На 28 февруари в Клуб „Журналист“ ще бъдат представени резултатите от европроекта MediaDelCom

  • 28.02.2024
  • СБЖ

Клуб „Журналист“ на СБЖ съвместно с екип на СУ „Св. Климент Охридски“ ще представи на 28 февруари от 11.00 ч. резултатите от изследователския проект MediaDelCom на европейската програма „Хоризонт 2020“.

В проекта MediaDelCom се анализират различни аспекти на медиите в 14 европейски страни, сред които и България, за да се очертаят рисковете и възможностите за делиберативна (съвещателна) комуникация, поясняват от екипа. 

Констатациите очертават области, важни за всички участници в медийния процес: политици, регулатори, медии, журналисти, изследователи, потребители.

На интернет страницата на проекта https://www.mediadelcom.eu са публикувани две обширни проучвания на способността за наблюдение и на критичните моменти в развитието на медиите в 14-те страни-участнички, основани на специализирана библиография; електронна-книга за рисковете пред делиберативната комуникация в новинарските медии; препоръки за управление на медиите и възможни сценарии за развитие на медиите.

Сайтът на Софийския университет също писа по темата, посочвайки, че на 15 февруари 2024 г. в Брюксел се е състояла заключителната конференция на MediaDelCom – тригодишен (2021-2024) изследователски проект, финансиран от програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ и координиран от университета в Тарту, Естония.

В него са участвали 17 екипа от 14 страни, както от Западна, така и от Централна и Източна Европа (Австрия, България, Германия, Гърция, Естония, Италия, Латвия, Полша, Румъния, Словакия, Унгария, Хърватия, Чехия и Швеция). От българска страна участник е екипът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

 

Събития в СБЖ