 1937 г.;
 9. Колекция на Орлин Василев –„Васил Левски“ с автограф, 1930 г.;
 10. книгата на Стефан Илчев с Протоколи на извънредната турска комисия – „Следственото дело на Васил Левски и негови сподвижници“, 1946 г.;
 11. кореспонденцията на Васил Левски чрез изследването на Иван Унджиев и Никола Кондарев „Васил Левски. Най-хубавите страници от писмата му“, 1948 г.

Изложбата „Васил Левски в София“ включва постери, представящи интересни факти за живота на Апостола: първото му посещение в София, адресите, на които е отсядал, софийските му сподвижници и съдиите в процеса срещу него, паметните места на Апостола в София – паметници, улици, институции, училища, носещи неговото име.

Другата част от изложбата поднадслов „Дела трябват, а не думи“ преоткрива житейския път и делото на Левски смалко известни факти и представя образа на Апостола в изобразителното изкуство,както имножеството великолепнипаметници на големия българин из целия свят.

Някои от емблематичните издания като „Васил Левски – Дяконът“на Стоян Заимов (1895), от колекцията на Кирил Христов –„Образът на Левски в българската поезия“(1937), от колекцията на Симеон Радев – „Левски и Общи“(1942) могат да се разгледат и прочетат в дигитален формат на сайта на Столична библиотека.

Откриването на изложбата ще се състои на 19 февруари 2024 г. от 11:00 ч. в Мраморното фоайе на Столична библиотека.

Експозицията може да бъде разгледана от 19 до 25 февруари.

 

Панорама