Светлана Божилова: СЕМ е съучастник в острата криза в БНТ

16.12.2010 /23:13 | Автор : Анастасия Бакалска | Източник: КРОСС Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Толкова много нарушения има на процедурата, че се питам дали не е по-добре някой да поеме отговорност, заяви в интервю пред КРОСС дългогодишният член на СЕМ и бивша кандидатка за шеф на БНТ Светлана Божилова.

Какво се случи на съдебното заседание?

На съдебното заседание се даде ход на делото по същество. Беше удовлетворено нашето искане да не бъде допускана Емилия Стоева – един от кандидатите за директор на БНТ, като заинтересовано лице, тъй като тя не отговаря на изискванията на закона за 5-годишен трудов стаж в телевизия.

Възникна много остро противоречие по отношение на писмените и веществените доказателства по делото, тъй като СЕМ беше предложил избирателно протоколи, документи, решения, свързани с процедурата за провеждане на избор за генерален директор.

Още по смущаващо беше искането на СЕМ да не се приемат като писмени доказателства документите, които съм получила по Закона за достъп до обществена информация.

Ние бяхме представили доказателства, свързани с дебати в СЕМ за предсрочното прекратяване на мандата на Уляна Пръмова - срещи на СЕМ с пълномощници на Общото събрание и Етичната комисия на БНТ, писма на Георги Лозанов до Комисията по културата, медии и гражданско общество, както и молбата на Уляна Пръмова, подадена три дни след избора на Вяра Анкова за предсрочно прекратяване на мандата!

Удовлетворена съм, че съдийският състав прие всички наши доказателства – писмени и веществени. Беше решено да се подготви стенограма на видеозаписа на Канал 3 от заседанието по избора на генерален директор.

При огледа на документите възникнаха много сериозни съмнения относно текстовете на Решението за избора на Вяра Анкова и на Протокола, неразделна част от него. Протоколът от заседанието получих 30 дни по-късно по Закона за достъп до обществена информация.

Едно от най-съществените нарушения на ЗРТ за мен е, че се избира под условие генерален директор, чиито мандат започва да тече от деня на предсрочното прекратяване на мандата на Уляна Пръмова. Така Съветът за електронни медии делегира своите права на Уляна Пръмова кога и как да прекрати предсрочно мандата си.

При експертния анализ на всички документи, получени по Закона за достъп до информация, се вижда, че СЕМ преследва и превратна цел – да избере човек от екипа на Уляна Пръмова, да намери форми за неспазване на процедурата и заобикаляне на ЗРТ. Затова смятам, че той е съучастник в управленската и финансова криза.

Конституирана ли беше Вяра Анкова като заинтересована страна в процеса?

Да, на предишното заседание. Конституирането е въпрос на преценка на съда. За съжаление СЕМ беше представил като заинтересовано лице човек, който не отговаря на условията за участие в конкурса, а беше пропуснал конституирането на Вяра Анкова.

Аз още на първото заседание казах, че от СЕМ се търсят процедурни бавения на разглеждането по същество на делото, за което обявих още тогава, че ще сезирам европейските институции.

Въпреки сигналите няма обвинени

Не искам да се смесва делото във ВАС, чрез което искам да бъде обявен за незаконосъобразен избора на Вяра Анкова, със сигнала до прокуратурата, по който вече 4 месеца има разследване за безстопанственост, наличие на конфликт на интереси, лоши практики в БНТ в ущърб на данъкоплатците, с чиито пари се издържа БНТ.

Преди около месец разследването на Икономическа полиция и разпитът на свидетели приключи и беше внесено от дознателя в Прокуратурата искане за откриване на досъдебно производство.

Пред ВАС декларирам само, че Вяра Анкова при публичното събеседване в СЕМ, е изнесла информация, която не съответства на фактите. Тя каза, че никога не е подписвала като член на Бюджетната комисия бюджети на предавания вън от „Новини и актуални предавания”.

Но ми бяха предоставени от колеги в БНТ множество документи, под които стои нейният подпис - проектобюджетът на „В неделя с...” е на стойност близо 170 хил., както и на други скъпо струващи продукции.

Освен това Люба Кулезич, която е заинтересовано лице по делото, предостави в Прокуратурата документи за визуалната опаковка в БНТ, където Вяра Анкова е зам.-председател на комисията.

Тези документи също показват, че има достатъчно основания да се смята, че са налице обстоятелства за разпиляване на средства. Свидетелите са предоставили информация за изграждането на Студио 1 на БНТ.


