Невена Малчева: Пролетно за истината!

25.03.2012 /16:44 | Източник: zemia Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Най-свидното нещо за мен е ИСТИНАТА. Животът ме е научил, че ако се опитам да пренебрегна истината - рано или късно плащам висока цена. Затова смятам, че истината е ключът към всичко хубаво, което се случва в живота ми.

До­ри ко­га­то ис­ти­на­та не е с об­ра­за на меч­та­та ни, тя пак си ос­та­ва ле­кар­с­т­во­то, ко­е­то ни пра­ви щас­т­ли­ви. Ко­га­то ис­ти­на­та е тво­е­то ус­ло­вие за не­ща­та, ко­и­то пре­жи­вя­ваш, то ти ап­ри­о­ри не гре­шиш, ко­га­то оби­чаш, ко­га­то мра­зиш, ко­га­то про­ща­ваш или под­к­ре­пяш.

Са­мо жи­вот в име­то на ис­ти­на­та мо­же да те нап­ра­ви си­лен в труд­нос­ти­те, ви­на­ги го­тов да пог­лед­неш хо­ра­та пра­во в очи­те и уве­рен, че мо­жеш да до­ка­жеш пра­во­та­та на це­ли­те си.

Ис­ти­на­та ме пра­ви не­у­яз­ви­ма при сре­ща с под­ле­ци и под­маз­ва­чи, ко­и­то чес­то ри­су­ват об­ра­за ми иде­а­лен с ко­рис­т­ни це­ли; пред вра­го­ве­те, ко­и­то ня­ма как да не стиг­нат до ис­ти­на­та, до­ри са­мо за да си я приз­на­ят на­са­ме. Ис­ти­на­та ме пра­ви сил­на в за­щи­та на ка­у­зи и идеи до­ри ко­га­то труд­но се въз­п­ри­е­мат от дру­ги­те хо­ра.

Ис­ти­на­та ми да­ва въз­мож­ност да ос­та­на вяр­на на се­бе си, на близ­ки­те си, на при­я­те­ли и съ­рат­ни­ци. Бих да­ла всич­ко в за­щи­та на ис­ти­на­та, за­що­то всич­ко дру­го лес­но се пос­ти­га с то­ва оръ­жие.

Ня­кои ще ка­жат, че най-свид­но­то са Май­ка­та, Де­ца­та, Ро­ди­на­та или Сво­бо­да­та, но са­мо ис­ти­на­та ме пра­ви сво­бод­на за те­зи, ко­и­то оби­чам, и за то­ва, ко­е­то та­ча най-сил­но. (Със съкращения)


Сподели в
 

До 20 октомври може да се кандидатства за Годишните награди в туризма, за които през 2019 г. ще е четвърто издание, напомнят от министерството на туризма.

20.10.2019/09:07

Жал ми е за българите, които живеят в Англия и трябва да отидат на работа - а вестниците да са покрити с такива заглавия (има предвид за расизма в България) - и то не само левичарски вестници като "Гардиан", ами всички до един.

18.10.2019/16:55

На среща със студенти и преподаватели от Факултета по журналистика на Софийския университет генералният директор на Дойче веле Петер Лимбург определи ситуацията в БНР като класически пример какво се случва, когато се смесят ролите на журналистите и политиците:

17.10.2019/09:04

Само свободни и независими от политическо и икономическо влияние медии могат да се противопоставят на опасни процеси, които застрашават демокрацията.

16.10.2019/09:03

В личната вендета на лидера на "Атака", понастоящем и кандидат за кмет на София - Волен Сидеров, с Българската национална телевизия (БНТ) е на път да бъде въвлечено и цялото Народно събрание.

15.10.2019/09:02
 Реклама

 Събития в СБЖ

 Правни въпроси и отговори

На въпроси, засягащи трудовите права на журналистите, отговаря доцентът по трудово и осигурително право Андрей Александров

16.02.2018 /14:43 | Автор: Андрей Александров | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

Неверни, необосновани и правно неиздържани са доводите в разпратени от бившия главен секретар на СБЖ Иван Върбанов съобщения. Възмущение буди и манипулирането на юридически факти от анонимен т.нар. „инициативен комитет“. Не прави чест на журналисти да разпращат публично фалшиви новини и превратно тълкуване на необорими обстоятелства, свързани със статута и устройството на сдружението СБЖ.

18.10.2019 /20:58

Събранието ще се състои на 14-15 март 2020 г. от 10.00 часа в сградата на СБЖ в София на ул. „Граф Игнатиев” 4, етаж 3. В писмо до журналистическите дружества е разпратен дневният ред

18.10.2019 /19:49

По традиция Съюзът на българските журналисти ще връчи годишните си награди за творчески постижения по повод 1 ноември – Ден на народните будители.

11.10.2019 /20:57

 Мнения

Мнение на един очевидец от „кухнята” на нашумялата футболна среща на стадион „Васил Левски”

17.10.2019 /20:41 | Източник: СБЖ

Оставка или остава? И днешното заседание на СЕМ не реши категорично каква ще е съдбата на шефа на БНР Светослав Костов

27.09.2019 /20:44 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 30 гости

Бързи връзки