СЕМ представи клип за медийната грамотност

  • 12.06.2024
  • СЕМ
Момент от представянето на клипа пред партньорите на СЕМ. Снимка: СЕМ

Съветът за електронни медии(СЕМ) представи клип за медийната грамотност.

Информационният клип на регулатора в аудио и видео вариант беше представен на партньорските институции и организации, подписали меморандума за повишаването на медийната грамотност - Министерството на културата, Българското национално радио, Българската национална телевизия, Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори – АБРО и Коалицията за медийната грамотност, информира на сайта си СЕМ.

Посланието на видеоклипа е насочено към различни публики, а идеята му е популяризиране на медийната грамотност през традиционните медии и онлайн платформи. Предвидени са два варианта с продължителност 30 и 15 секунди, както и субтитрирана версия.

Представителите на обществените медии изразиха готовност да го разпространяват в национален ефир.
Страните по меморандума се ангажираха да продължат общите усилия за повишаване на медийната грамотност в дългосрочен план .

М.Л.