Съюзът на германските журналисти създаде звено за помощ на колеги в съдебни дела-шамари

  • 16.05.2024
  • meedia.de

Журналистите в Германия, и не само там, са подложени на заплахи или продължителни съдебни дела-шамари, за да се пречи на работата им. Затова Съюзът на германските журналисти (DJV) създаде звено за контакт, което има за цел да подпомага журналисти в такивасъдебни спорове, съобщава meedia.de.

Името на тези дела идва от английската дума за шамар – „slapp“, защото целта им е точно да удрят съдебни шмари на журналистите, за да не можат те да си вършат работата. Специална европейска директива дава и по-широка формулировка, ползвйки акронима SLAPP: „Стратегически съдебни дела срещу участието на обществеността“.  Звучи малко загадъчно, но новата контактна точка в DJU може да окаже голямо влияние върху германския медиен пейзаж, пише авторът Григори Липински в meedia.de.

Акронимът SLAPP описва нарастващото явление, че компании или богати лица все повече използват законни средства за предотвратяване на нежелано проучване или отразяване в медиите. „Целта на подобни процедури е да се сплашат опонентите чрез дълги и скъпи процеси и да се предотврати критичното внимание към определени въпроси“, обясняват от DJU.

„Ние подкрепяме журналисти, които са изправени пред сплашващи предупреждения или съдебни дела“, се каза в съобщението на DJU. Инициативата има за цел да предложи обмен между засегнатите, както и обучение за медийни специалисти и адвокати.

„Фактът, че силен съюз от няколко организации успя да създаде контактна точка за журналисти и публицисти, които са сплашвани със съдебни жалби, е голям успех. И показва ангжираност с целта общността да работи добре, много партньори да се борят заедно“, казва Тина Грол, председателка на журналистическия съюз в един от профсъюзите - ver.di.

Инициативата дава възможност на журналистите да се защитят срещу нарастващия брой предупреждения и предлага правни средства за защита от частни лица и компании. Защото „това е насилие“, казва Грол.

Тя настоява федералното правителство да направи повече за борбата с атаките срещу журналисти: „В една застрашена демокрация, в която свободата на изразяване и свободата на пресата и критичната общественост са подложени на нарастващи атаки, федералното правителство е призовано да транспонира Директивата на ЕС против делата-шамари в националното законодателство и да я направи ефективна. Журналистическият съюз и профсъюзът  ver.di и неговите партньори в алианса няма да се откажат от усилията по тази проблематика.“

Свят