Дискусия обсъди накъде води цифровизацията на обществено-политическите процеси

  • 14.06.2024
  • СБЖ
Момент от състоялата се в СБЖ дискусия "Дигитален тоталитаризъм – реалности, опасности и перспективи". Снимка: Евгений Белий

На 13 юни в залата на третия етаж в сградата на СБЖ се състоя дискусия по темата "Дигитален тоталитаризъм – реалности, опасности и перспективи". Организатори на събитието бяха Българският антифашистки съюз и Българският антифашистки научен институт.

В началото на дискусията приветствени думи към участниците отправи председателят на СБЖ Снежана Тодорова, която изтъкна актуалността на темата.

Авторитетни учени и млади изследователи представиха свои изказвания и доклади.

Журналистическият и обществен аспект бе във фокуса на изказването на журналистката д-р Велиана Христова, член на УС на СБЖ.

Д-р Стилиянос Иродоту говори по темата "Четвъртата индустриална революция и изкуственият интелект - светът пред нови предизвикателства".

Темата на доц. д-р Яна Събева бе "Изкуственият интелект и създаването на съдържание: етика и регулации".

Доц. д-р Владислав Господинов представи доклада "Дебатът в социалните мрежи - между плурализма и политкоректността".

Д-р Стоянка Балова говори за "Реторически специфики на политическата комуникация в социалните мрежи".

Доц. д-р Анна Лозева се спря на "Образователната система в епохата на нов вид комуникация".

Със свой доклад се включи и доц. д-р Надя Велчева.

Темата на Камен Тасков бе "Медийна диктатура в контекста на цифровата".

Тодор Беленски нправи изказване за "Възникване на дигиталния тоталитаризъм в България".

Юри Борисов Илков разгледа темата "Дигиталният тоталитаризъм в научната фантастика".

Докладът на д-р Вероника Преждарова и д-р Анна Дренска анализира "Кои са субектите и обектите на властта на цифровия тоталитаризъм. На примера на пърформанс арта „Манифест на фалш арт“.

Д-р Александра Трайкова говори за "Анти-джендър кампаниите в интернет и насилието над жени в България".

Докладът на проф. дсн Максим Мизов бе озаглавен "Дигиталният тоталитаризъм - скрити образи и премълчани ефекти".

Основните тези, засегнати от докладчиците, се фокусираха върху необходимостта от цифровизация на съвременните обществено-политически процеси, както и върху навлизането на изкуствения интелект и алгоритми, наподобяващи невронни мрежи, за таргетиране на целеви аудитории – методи, които се използват при глобални играчи като Google, Facebook, YouTube, Instagram за постигане на корпоративните им цели.

Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в сборник.