На 15 юни се проведе Общо събрание на СБЖ

  • 16.06.2024
  • СБЖ

Общото събрание на СБЖ се проведе в залата на третия етаж в сградата на Съюза на ул. "Граф Игнатиев" 4 в София съгласно предварително обявения дневен ред.

Председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова изнесе доклад на Управителния съвет за дейността през 2023 г., който бе изслушан, обсъден и приет от делегатите.

Главният счетоводител Росица Пантева представи годишния финансов отчет за 2023 г., изпълнението на този бюджет и проекта за бюджет за 2024 г. Документите преминаха през обсъждане и бяха приети. Одобрен бе и бюджетът за 2024 г.

Също така Росица Пантева представи доклада за одиторската проверка на поискания от СБЖ независим одит. Докладът отчита, че всичко във финансовата дейност на СБЖ е прието без забележки.

Отчет за дейността на Контролния съвет на СБЖ изнесе членът на КС Александър Бозаков.

Отчет за дейността н Комисията по журналистическа етика изнесе председателят ѝ Мария Нецова.

Състоя се дискусия по отчетите и те бяха одобрени и приети след направените изказвания.

Цялата работа на Общото събрание на СБЖ протече при активното участие на делегатите във всички обсъждания и гласувания.