Изрезки от старите търновски вестници

13.04.2014 /10:23 | Автор : Тодорка Недева | Източник: от в. Борба Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


В няколко поредни броя на вестника авторката публикува подбрани от нея публикации от различни години и издания. Да надзърнем в тях:

1928 г.
„Родителско-учителският комитет при мъжката гимназия „Св. Кирил” в едно от последните си заседания е разгледал въпроса за летните ученически колонии. Решено е да се свика на 11 того (11 април – б.а.) в залата на девическата гимназия събрание, на което да бъдат поканени г. г. окр. управител, предс. п. комисия, началникът на гарнизона, цялото н-во на дружество „Здравец”, членовете на родителските комитети при мъжката, девическата и търговската гимназии, председателите на д-во „Радост”, д-во „Юнак”, д-во зап. офицери, д-во зап. подофицери и други за обмислюване въпроса за обединяване усилията по уреждането на ученическите колонии.”
Общински вестник “Велико Търново”, бр. 2, 6 април 1928 г.

1929 г.
„Обявление N 3067, гр. В. Търново, 11 април 1929 г.
Великотърновското градско общинско управление съобщава на интересующите се, че на 11-ия ден от публикуване настоящето в „Държавния вестник” в общината ще се произведат с явна конкуренция следните търгове:
1) От 14 – 14, 30 часа за отдаване на предприемач подковаването на общинския работен и разплоден добитък през 1929/1930 фин. година. Приблизителна стойност 15, 000 лева. Залог 5% в пари и документи по закона.”
Общински вестник “Велико Търново”, бр. 1, 12 април 1929 г.

1935 г.
„На 11 април 6, 30 ч. след обед в салона на читалище “Надежда” от името на просветителния комитет при същото г-н д-р П. Гинчев изнесе сказката “Ракът и съвременните познания по него”. Сказката бе добре посетена и лекторът изслушан с голямо внимание.”
Общински вестник “Велико Търново”, бр. 2, 20 април 1935 г.

1937 г.
„На 11.IV. учениците от основното училище „Йосиф I”, ръководени от учителите в същото училище и подпомогнати от капелмайстор Ст. Касабов, в салона на читалище „Надежда” изнесоха една наистина с голям успех забава. Покрай отлично подбраните номера, между които не липсваха и такива, изпълнени от малките деца от първо отделение, направи впечатление оперетката “Пленницата”, продирижирана от капелмайстор Касабов. Освен това деца, и то от основното училище, със завидна дисциплина, вещина и вярност изпяха под палката на Касабов „Шуми Марица” и химна на Н. В. Царя, акомпанирани от оркестър.”
Общински вестник “Велико Търново”, бр. 8 и 9, 1 май 1937 г.

1959 г.
* „Една френска пословица гласи “Когато котките отсъствуват, мишките танцуват върху масите”, а една съвременна търновска поговорка потвърждава: „Когато управителят на ДТП „Промишлени стоки” Душков отсъствува от града, служителките Радкова, Канаврова и др., Ив. Мандиков от същото учреждение, се учат да яздят велосипеди по шосето зад Стамболовия мост през работно време. Каква близост в народното творчество!”
В. „Борба”, бр. 44, 11 април 1959 г.


1968 г.
* „Клонът на Съюза на икономистите във Велико Търново има на 11 април сбирка, на която говори проф. Д-р Минко Русенов – главен редактор на в. „Икономически живот” и заместник-председател на Съюза на икономистите в България.”
* „Гостуващата у нас чехословашка селскостопанска делегация, водена от заместник-министъра на селското стопанство и прехраната на ЧССР доц. д-р Иржи Карлик и съпровождана от заместник-министъра на земеделието у нас Страхил Кънев, на 11 т. м. беше в нашия окръг.
Преди обяд тя има среща с ръководството на Окръжния кооперативен съюз…
Председателят на Окръжния кооперативен съюз Стефан Петров запозна чехословашките другари със структурата на съюза, с взаимоотношенията с кооперативните стопанства, Окръжния народен съвет и Българска народна банка.
След творческия разговор делегацията посети някои забележителности на града”.
В. „Борба”, бл. 45, 13 април 1968 г.