Но да се върнем към избора на Вяра Анкова. На 28 май с решение на СЕМ се обявява конкурс за избор на генерален директор - принципи, критерии, двустепенно гласуване, с номинации и пряк избор. В ЗРТ пише с само, че СЕМ избира и освобождава генералните директори на БНР и БНТ.

Законодателят е оставил твърде много „вратички” на СЕМ, които през тези 20 години са плод на непрестанни експерименти. Така например въз основа на Концепция за избор на генерален директор може да се променя управлението и организацията на дейността на обществената медия.

Цели 20 години тече неуморен труд за „доразграждането” на обществените медии.
По време на конкурса, според изказване на Люба Кулезич пред ВАС, Вяра Анкова е трябвало да бъде в отпуск, защото се нарушава принципът на равнопоставеност между кандидатите.

Нарушен е принципът на равнопоставеност, тъй като не е теглен жребий за реда на представяне на кандидатите. На 8 юли, дни преди събеседванията, председателят на СЕМ предлага реда на изслушване на кандидатите да е според подаването на документи пред СЕМ, а Вяра Анкова е предала документите си 5 минути преди изтичане на крайния срок.

Освен това в специално писмо до СЕМ и БНТ поисках в „Референдум” да бъдат представени равнопоставено всички кандидати, за да може българският данъкоплатец да оцени кандидатите и техните виждания за развитие на БНТ.

Българският Хелзинкски комитет беше отнаправил също питане до Уляна Пръмова, която в писмо казва, че не може да се намесва в редакционната политика на „Новини и актуални предавания” и че БНТ не трябва да занимава българските зрители със свои проблеми.

В този момент, когато тя отказва излъчването на такъв дебат, директор на „Новини и актуални предавания” е Вяра Анкова, а предаването „Референдум” е на нейно подчинение.

При избора на генерален директор СЕМ не анализира представянето на кандидатите по предварително обявените критерии. Има единствено общи квалификации – коя концепция е най-конкретната, най-добрата, кой не е изневерил на БНТ и т.н., т.е. оценките не са по същество, по процедурата и критериите.

СЕМ не е приел правила за прилагане на процедурата, нито е формулирал мотивирано решение за избора на Вяра Анкова. Не е проведено и двустепенно гласуване, както е по процедура.

Толкова много нарушения има на процедурата, че се питам за пореден път и като човек, който е бил член на регулатора: Дали не е по-добре, вместо да се създават процедури – демократично наметало, зад които има други интереси и мотиви, да се поеме отговорност и да се назначава генерален директор. Двойният морал е пагубен за развитието на медийната среда.

Защо обжалвахте?

Реших да подам документи след дебата за развитие на обществените медии, състоял се на 16 юни в БТА. Разбрах, че БНТ е в подобна криза и срив както БНР през 2000-2001 г., и исках да проверя за себе си дали същите неща, които се случиха тогава, няма да се случат и сега.

Още от април в БНТ говорят за остра финансова криза, за дефицит от 15 млн., който към днешна дата е вече е 35 млн., по доклад на Управителния съвет на БНТ до СЕМ.

Ако беше избран временно изпълняващ, към месец юли щеше да се знае реалното състояние на БНТ като финанси, бюджетен дефицит, конфликт на интереси и съществуващи практики на безстопанственост.

Вяра Анкова тогава нямаше да излиза в отпуск при тази програмна и финансова криза. Чак през октомври Управителният съвет на БНТ констатира това, което Общото събрание на пълномощниците на БНТ и Етичната комисия бяха констатирали през април.

СЕМ в случая е съучастник в тази остра финансова криза в БНТ, това е мое лично убеждение. Освен това в писмото до Комисията по културата, медии и гражданско общество към НС, СЕМ пише, че няма правомощия да се намесва и да изисква антикризисни мерки, което е абсолютно невярно.

СЕМ е работодател на генералния директор и той подписва с него договор за възлагане на управление и може във всеки един момент да постави ясни изисквания, свързани с управлението на медията.

Нещо повече, на 29 юли, когато се обсъжда договорът с Вяра Анкова, СЕМ изисква в нейния договор да има ясна клауза, свързана с финансовото състояние и антикризни мерки.

СЕМ не е защитил обществения интерес и не е предприел необходимите мерки, за да стопира тази криза по-рано, а това е една от причините за тежкото състояние, в което в момента се намира националната телевизия.

Още за конфликта Божилова-Анкова: http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=8818    


Сподели в
 

Изследване на медийното финансиране в България и механизмите на неговата отчетност е показало необходимостта от реформиране на медийния регистър. Съдържанието на регистъра за собствеността и финансирането на медиите трябва да се оптимизира и реформира, така че да бъде полезно не само за разследващите и регулаторни органи, но и за самите медии и гражданското общество.

