СБЖ с протест срещу фирма, четвърта година окупираща територия на Съюза

  • 15.06.2024
  • СБЖ
Момент от протеста пред сградата на СБЖ срещу фирма, четвърта година окупираща собственост на Съюза (ресторанта в приземния етаж). Снимка: Къдринка Къдринова

Делегати на провеждащото се днес в сградата на СБЖ в София годишно Общо събрание на Съюза излязоха по време на обедната почивка на събранието на протест срещу фирмата, която продължава да ползва и да печели от помещения на СБЖ, макар вече четвърта година да не плаща наем и да липсва валиден договор за наемането им. „Вън натрапниците от Дома на СБЖ!”, „4 години незаконна окупация на журналистическа територия”, „Да се изпълнят решенията на съда”, „Настаняването в чужд дом е самоуправство”, бяха част от издигнатите лозунги.

От името на протестиращите членове на СБЖ говори председателят на Съюза Снежана Тодорова. Тя припомни историята на казуса с фирмата „Валедо 1”, която през 2012 г. сключва договор със СБЖ за наемане на две помещения в приземния етаж на сградата на Съюза и разполага в тях ресторант.

Въпреки възниквалите периодично през годините проблеми около издължаването на наемателя, до 2020 г. те са решавани в общо взето коректен дух. Но през 2020 г. СБЖ поставя пред „Валедо 1” ребром въпроса за погасяването на натрупаните неплатени наеми. Тъй като наемателят не изплаща задълженията си, на 4 септември 2020 г. СБЖ прекратява договора за отдаване под наем на своята собственост. Според клауза от този договор той се смята за невалиден още след първия месец с неплатен наем – а са натрупани доста повече месеци.

Трябва да се знае още нещо за сключения през 2012 г. първоначален договор. Той е със срок от 3 години и е подновяван след това на два пъти със същия срок. На 1 ноември 2021 г. изтича и срокът на последното подновяване. Така че по никакви параметри „Валедо 1” отдавна не разполага със законово основание да ползва помещенията на СБЖ и да печели от тях. А фирмата продължава да го прави вече четвърта година, без да плаща нито лев.

През това време се водят съдебни дела между СБЖ и „Валедо 1”. Фирмата предявява свои претенции към Съюза, но на първа инстанция съдебното решение е  в полза на СБЖ. Минало е вече делото и на втора инстанция, макар че съдебното решение още не е публикувано. Снежана Тодорова допуска, че „Валедо 1” ще обжалва и пред трета инстанция.

Годините минават, а СБЖ не може да ползва законния си имот и не може да го отдаде на друг, коректен наемател, за да има възможност да получава от него приходи, които да влага в дейността на Съюза в защита на журналистическите права и свободи.

Има и още един парадокс: освен, че държи практически окупирана законна територия на СБЖ, печели от нея и не плаща наем, „Валедо 1” не плаща и консумацията на вода във въпросните помещения. Тази консумация не е за подценяване – все пак там действа ресторант. Всички тези разходи се покриват за сметка на СБЖ като собственик=

„Ще минем през всички съдебни инстанции, ще изчакаме съдебните решения. Но настояваме некоректна фирма, която юридически вече не е и наемател, да напусне незабавно нашата територия. Възмутително е, че тя не само не ни изплаща вече внушителния си натрупан дълг, но ни причинява и още постоянни материални загуби,” обясни Тодорова.

Още един важен детайл от казуса е, че според чл. 7 от изтеклия договор за наем, при пребиваване в помещенията без правно основание наемателят трябва да плаща по 500 евро на ден обезщетение за собственика. Нещо, което „Валедо 1” също не прави, а дължимата сума продължава да набъбва.

Пламенни слова против всички тези нарушения и в защита на накърнените права на СБЖ и на журналистите отправи по време на протеста и членът на УС на СБЖ Ани Заркова.

Друг член на УС на СБЖ – Дарина Маринова, изтъкна, че в подобен тежък казус може да се окаже и всеки гражданин, отдал своя собственост под наем и попаднал на некоректен наемател. „Ето защо нашият протест е и в защита на правата на гражданите, в защита на правовата държава,” каза Дарина Маринова.

„Журналистиката в България е убивана и чрез икономическо задушаване, както всички знаем. Същото се опитват да приложат и към СБЖ, но ние няма да мълчим. Протестът ни е и срещу това,” подчерта Снежана Тодорова.

 

 

Акценти и позиции