1969 г.
„Обсъждане на книгата „917 дни смъртен” от Ради Радев организираха снощи (11 април – б. а.) служителите от Окръжно управление на МВР, Окръжно управление на съобщенията и Образцово народно читалище „Искра” – Велико Търново. На обсъждането присъства и авторът на книгата.”
В. “Борба”, бр. 44, 12 април 1969 г.

1978 г.
„И тази година Международният ден на бившите политзатворници и концлагерист и на пострадалите от фашизма 11 април беше чествуван най-тържествено. На събранието във вторник вечерта (11 април – б. а.) в Профсъюзния дом на културата – Велико Търново, присъствуваха първият секретар на Окръжния комитет на партията Никола Василев, секретарите на ОК на БКП Маргарита Кемалова и Николай Пашов, партийни и обществени ръководители, борци против фашизма и капитализма, много граждани.”
В. “Борба”, бр. 44, 13 април 1978 г.

1929 г.
* „С настоящия брой общинският вестник встъпва в своето шестгодишно издание.
За пръв път се поражда идеята Великотърновският общински съвет да издава свой вестник в 1909 г. при кметуването на покойния Иван С. Вителов. Обаче в 1911 година вестникът престава да излиза и едва в 1927 година по решението на Общинския съвет при кметуването на г-н Димитър Раев се възобнови изданието му под ново название „Велико Търново”.
* „Кметството замолва отново г. г. директорите на гимназиите, наставниците и родителите да предупредят учениците, че строго им се забранява да правят своите разходки по новозалесените места – Орела, Гарга баир и южния склон на Царевец. На заловените по тези места ще се съставят актове и ще бъдат глобявани.”
* „Пристигнал е в града ни г-н Чеков като делегат на Франко-българското дружество за постройка на филатура. Филатури ще се строят само две в България: във В. Търново и Стара Загора. Строежът в нашия град ще започне още сега и към края на октомврий ще се пуснат в работа на първо време 95 басейна.
Който иска да има сигурен доход от няколко хиляди лева, нека още отсега се залови за работа по отглеждане на буби.”
* „Обявление N 3094, гр. В. Търново, 12 април 1929 год.
Великотърновското градско общинско управление съобщава на интересующите се, че на 11-ия ден от публикуването настоящето в Д. В. в същото управление ще се произведе с явна конкуренция следния търг:
От 14 до 25 часа за отдаване с явна конкуренция на предприемач събирането на прихода от таксите за лепене на неслужебни обяви за време от деня на сключване договора до 31 март 1932 година.”
* “Обявление N 3095, гр. В. Търново, 12 април 1929 год.
Великотърновското градско общинско управление съобщава на интересующите се, че в канцеларията на същото управление… ще се произведат по доброволно съгласие следните търгове:
1. За отдаване под наем брането на тънки върбови пръчки по островчетата и крайбрежието на река Янтра от махала „Асенова” до махала „Чолакова” за три години.
Първоначална цена 500 лв. за година.
2. За отдаване на предприемач събирането на общинския приход върху табли, карти за игра и др. за време 3 години. Първоначална цена 6, 000 лв. на година.
Залог 10% в банково удостоверение и документите по закона.”
Общински вестник “Велико Търново”, бр. 1, 12 април 1929 г.

1930 г.
“Заповед N 33, гр. В. Търново, 12 април 1930 година
Подписаният зам.-кмет на гр. Велико Търново Тодор Ст. Фъртунов… ЗАПОВЯДВАМ:
1). Всеки стопанин под страх на най-голяма отговорност и наказание да обходи нивите си и ги прегледа най-внимателно, за да се открият гнездата на гъсениците.
2). Стопаните да съобщят веднага в общинското управление в коя местност и в кои ниви са намерили гъсеници от ливадна пеперуда.
3). Пъдарите да обхождат ежедневно нивите и за намереното да донасят в общинското управление.”
Общински вестник “Велико Търново”, бр. 3, 18 април 1930 г.