08.07.2021/18:51

Социалните мрежи като инструмент за дезинформация. На това е посветен поредният трети епизод на подкаста за медийна грамотност на БНТ „МеГра“.

07.07.2021/17:43

„Aнгажимент на медиите и e да образоват своята публика, да различават истината от фалша“, казва Аделина Радева в интервю за сайта dir.bg. Тя споделя и за принципите в журналистиката.

29.06.2021/16:29

Бившият председател на Съвета за електронни медии(СЕМ) София Владимирова коментира пред националното радио необходимостта от промени в Закона за радиото и телевизията(ЗРТ).

29.06.2021/14:19

Екологичната журналистика и кога околната среда се превръща в приоритетна тема и за кого? Какво трябва да знае журналистът, който реши да се занимава с екология? Как помагат на еколозите журналистическите разследвания, специализацията и отразяването на различните видове екопротести?

27.06.2021/08:38

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

На 21 юли се навършиха 122 г. от рождението на големия американски писател, шлифовал словото си като дългогодишен военен репортер, Ърнест Хемингуей. По този повод webcafe.bg припомня пъстра броеница от негови сентенции.

22.07.2021 /11:25 | Източник: webcafe.bg

Отдавна в списъка на добрите ми намерения беше включено интервю с известния и обичан от много българи писател и поет Лозан Такев. Е, вече намерението е факт и вие четете какво е отговорил членът на УС на СБЖ на моите питанки за сайта на Съюза.

19.07.2021 /11:41 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

Луиза Тахмисян разказва за големия журналист, оглавявал варненския в. „Народно дело”

19.07.2021 /09:16 | Автор: Луиза Тахмисян | Източник: СБЖ

Да си призная рядко гледам прогнозата за времето по телевизиите, но пък се е случвало някои от момичетата или момчетата на времето да ми спрат погледа и вниманието. Такъв беше ЕмилЧолаков, Симеон Матеев от България он Ер,Станислава Цалова… Но една вечер преди няколко години на 3 март в новините по БНТ съобщиха,че колежката им Ева Кикерезова, която казва времето, се снимала с президента Радев. Е, това ме впечатли и реших да видя кое е това момиче.

16.07.2021 /10:16 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Журналистът Иван Бакалов припомня във Фейсбук групата "Мемоари, майтапи и тъга по журналистиката :)" събития отпреди близо четвърт век - купуването на "24 часа" от ВАЦ, първата журналистическа стачка там, връщането на Валери Найденов начело на вестника, конфликтите му с журналистите и прочутата му фраза за "паметника" и "песъчинките на световния журналистически плаж".

15.07.2021 /09:31 | Автор: Иван Бакалов | Източник: Фейсбук

Припомняме разказ от 2018 г. на ветерана журналист Кирил Панайотов пред nabore.bg, как е бил създаден младежкият вестник и как го е ръководил Иван Башев, неговият първи "уредник", както тогава са наричали фактическия главен редактор.

18.04.2021 /11:30 | Автор: Кирил Панайотов | Източник: nabore.bg

 Акценти и позиции

Наградите в новоучредения от Европейския парламент конкурс за изключително журналистическо постижение на името на убитата известна разследваща журналистка от Малта Дафне Каруана Галиция ще се определят от международно жури, съставено от представители на медиите и гражданското общество в 27-те страни от ЕС.

07.07.2021 /12:03

В Деня на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България нека сверим и посоките на българката журналистика по непреходните ориентири на историческите, духовните и моралните ни върхове.

02.06.2021 /10:08

В своя декларация УС на СБЖ остро осъжда действията на властите в Минск, като настоява и за международно разследване на шокиращия инцидент с насилствено приземения в столицата на Беларус пътнически самолет и за изясняване на всички обстоятелства около него от страна на Международната организация за гражданска авиация (ICAO). Необходимо е изграждането на изрична международноправна рамка, която да предотвратява допускането на подобни инциденти занапред.

26.05.2021 /10:47

 Мнения

Това стана по Коледа – преди няколко месеца. И появата на изданието – като факт, бе отбелязано в сайта на СБЖ . Съпроводено от разговор с автора. Струва си обаче да се сподели мнение за книгата, след като бъде прочетена внимателно...

21.06.2021 /14:18 | Автор: Иван Тодоров | Източник: СБЖ

Денят на Европа е от новите ни празници, а всяка следваща година като че ли намалява ентусиазма, с който го приехме.

08.05.2021 /10:05 | Автор: Петя Пейчева | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 23 гости

Бързи връзки