1934 г.
„Общ. съвет на заседанието си на 12 т. м. с протокол N 16 единодушно реши и отпусна за вечно ползуване около 15 декара праздно общинско място за спортно игрище на местния спортен клуб „Етър”.
Общински вестник “Велико Търново”, бр. 2, 30 април 1934 г.

1936 г.
* “По случай Възкресение Христово (12 април – б.а.) един истински християнин подари на 500 бедни търновски семейства по 2 кгр. брашно, по ½ кгр. захар и по 18 яйца.
Същият е поискал от общината да се построи за негова сметка на Варуша (при резервоара) една чешма, която да бъде в услуга на населението от оня край.
А за да подпомогне по-скорошното залесяване на града, е заплатил надниците на 40 души работници, работили по 6 дни…
По случай Светлите Христови праздници за подпомагане бедните търновски граждани от общинската каса е отпусната сумата 15, 000 лева, от Св. Търновска Митрополия 3, 000 лева, а читалище „Надежда” даде прихода от двете кина – дневно и вечерно, сумата 1061 лева.”
Общински вестник “Велико Търново”, бр. 10, април 1936 г.
* „Времето по Великден – 12, 13 и 14 април. Месец март бе сух. Желаеше се месец април да бъде дъждовен. И ето пред Великден времето се развали: заваля дъжд.
На първия ден на Великден (12 април – б.а.) имаше дъжд, на втория пред обяд – слънце и всичко бе сухо. Децата използуваха люлките.
На третия ден – целият ден бе хубав, слънчев, но към 6 часа сл. обед заваля дъжд и прекъсна веселото настроение.”
Общински вестник “Велико Търново”, бр. 11, 20 април 1936 г.

1961 г.
* „Ние, служителите от Окръжното управление на МВР в град Велико Търново, с възторг и голяма радост посрещнахме съобщението на радио София.
Приветствуваме от сърце колосалните научни постижения на съветската наука за овладяването на Космоса!
Приветствуваме първия космонавт Юрий Алексеевич Гагарин и му желаем нови победи в овладяването на Космоса!”
В. „Борба”, бр. 45, 13 април 1961 г.
* “Незабравим ще остане 12 април 1961 година не само с успешния полет на човек в Космоса, а и с електрифицирането на селата Велковци, Ничевци, Танчевци и Лазарци от Буйновската община. За пръв път в този ден до техните улици и домове стигна електрическа енергия. Като че ли по електрическата мрежа долетя и вестта, че съветски човек лети в Космоса.”
В. „Борба”, бр. 46, 15 април 1961 г.

1989 г.
„В заседанието (проведено на 12 април – б.а.), ръководено от кмета на стария град арх. Иван Чолаков, взеха участие първият секретар на Общинския комитет на БКП Христо Станев, председателят на ИК на Общинския народен съвет Иван Димитров, представители на обществените организации.
Избраните на 12 март 15 кметски съветници положиха клетва. Обсъдени бяха оформилите се на предизборните събрания пет предложения за име на новото кметство: Търновград, Търнов, Търново, Царевград Търнов и Възраждане. Кметските съветници изразиха подкрепа на предложението името на новото кметство да бъде Търновград, като решиха то да бъде предоставено до края на април за обсъждане сред обществеността на града.
Заседанието прие план за работата на кметството през първото полугодие на тази година.”
В. „Борба”, бр. 16, 20 април 1989 г.

1940 г.
“На 13 април 1940 г. Великотърновският околийски съд е разгледал ч. гр. д. N 95/1940 година и в открито съдебно заседание е утвърдил произведения избор за представител на кооперативните сдружения във Великотърновския градски общински съвет г-н Нено Коев - адвокат от град Велико Търново. Същият заема мястото на починалия член на Общинския съвет ДимитърТотев.”
Общински вестник “Велико Търново”, бр. 8, 17 април 1940 г.
1968 г.
„Решението да бъде организирана национална тематична изложба “Велико Търново през погледа на художника” донесе много радост на българските художници”. Погледите на редица майстори на четката се обърнаха към старинния и обновен град.”
В. “Борба”, бр. 45, 13 април 1968 г.

1978 г.
* „Поредната инициатива на Клуба на дейците на културата, Окръжната библиотека и Окръжния младежки дом на културата беше организираната в четвъртък (13 април – б. а.) във Велико Търново среща с изтъкнатия наш поет и драматург Георги Джагаров…
Доклад за творчеството на госта прочете младият литератор Божидар Маринов.
На срещата, която премина при изключителен интерес, Георги Джагаров говори за творческия процес, за умелото използване на всичко ценно от богатото литературно наследство, за задачите на литературата и изкуството.
Актьори от Драматично-музикалния театър „К. Кисимов” изпълниха рецитал от творби на писателя.
На госта бяха поднесени цветя.”
* „Пред 1300-годишнината от основаването на българската държава на историческия хълм Света гора в древната българска столица Велико Търново се извисява още един величествен монумент. В най-живописната част на хълма, в непосредствена близост до тържествената аула на Великотърновския университет „Кирил и Методий”, вече е завършен паметникът на Патриарх Евтимий.
Паметникът е изграден по проект на скулптура Борис Гондов и архитекта Димитър Кръстев.”
В. „Борба”, бр. 45, 15 април 1978 г.

1979 г.
* „Вчера (13 април – б.а.) във Великотърновския университет се състоя съвещание на комисията по българистика при Министерството на народната просвета, ръководено от първия зам.-министър Продан Стоянов.
В неговата работа участвуваха представители на Софийския и Пловдивския университет, на Висшия педагогически институт в Шумен, на институтите на БАН и други.”
 

Сподели в

 Събития в СБЖ

 Правни въпроси и отговори

На въпроси, засягащи трудовите права на журналистите, отговаря доцентът по трудово и осигурително право Андрей Александров

16.02.2018 /14:43 | Автор: Андрей Александров | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

УС на СБЖ изпрати отворено писмо до президента, председателя на НС, премиера, партийните парламентарни групи и редица чужди посолства, изразявайки тревога от съобщенията за спешно подготвян нов медиен закон, в работата над който не са привлечени нито журналистически организации, нито изявени авторитети от гилдията

16.04.2019 /16:42

От ареста на основателя на „Уикилийкс” в Лондон до готвения от управляващите у нас нов медиен закон и пострадалите при отразяването на сблъсъците в Габрово колеги - професията ни е под ударите на агресивно налаганата по света и у нас политика на диктат и насилие над обществото, на лишаването му от правото да бъде информирано и критично към силните на деня

13.04.2019 /10:27

„Репортери без граници” е изготвила 10 предложения към кандидатите за евродепутати, които биха допринесли за по-добрата защита на свободата на словото и независимостта на медиите, съобщават от международната организация.

12.04.2019 /21:22

 Мнения

Дипломатката Жоржета Пехливанова, оглавявала посолството ни в Каракас преди закриването му през 2012 г., разказва свои преки впечатления от снимането на два филма на известната българска журналистка във Венецуела и Колумбия

21.03.2019 /13:12 | Автор: Жоржета Пехливанова | Източник: СБЖ

Германците обичат да се шегуват, че във федералната република има пет годишни сезона – четирите, познати на всички и… сезон на карнавалите. Той по традиция стартира на 11 ноември в 11.11 часа в Майнц. Този сезон слага началото на пищни и разточителни карнавални вечери и шествия в (предимно) старите, западни провинции. В някои от тях дори дните на големите карнавални шествия и пиршества са обявени за неработни.

06.03.2019 /18:31 | Автор: Елена Трифонова | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 13 гости

Бързи връзки